понеділок, 25 серпня 2014 р.

Патріотичне виховання: козацька педагогіка


Козацько-лицарські традиції є вищим здобутком українського національного життя, культури, державотворення і духовності. Півтисячоліття соборність українського козацтва була гарантом єдності етнічних земель, цілісності України, а козацька педагогіка стала вершинним здобутком національної системи освіти і виховання. Творче відродження культурно-освітніх і виховних традицій козацької педагогіки - одна з невід'ємних і найважливіших граней становлення і зміцнення незалежності і державності України.
(Л. П. Петрук)


Бойчук П. М. Відображення моральних якостей особистості у змісті української народнопедагогічної концепції / Петро Бойчук // Педагогіка і психологія професійної освіти. - 2011. - № 3. - С. 171-180 : табл. - Бібліогр.: 9 назв.

Быков А. К. Взаимодействие школы и семьи в патриотическом воспитании учащихся / А. К. Быков, Г. Н. Мусс // Воспитание школьников. -  2011. - № 4. - С.13-18.

Васильченко Н. Р. Нравственно-патриотическое воспитание средствами музейной педагогики / Н. Р. Васильченко // Дошкольная педагогика. - 2009. - № 5. - С.6-7.

Вислови мудрого вчителя: Про патріотичне виховання // Позакласний час.- 2008. - № 10. - С.57-59.

Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України : Зб. наук. праць. - Острог, 1997. - 231 c. -Б.ц.

Владикін В. П. Дитячо-юнацька спілка "Козацьке братство" / В. П. Владикін // Позакласний час. - 2011. - N 8. - С. 34-42.

Ворожбіт, В. В. Українська козацька педагогіка про духовне становлення особистості на засадах православ’я. // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки. — Запоріжжя, 2007. — Вип. 41. — С. 91-98.

Гарнійчук В. Форми та методи виховання патріотизму старших підлітків у позаурочній діяльності / В. Гарнійчук // Історія в школі. -  2009. - N1/2. - С.18-22.

Гарнійчук В. Патріотичне виховання в українській педагогічній науці: наукові підходи та концепції / В. Гарнійчук // Історія в шк. - 2014. - № 3. - С. 28-30 : фотогр.

Гнатюк В. Виховний ідеал-бути патріотом / Гнатюк В., Черниш П. // Початкова школа. - 1998. - N3. - С.36-40.

Грива А. Виховання захисника Вітчизни - пріоритетний напрямок діяльності козацьких організацій України /А. Грива // Освіта. - 2006. - №38(27вересня – 4 жовтня).. – С. 6.

Гурова, О. М. Українська козацька педагогіка про духовний розвиток особистості. // Науковий вісник. — Одеса, 2001. — Вип. 1-2. — С. 69-73.

Гутник І. Козацька педагогіка як складова системи національного виховання молоді / І. Гутник // Початкова школа. -  2003. - №10. - С.47-49

Дзюнь М. Козацька педагогіка у практиці виховної роботи (на прикладі досвіду Вікнинської ЗОШ І-ІІІ ступенів) / М. Дзюнь // Українознавство. - 2008. - № 1.- С.164-168.

Желада, І. П. Козацька педагогіка як фактор соціального, патріотичного та духовного виховання молоді XXI століття. // Патріотичне виховання української молоді засобами фізичної культури та козацької педагогіки. — Суми, 2001. — С. 34-35.

Івашковський В. Військово-патріотичне виховання української молоді на початку XX століття/Івашковський В. // Рідна школа. - 2002.- №1. - С.68-70.

Калакура Я. Формування українського патріотизму: історичне та історіографічне підгрунтя/Я. Калакура // Українознавство. -  2008. - № 2.- С.222-225.

Калуська Л. Виховання патріотизму у старших дошкільнят /Л. Калуська // Палітра педагога.- 2006. -№4. - С.7-13

Каюков В. Козацько-лицарське виховання учнів у сучасних умовах / Каюков В. // Директор школи.- 1999.-N39.

Кондратенко Ю. На підставах козацької педагогіки / Ю. Кондратенко, М. Кобозєв, В. Азаренков // Виховна робота в школі. - 2011. - № 9. - С. 4-6

Крулица М. Формирование отношения к родине у детей в дошкольном возрасте с использованием метода демонстрации произведений искусства и драмы / М. Крулица // Педагогіка вищої та середньої школи. - Кривий Ріг, 2003. - Вип. 5. - С. 211-218 .

Кузь В. Г. Українська козацька педагогіка і духовність  / В. Г. Кузь [та ін.] ; ред. Ю. Руденко. - Умань : [б.в.], 1995. - 116 с.

Кураш, Василь. Козацька педагогіка як засіб національного виховання : шкільна національно-патріотична організація "Козацький курінь" / В. Кураш // Сільська школа України : інформ.-метод. часоп. - 2008. - № 4(Квіт.). - С. 3-13. - Бібліогр.: 26 назв.

Лековкін, М. Козацька Республіка в школі / М. Лековкін // Виховна робота в школі. - 2011. - № 9. - С. 7-9

Лой, Б. Українська козацька педагогіка і духовність формування у молоді фізичної і психофізичної культури. // Актуальні питання розвитку спортивних і рухливих ігор: сучасний стан та перспективи. — Переяслав-Хмельницький, 2002. — Вип. 3. — С. 176-179.

Матвієнко П. Живодайні джерела патріотизму / Матвієнко П. // Дошкільне виховання, 2001.- №8. - С.8-10.

Матяшук В. Сучасне патріотичне виховання: стан, проблеми та перспективи розвитку / В. Матяшук // Педагогічна думка. - 2009. -№ 3.- С. 48-54.

Машина О. О. Ми живемо, щоб пам'ятати /О. О. Машина // Виховна робота в школі.-  2011. -   № 4.- С.28-30.

Мелеша, Л. В. Система виховної діяльності класу-братства імені П. Калнишевського / Л. В. Мелеша // Наша шк. : наук.-метод. журн. - 2011. - № 6. - С. 35-40. - Бібліогр.: 10 назв.

Мещерякова Г.С. Гармонійне поєднання культів високої моральності і фізичної досконалості епохи Запорізької Січі як ідеал сучасної системи національного виховання / Мещерякова Г.С., Коломієць Т.Є.Каторгін А.В. // Учитель. - 1998. - №3. - С.44-47.

Мірошниченко, В. І. Патріотичне виховання в козацькій державі / В. І. Мірошниченко // Педагогічні науки : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т. - Херсон : Вид-во ХНУ, 2008. - Вип. 47. - С. 195-197. - Бібліогр.: с. 197 (4 назви)

Никандров Н. Д. Воспитание и социализация молодёжи: проблемы гармонизации / Н. Д. Никандров // Социальная педагогика. -  2012. - № 1.- С.8-17.

Олійник І.А. Програма формування особистості учнів гімназії №9 на засадах і традиціях козацько-лицарського виховання самодіяльності учнівської організації "Молода Січ" / І. А. Олійник // Виховна робота в школі, 2007. - №1 (січень) .-С.30-34.

Палеха Ю.І. Патріотичне виховання / Палеха Ю.І., Герасимчук В.І.,Шиян О.М. // Палеха Ю.І.,Герасимчук В.І.,Шиян О.М.Основи психології та педагогіки: навч.-метод.посіб.- К.,1999. - С.105-110.

Петько Л. Впровадження української національної ідеї в процес іншомовної освіти майбутніх педагогів / Людмила Петько // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. - 2013. - № 2. - С. 68-74 : табл. - Бібліогр.: 18 назв.

Пирогов І. А. Козацький турнір : (розважальна програма, 5-9 кл.) / І. А. Пирогов // Вихов. робота в шк. : наук.-метод. журн. - 2012. - № 5. - С. 34-38.

Прокоф’єфа, Л. Б. Козацька педагогіка та її значення у вихованні національної свідомості особистості. // Записки з українського мовознавства. — Одеса, 2003. — Українська ментальність: діалог світів. — С. 370-376.

Ржепецький Л. А. Козацька педагогіка : націон. виховання у сучас. шк. на традиціях укр. козацтва : навч. посіб. для націон. шк. / Л. А. Ржепецький ; [літ. ред. і коректор Тетяна Даниленко]. - Миколаїв : [ПП "Світ Плюс"], 2005. - 55 с. - Бібліогр.: с. 52.

Ржепецький Л. А. Козацька педагогіка і проблеми становлення особистості у контексті українського державотворення: педагогічний аспект : на допомогу педагогам-виховникам, учителям, батькам, студентам / Леонід Ржепецький. - Миколаїв : Світ Плюс, 2005. - 23 с. - Бібліогр.: с. 17-20

Рід, родина, Україна / З. Гребініченко, О. Породько, І. Туник та ін. // Дошкільне виховання. - 2006. - № 7. - С. 26-27.

Руденко Ю. Д.. Українська козацька педагогіка: витоки, духовні цінності, сучасність : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Ю. Д. Руденко, О. Т. Губко ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - К. : МАУП, 2007. - 384 с. - Бібліогр.: с. 337-342.

Стельмахович М. Г. Українська народна педагогіка : навч.-метод. посіб./ М. Г. Стельмахович. - К., 1997.-232 c. -Б.ц.

Стефанюк, С. К. Основи козацької педагогіки: культурологічний аспект / С. К. Стефанюк // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків : [б. в.], 2006. - Вип. 24, Ч. 2. - С. 122-128. - Бібліогр.: с. 127-128 (23 назви)

Стусенко Л. Козацькому роду - нема переводу / Л .Стусенко // Позакласний час. - 2004. т - №21-22. - С. 73-76.

Сухомлинська О. В. Патріотизм як цінність: погляд на історію і сьогодення / О. В. Сухомлинська // Шлях освіти. - 2010. - № 2. - С. 10-14.

Тимофєєв В. Я. Козацька педагогіка - сучасна освіта  : [з досвіду шкіл козацько-лицарського виховання Задністров'я] / В. Я. Тимофєєв. - Білгород-Дністровський : Петрекс, 2005. - 128 с.

Тищук Л. Козацькому роду нема переводу: Ознайомлення з українським козацтвом / Л. Тищук, І. Красько // Палітра педагога. - 2003. - №3.- С.3-5 .

Туник І. Що таке Батьківщина? / Туник І. // Дошкільне виховання, 2001.- № 8. - С.14-15.

”Україна – духовна козацька держава”, Всеукр. наук.-практ. конф. I Всеукраїнська науково-практична конференція ”Україна – духовна козацька держава” : матеріали I Всеукр. наук.-практ. конф., 17 черв. 2010 р. : присвяч. 8 річниці створення всеукр. громад. орг. ”Укр. Реєстр. Козацтво”. — Донецьк : ІПШІ ”Наука і освіта”, 2010. — 263 с. : іл., табл. — Текст укр., рос. — Бібліогр. наприкінці ст.

Хто захищає Батківщину? // Дошкільне виховання. - 2011. - № 2. - С. 37-40.

Шкребтієнко Л. П. Критерії вихованості патріотичних почуттів дітей старшого дошкільного віку/Л. П. Шкребтієнко // Вісник, 2010. - Вип. 1 (11).-С.131-133.

Шкребтієнко Л. П. Провідна роль казки у процесі виховання патріотичних почуттів старших дошкільників/Л. П. Шкребтієнко // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. -К.:КІБІТ, 2010,N Вип. № 3 (13).-С.155-157

Якубенко В. Від народознавства - до свідомого патріотизму /Якубенко В. // Дошкільне виховання. - 2002. - №8. - С.12-13.

Немає коментарів:

Дописати коментар