понеділок, 24 вересня 2018 р.

Нові надходження


Кульчицький, Станіслав Владиславович.
    Україна на порозі об'єднаної Європи [Текст] : [монографія] / Станіслав Кульчицький, Михайло Міщенко ; Центр Разумкова. - Київ : Заповіт, 2018. - 232 с. : іл.
Література про Чернігівську область за 2015 рік [Текст] : бібліогр. покажч. / Черніг. обл. універс. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад.: Н. Ф. Гонза та ін.]. - Чернігів : [б. в.], 2017. - 198, [1] с.Мірило правовладдя [Текст] = Rule of law checklist : коментар, глосарій / Європ. коміс."За демократію через право" (Венец. коміс.) ; [пер. з англ. Сергій Головатий]. - [Б. м. : б. в.], 2017. - 163 с. - Укр., англ. - Бібліогр. в підрядк. прим., бібліогр.: с. 47-58. - (в обкл.) : 050.00, 044.00.

 

Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития [Текст] : науч.-практ. и теорет. сб. Вып. 15 / НАН Украины, Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского, Междунар. ассоц. акад. наук, Совет директоров науч. б-к и информ. центров ; [редкол.: А. Онищенко и др.]. - Киев : [б. и.], 2017. - 200 с. : табл.


Наукові праці Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського [Текст]. Вип. 48. Бібліотчні стандарти і розвиток інформаційної діяльності / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; редкол.: В. І. Попик (голова) [та ін.] ; за заг. ред. В. Попика. - Київ : [б. в.], 2017. - 853, [1] с. - Бібліогр. в кінці ст.

Розвиток інформаційної культури як умова єдності українського суспільства [Текст] : [монографія] / [авт. кол.: О. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2017. - 248, [1] с. : іл. - Бібліогр.: с. 223-249, та в підрядк. прим.

Каталоги Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : довідник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [уклад.: Ю. Л. Фіх та ін.]. - Київ : НБУВ, 2017. - 69, [1] с.
 


Солонська, Наталія Гаврилівна.
       Українська канадіана [Текст] : анот. покажч. вид. з фонду Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Наталія Солонська, Галина Борисович ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2017. - 171, [3] с. - Бібліогр. у підрядк. прим. 
      До 125-річчя першого поселення українців у Канаді.


Газети України 1956-1960 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : каталог / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [авт.-уклад. Н. М. Носкіна (керівник) та ін.]. - Київ : [б. в.], 2017. – 981 с.
Книга в Україні, 1861-1917 [Текст] : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 20. Додаток А-Я / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.] ; [зібрали: С. Й. Петров, С. С. Петров ; упоряд., допов. та підгот. до друку В. С. Гоїнець та ін.]. - Київ : [б. в.], 2017. - 499, [1] с.

 

Немає коментарів:

Дописати коментар