.

понеділок, 1 вересня 2014 р.

Патріотичне виховання школярів: із фондів нашої бібліотеки


"Сила і ефективність патріотичного виховання визначається тим, як глибоко ідея Батьківщини опановує особу, оскільки яскраво бачить світ і самого себе очима патріота"
                                                                                                      (В. Сухомлинський)


Артьомова О. Хай в серці кожної дитини живе любов до України / Ольга Артьомова // Дошкільне виховання. - 2011. - № 8. - С. 35-39.

Бабич О. В. У рідному краї серце співає - одна Україна - і двох не буває! : (виховний захід, 9-11кл.) / О. В. Бабич // Вихов. робота в шк. : наук.-метод. журн. - 2012. - № 7. - С. 21-22.

Бабійчук Т.. Відеофрагменти як засіб патріотичного виховання : позакласна робота з української літератури / Т. Бабійчук // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. : наук.-метод. журн. - 2013. - № 6. - С. 16-18. - Бібліогр.: 4 назв.Бака М. М. Фізичне і військово-патріотичне виховання молоді : [навч.-метод. посіб. для викладачів фіз. виховання і доприз. підготовки, учнів і студ.] / М. М.Бака, В. П.Корж. — К. : Пошук.-вид. агенство «Книга пам’яті України», 2004. — 460, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 454-456.

Борисова Е. В. Патриотическое воспитание в коррекционной работе с детьми дошкольного возраста  / Е. В. Борисова // Социально-гуманитарные знания. - 2010. - № 3. - С. 364-368

Бурцева М. И. Патриотическое воспитание на уроках изобразительного искусства : урок с учащимися VII класса / М. И. Бурцева // Воспитание школьников : теорет. и науч.-метод. журн. - 2012. - № 2. - С. 33-37.

Бутенко Ю. В. Україна - наш спільний дім : мандрівка сторінками усного журналу / Ю. В. Бутенко // Класному керівнику. Усе для роботи. - 2011. - № 11 . - С. 8-10

Ванеев О. Н. Патриотическое воспитание: возможности муниципальной политики / О. Н. Ванеев // Право и образование : науч. журн. - 2010. - № 2. - С. 83-92. - Бібліогр.: 11 назв.

Гавлітіна Т.. М. Національно-патріотичне виховання підлітків в умовах позашкільного навчального закладу : навч.-метод. посіб. / Ін-т інновац. технол. та змісту освіти. — [Рівне] : Волин. обереги, [2007]. — 219 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 205-219.

Гарнійчук В. Патріотичне виховання в українській педагогічній науці: наукові підходи та концепції / В. Гарнійчук // Історія в шк. : наук.-метод. журн. для вчителів . - 2014. - № 3. - С. 28-30 : фотогр

Гудкова І.. Я-патріот. Програма громадсько-патріотичного виховання школярів / Ірина Гудкова // Шкільний світ. - 2012. - № 4 (січень). - С. 4-6

Дмитрів Х. В. Символи держави моєї : (виховна година, 7 кл.) / Х. В. Дмитрів // Вихов. робота в шк. : наук.-метод. журн. - 2012. - № 7. - С. 17-20.

Доценко Т. В. Державний прапор України святиня народу : (виховна година) / Т. В. Доценко // Вихов. робота в шк. : наук.-метод. журн. - 2012. - № 7. - С. 12-16.

Дубовик Р. За тебе, рідна Україно, помолюся. Літературно - музична композиція для учнів 8-9-х класів [Текст] / Раїса Дубовик // Українська мова та література. - 2011. - № 31-32 (серпень). - С. 4-7. - Бібліогр. в кінці ст.

Жадан Н. М. Виховуємо патріотів художнім словом / Н. М. Жадан // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2012. - № 15. - С. 2-5. - Бібліогр. наприкінці ст.

З досвіду козацького виховання // Виховна робота в школі. - 2010. - № 9. - С. 45-47. - Зміст: Козацьке тоборування / Н.М. Задорожня. Козакуйте, козаки! Сценарій лінійки / І.С. Антипова.

Каюков В. І.. Виховуємо патріотів України / Василь Каюков ; Всеукраїнський благодійний фонд лицарського виховання ім. П. Сагайдачного. - Кіровоград : [б. и.], 2000. - 192 с. : портр. - Бібліогр. с. 188-190.

Кіндрат, В. К. Патріотичне виховання підлітків у процесі навчання (на матеріалах педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського). // Наук. зап. — Рівне, 1996. — Оновлення змісту, форм та методів навчання фізико-математичних, природничих і технічних дисциплін. — С. 203-216.

Кірішко Л. Формування національної свідомості школярів на матеріалах історії рідного краю  / Л. Кірішко, Л. Саєнко // Класному керівнику. Усе для роботи. - 2011. - № 7. - С. 2-7

Кіяшко Л. Сучасні напрями патріотичного виховання учнів  / Людмила Кіяшко // Школа. - 2011. - № 4. - С. 43-45

Кобернік С. Географічна вікторина у 8 класі як засіб патріотичного виховання школярів / Сергій Кобернік // Географія та основи економіки в школі. - 2011. - № 6. - С. 32-34. - Бібліогр.: 12 назв.

Кожемяко В. П. Нащадки козацької слави : (фізкультурно-оздоровчий патріотичний фестиваль) / В. П. Кожемяко // Виховна робота в школі. - 2011. - № 11. - С. 28-32.

Кондик О. Сучасний погляд на національне виховання у початковій школі / О. Кондик // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2008. - N 6. - С. 44-46. - Бібліогр. в кінці ст.

Коржова, О. В. Патріотичне виховання підлітків на національних традиціях. // Науково-методичне забезпечення діяльності сучасної професійної школи. — К., 1994. — Ч. 2. — С. 142

Ламанова С. В. Україна - наша Батьківщина / С. В. Ламанова // Класному керівнику. Усе для роботи. - 2011. - № 10. - С. 30-31

Левківський К. Роль традицій у національно-патріотичному вихованні курсантсько-студентскої молоді / Казимир Левківський, Василь Ряшко // Вища школа. - 2011. - № 11. - С. 15-28. - Бібліогр. в кінці ст.

Лукіша О. П. Ми - українці. Виховна година. 6-7 класи / О. П. Лукіша // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2012. - № 22-24. - С. 49-57.

Малик Н. Нові форми та методи проведення уроків патріотичного виховання / Н. Малик // Класному керівнику. Усе для роботи. - 2011. - № 8. - С. 20-21.

Матяшук В. П. Українська ментальність як чинник виховного процесу / В. П. Матяшук // Виховна робота в школі. - 2011. - № 8. - С. 2-6. - Бібліогр.: 27 назв.

Мішкурова, В. Ф. Г.Ващенко про патріотичне виховання молодших школярів. // Сільська початкова школа: стан, проблеми, перспективи. — [К.], 1999. — С. 21-22

Національно-патріотичне виховання молодших школярів засобами українського етнодизайну : Зб. наук. пр. міжрегіон. студ. наук.-практ. конф., 24-26 листоп. 2004 р. / Житомир. держ. пед. ун-т ім. І.Франка. Пед. ф-т та ін. — Житомир, 2004. — 197 с. : табл. — Бібліогр. в кінці ст.

Немкович В. З чого починається Батьківщина. Літературно-музична композиція / Валентина Немкович // Шкільний світ. - 2012. - № 3 (січень): Вкладка. - С. 5-7

Она О. В. Краєзнавство як ресурс національно-патріотичного виховання / О. В. Она // Таврійський вісник освіти. - 2012. - N 2. - С. 161-169. - Бібліогр.: 3 назви

Осецька, А. Патріотичне виховання засобами туризму. // Проблеми педагогічних технологій. — Луцьк, 2000. — Вип. 2. — С. 143-148.

Павелко, О. До питання про патріотичне виховання молодших школярів. // Соціальна педагогіка і адаптивність особистості. — Суми, 1994. — С. 328-336.

Пантюк, М. П. Вплив українських товариств і об’єднань на національно-патріотичне самоусвідомлення молоді. // Соціалізація особистості. — [К.], 1998. — C.274-279

Патріотичне виховання в початковій школі : розробки уроків та позаклас. заходів / М-во освіти і науки України, Упр. освіти і науки Луган. облдержадмін., Луган. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти; [уклад.: Т.М.Сорочан та ін.]. — Луганськ : Знання, 2007- Т. 2 : Т. 2, 2007. — 144 с. : іл., табл.

Патріотичне виховання в початковій школі : розробки уроків та позаклас. заходів / М-во освіти і науки України, Упр. освіти і науки Луган. облдержадмін., Луган. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти; [уклад.: Т.М.Сорочан та ін.]. — Луганськ : Знання, 2007- Т. 3 : Т. 3, 2007. — 142 с. : іл. — Бібліогр.: с. 140.

Патріотичне виховання в початковій школі : розробки уроків та позаклас. заходів / М-во освіти і науки України, Упр. освіти і науки Луган. облдержадмін., Луган. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти; [уклад.: Т.М.Сорочан та ін.]. — Луганськ : Знання, 2007- Т. 1 : Т. 1, 2007. — 278 с. : іл., табл.

Патріотичне виховання української молоді засобами фізичної культури та козацької педагогіки : Матеріали II обл. наук.-практ. конф., 15 трав. 2001 p. / Упр. освіти і науки Сум. облдержадмін. та ін.; [Редкол.: М.М. Кобозєв та ін.]. — Суми, 2001. — 179 с. : табл.

Патріотичне виховання учнів засобами туристсько-краєзнавчої роботи : [збірка] / Упр. освіти і науки Луган. облдержадмін., Луган. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Луган. обл. центр дитячо-юнац. туризму і краєзнавства; [уклад.: О. А. Панкратьєв та ін.; за заг. ред. О. М. Рудіної]. — Луганськ : Знання, 2008. — 163 с. : іл., табл. — Текст укр., рос. — Бібліогр. наприкінці ст.

Патріотичне виховання школярів засобами природничо-математичної освіти : [метод. рекомендації : посібник] / Упр. освіти і науки Луган. облдержадмін., Луган. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти; [уклад.: О.С.Дубовик та ін.; за заг. ред. О.С.Дубовик і В.Р.Маслової]. — Луганськ : Рєзніков В.С., 2007. — 271 с. : іл., табл. — Бібліогр. наприкінці ст.

Руденко, В. Патріотичне виховання учнів у процесі вивчення українознавства (1917-1920 рр.). // Україна, українці, українознавство у XX ст. в джерелах і документах. — К., 1999. — Ч. 2. — С. 541-547.

Сафронова Е. М. Способы оценки качества патриотического воспитания подростков [Текст] / Е. М. Сафронова // Воспитание школьников. - 2011. - № 3. - С. 30-38.

Спіцина І. С. Україна-наш спільний дім(перший урок у 5-му класі) / І. С. Спіцина // Вихов. робота в шк. : наук.-метод. журн. - 2012. - № 8. - С. 51-53.

Стельник О. М. Вшанування символів України : (матеріали до урочистої лінійки) / О. М. Стельник // Вихов. робота в шк. : наук.-метод. журн. - 2012. - № 3. - С. 37-38.

Сухушин, М. П. Військово-патріотичне виховання молоді : підручник / М. П. Сухушин, В. О. Палагеша; М-во освіти і науки України. — К. : Слово, 2009. — 484, [1] с. : табл. — Бібліогр.: с. 478-481та наприкінці розд.

Тимошенко Л. Виховуємо патріотичні почуття : позакласний захід "Я люблю Україну" / Людмила Тимошенко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2011. - № 7-8. - С. 87-90.

Федоренко Г. Майбутнє народжується сьогодні / Г. Федоренко // Відкритий урок : розробки, технологіі, досвід. - 2013. - N 7/8. - С. 26.

Фісенко І. О. Збережемо тую славу : [патріотичне виховання] / І. О. Фісенко // Виховна робота в школі : наук.-метод. журн. - 2009. - № 11. - С. 4-30.

Харичева Л. М. Патріотичне виховання. Проект " Державні та народні символи" / Л. М. Харичева // Педагогічна майстерня. - 2012. - № 3 . - С. 31-35. - Бібліогр. в кінці ст.

Чорна К. Навчаємо любити Україну  / Катерина Чорна // Освіта. - 2011. - 17 серпня. - С. 2-3.

Чорна К. Патріотичне виховання старшокласників у позаурочній діяльності  / Катерина Чорна // Школа. - 2012. - № 2. - С. 68-74. - Бібліогр. в кінці ст.

Чупрій Л. В. Патріотичне виховання молоді в контексті забезпечення гуманітарної безпеки держави / Леонід Васильович Чупрій // Стратегічні пріоритети. - 2011. - № 2. - С. 67-72. - Бібліогр.:7 назв.

Шкребтієнко Л. П. Сутність і зміст проблеми патріотизму українців крізь призму етнопсихології  / Л. П. Шкребтієнко // Вісник Київського інституту бізнесу і технологій. - 2012. - № 1. - С. 123-124. - Бібліогр. в кінці ст.

Шовкошитний Володимир. Національно-патріотичне виховання в контексті українського державотворення : Зб. наук. ст. : [2004 – травень 2005 року]. — [Васильків : Колофон, 2002]. — 165 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 153-164.

Яців Ярослав Миколайович. Національно-патріотичне виховання учнівської молоді у позаурочний час на західноукраїнських землях (1919-1939 рр.) : Автореф. дис… канд. пед. наук : 13.00.01 / Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2005. — 20 с.

Немає коментарів:

Дописати коментар