вівторок, 14 серпня 2018 р.

Офоррмлення наукових праць

 1. ДСТУ 3582:2013. Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ).
 2. ДСТУ 7093:2009. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами (ГОСТ 7.11–2004 (ИСО 832:1994), MOD ; ISO 832:1994, MOD).
 3. ДСТУ 7152:2010. Інформація та документація. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках : вид. офіц. – [Чинний 2010–10–01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2010. – 14 с. – (Національний стандарт України).
 4. ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання.
 5. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1–2003, IDT).
 6. ДСТУ ГОСТ 7.80:2007. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання (ДСТУ ГОСТ 7.80:2007).
 7. ДСТУ ГОСТ 7.9:2009 (ИСО 214–76). Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования (ГОСТ 7.9–95 (ИСО 214–76), IDT).
 8. ГОСТ 7.12–93. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила.
 9. Бібліографічне оформлення наукових робіт : метод. рек. / уклад.: Лобановська І. Г., Помчалова О. Г., Грудініна Н. Д. ; [наук. ред. І. Г. Лобановська] ; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : [б. в.], 2015. – 90 с. – (Серія „На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек” ; вип. 12).
 10. Бібліографічне посилання (загальні правила складання) відповідно до ДСТУ 8302:2015, запровадженого в дію в Україні 01.07.2016 : метод. рек. / МОН України, Укр. інж.-пед. акад., Наук. б-ка ; [уклад. С. В. Карпенко]. – Харків : [УІПА], 2017. – 20 с.

Іван Лагода

  8 травня 2018 року Чернігівському базовому медичному коледжу виповнлося 150 років від дня його заснування. За півторастолітньою історією стоїть щоденна напружена праця педагогічного колективу по підготовці молодших медичних спеціалістів. Зі стін цього закладу вийшло більше 20 тисяч фельдшерів, акушерок, медсестер, лікарів та зубних техніків Коли в Чернігівській губернії організували земство (1864 рік), постало питання про створення органів охорони здоров’я у сільській місцевості. Багато було думок щодо організації медичної допомоги в селі, та зупинилися на створенні фельдшерських дільниць. До цього селяни користувалися допомогою різного роду знахарів, ворожок та повитух. Інколи селян лікували так звані ротні та батарейні фельдшери, які набули знань та практики під час військової служби. 

понеділок, 13 серпня 2018 р.

Методичні матеріали з питань біліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства

Олександр Андрійович Безбородько (1747-1799)

   А. Безбородько народився 14 березня 1747 р. у місті Глухові Чернігівської  губернії в сім’ї генерального писаря козацького війська Андрія Яковича та матері Євдокії Михайлівни, привітної господині, турботливої і дбайливої жінки. У сім’ї, окрім Олександра, було ще двоє дітей – донька Тетяна і син Ілля.Біографи виводять рід Безбородьків від польського роду Ксьонжинських. За переказами, в одному з походів проти турок Дем’яну Ксьонжинському відрубали підборіддя і з тих пір він став називатися Безбородько (4, с. 132). Початкову освіту Олександр Безбородько отримав удома, навчившись читати Буквар, а за ним Часослів, Псалтир та Біблію. За спогадами сусідів, «в этом мальчике, одарённом от природы чрезвычайной памятью, малейшее самообразование, несомненно способствовало усвоению богатства и силы церковно-словянского языка, давших речи позднего Безбородько твёрдость и яркость выражений» (5, с. 15). Здібний і допитливий юнак продовжив навчання в Києво-Могилянській академії, яка дала йому добру освіту. У її стінах Олександр розвинув неабиякі літературні здібності, які потім стали в пригоді у його житті, особливо на державній службі, де цінилися вміння витончено та ясно писати. Розвиваючи під час навчання свою феноменальну пам’ять, він у подальшому своєму житті здатний був цитувати сторінки з Біблії та основних літописів, що сприяло його успішному просуванню по службі.

середа, 8 серпня 2018 р.

Путівник по краєзнавчих ресурсах бібліотек України

Путівник забезпечує централізований доступ до краєзнавчих веб-ресурсів:
 •  бібліотек (обласні універсальні наукові бібліотеки, Одеська національна наукова бібліотеки, Харківська державна наукова бібліотеки ім. В. Г. Короленка, Публічна бібліотеки імені Лесі Українки міста Києва
 • університетів
 • об’єднань краєзнавців
 • наукових установ.  - РЕЖИМ ДОСТУПУ

Нові надходження
Історія України [Текст] : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2016 рік / Нац. іст. б-ка України ; [упоряд. Н. Вощевська та ін. ; відп. ред. А. Скорохватова]. - Київ : Видавничий дім "Вініченко", 2017. - 639 с. 


Олесь Гончар [Текст] : біобібліогр. покажч. / Нац. парлам. б-ка України ; [упоряд.: О. М. Піхур та ін. ; авт. передм. Я. Гоян]. - Київ : Український письменник, 2013. - 759 с.