вівторок, 16 липня 2013 р.

Стандарти з інформації, бібліографії, бібліотечної та видавничої справи

                                                                                                чинні в Україні за станом
на 01 квітня 2012 року

     Всі міждержавні стандарти, затверджені до 1992 року, включно, чинні в Україні. Стандарти, розроблені після 1992 року державами-учасницями "Угоди про проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології та сертифікації", прийнятої 13 березня 1992 р., до яких приєдналась Україна, вводяться в дію лише за наказами Держстандарту України.
    В Україні чинні такі НД (нормативні документи):

  • ДСТУ … /ГОСТ … - національні стандарти України, які прийнято Міждержавною радою з стандартизації, метрології та сертифікації як міждержавні стандарти;
  • ДСТУ ГОСТ - національні стандарти, через які впроваджено міждержавні стандарти (ГОСТ) методом перевидання;
  • ДСТУ ISO - національні стандарти, через які впроваджено стандарти Міжнародної організації з стандартизації (ISO). Номер стандарту відповідає номеру міжнародного стандарту, а рік - року затвердження національного стандарту;
  • ДСТУ EN - національні стандарти, через які впроваджено європейські стандарти (EN);
  • РСТ УССР - республіканські стандарти колишньої УРСР;
  • ДК - державні класифікатори;
  • ГСТУ - галузеві стандарти України.

Н А З В А
Дата введення
ДСТУ 1.12:2004
Національна стандартизація. Правила ведення справ нормативних документів
чинний
ДСТУ 55.001-98
Документи з паперовими носіями. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги.
чинний
ДСТУ 2226-93
Автоматизовані системи. Терміни та визначення. Введено вперше
01.07.1994
ДСТУ 2227-93
Системи оброблення інформації. Автоматизована установа. Терміни та визначення. Введено вперше
01.07.1994
ДСТУ 2228-93
Системи оброблення інформації. Підготовлення і оброблення даних. Терміни та визначення.
01.07.1994
ДСТУ 2229-93
Системи оброблення інформації. Локальні обчислювальні мережі. Терміни та визначення.
01.07.1994
ДСТУ 2392-94
Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. Введено вперше.
01.01.1995
ДСТУ 2293-99
Охорона праці. Терміни та визначення основних понять. На заміну ДСТУ 2293-93
чинний
ДСТУ 2357-94
Вироби електронної техніки. Гігієна електронна. Терміни та визначення.
чинний
ДСТУ 2394-94
Інформація та документація. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення.
01.01.1995
ДСТУ 2395-2000 (ISO 5963:1985)
Інформація та документація. Обстеження документа, встановлення його предмета та вибір термінів індексування. Загальна методика. На заміну ДСТУ 2395-94.
01.07.2001
ДСТУ 2396-94 (ИСО 2382-16:1978)
Системи оброблення інформації. Теорія інформації. Терміни та визначення
чинний
ДСТУ 2398-94
Інформація та документація. Інформаційні мови. Терміни та визначення.
01.01.1995
ДСТУ 2481-94
Системи оброблення інформації. Інтелектуаль-ні інформаційні технології. Терміни та визначення.
01.01.1995
ДСТУ 2483-94
Системи оброблення інформації. Блоки оброблення даних. Терміни та визначення.
чинний
ДСТУ 2482-94
Системи оброблення інформації. Комп'ютерні технології навчання. Терміни та визначення.
01.01.1995
ДСТУ 2574-94
Системи оброблення інформації. Дисплеї візуальні. Терміни та визначення.
01.07.1995
ДСТУ 2627-94
Система оброблення інформації. Видавничі комп'ютеризовані системи. Оброблення та друкування документів. Терміни та визначення.
01.07.1995
ДСТУ 2628-94
Системи оброблення інформації. Оброблення тексту. Терміни та визначення.
01.07.1995
ДСТУ 2634-94
Изделия электронной техники. Методы оценки соответствия требованиям надежности.
01.07.1995
ДСТУ 2732:2004
Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять. На заміну ДСТУ 2732-94
чинний
ДСТУ 2757-94
Картографія. Терміни та визначення.
01.01.1996
ДСТУ 2813-94
Носії магнітного запису. Терміни та визначення.
чинний
ДСТУ 2844-94
Програмні засоби ЕОМ. Забезпечення якості. Терміни та визначення.
01.01.1996
ДСТУ 2850-94
Програмні засоби ЕОМ. Показники і методи оцінювання якості. (Відповідає ISO/IEC 9126:91 (E) в частині показників якості).
01.01.1996
ДСТУ 2869-94
Системи оброблення інформації. Обладнання периферійне. Терміни та визначення
чинний
ДСТУ 2873-94
Системи оброблення інформації. Програмування. Терміни та визначення
чинний
ДСТУ 2937-94
Кінофотоматеріали. Терміни та визначенн.
01.01.1996
ДСТУ 2938-94
Системи оброблення інформації. Основні поняття. Терміни та визначення.
01.01.1996
ДСТУ 2939-94
Системи оброблення інформації. Комп'ютерна графіка. Терміни та визначення.
01.01.1996
ДСТУ 2940-94
Системи оброблення інформації. Керування процесами оброблення даних. Терміни та визначення.
чинний
ДСТУ 2941-94
Системи оброблення інформації. Розроблення систем. Терміни та визначення.
чинний
ДСТУ 3008-95
Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.
01.01.1996
ДСТУ 3017-95
Видання. Основні види. Терміни та визначення
01.01.1996
ДСТУ 3018-95
Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення.
чинний
ДСТУ 3060-95
Стандартизація в побутовому обслуговуванні населення.
чинний
ДСТУ 3144-95
Коди і кодування інформації. Штрихове кодування. Терміни і визначення.
01.01.1996
ДСТУ 3145-95
Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Загальні вимоги.
01.01.1996
ДСТУ 3146-95
Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації. Штрихкодові позначки EAN. Вимоги до побудови.
01.01.1996
ДСТУ 3148-95
Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Система електронного обміну документами на постачання продукції. Загальні вимоги.
01.01.1996
ДСТУ 3279-95
Стандартизація послуг. Основні положення.
01.01.1997
ДСТУ 3294-95
Маркетинг. Терміни та визначення основних понять.
01.01.1997
ДСТУ 3301 - 96
Системи оброблення інформації. Аналогові комп'ютери. Терміни та визначення.
01.01.1997
ДСТУ 3302-96
Система стандартів з баз даних. Структурна система словників інформаційних ресурсів.
01.01.1997
ДСТУ 3330-96 (ГОСТ 34.321-96)
Інформаційні технології. Системи стандартів з БД. Еталонна модель керування даними.
01.01.1998
ДСТУ 3359-96
Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації. Якість друку штрихових позначок. Загальні технічні вимоги та методи контролю.
01.01.1997
ДСТУ 3396.0.-96
Захист інформації, Технічний захист інформації. Основні положення.
01.01.1998
ДСТУ 3396.1.-96
Захист інформації, Технічний захист інформації. Порядок проведення робіт.
01.07.1997
ДСТУ 3396.2-97
Захист інформації. Технічний захист інформації. Терміни та визначення
01.01.1998
ДСТУ 3470-96
Засоби обчислювальної техніки. Розташування знаків на клавіатурі.
01.01.1998
ДСТУ 3514-97
Статистичні методи контролю та регулювання якості. Терміни та визначення
чинний
ДСТУ 3571-97
Сумісність засобів обчислювальної техніки електромагнітна. Терміни та визначення.
чинний
ДСТУ 3578-97
Документація. Формат для обміну бібліографічними даними на магнітних носіях.
01.01.1998
ДСТУ 3579-97
Документація. Формат для обміну термінологічними і/або лексикографічними даними на магнітних носіях.
01.01.1998
ДСТУ 3582-97
Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила. На заміну РСТ УРСР 1743-82.
01.07.1998
ДСТУ 3719-1-98 (ISO 8613-1:1989)
Інформаційні технології. Електронний документообіг. Архітектура cлужбових документів (ODA) та обмінний формат. Частина 1. Вступ і загальні принципи.
01.07.1999
ДСТУ 3719-2-98 (ISO 8613-2: 1989)
Інформаційні технології. Електронний документообіг. Архітектура службових документів (ODA) та обмінний формат. Частина 2. Структури документа.
01.07.1999
ДСТУ 3719-4-98 (ISO 8613-4:1989)
Інформаційні технології. Електронний документообіг. Архітектура cлужбових документів (ODA) та обмінний формат. Частина 4. Профіль документа.
01.07.1999
ДСТУ 3719-5-98 (ISO 8613-5:1989)
Інформаційні технології. Електронний доку-ментообіг. Архітектура службових документів (ODA) та обмінний формат. Частина 5. Формат обміну службовими документами (ODIF).
01.07.1999
ДСТУ 3719-6-98 (ISO 8613-6:1989)
Інформаційні технології. Електронний документообіг. Архітектура службових документів (ODA) та обмінний формат. Частина 6. Архітектури символьного змісту.
01.07.1999
ДСТУ 3719-7-98 (ISO 8613-7:1989)
Інформаційні технології. Електронний документообіг. Архітектура службових документів (ODA) та обмінний формат. Частина 7. Архітектури растровографічного вмісту.
01.07.1999
ДСТУ 3719-8-98 (ISO 8613-8:1989)
Інформаційні технології. Електронний документообіг. Архітектура службових документів (ODA) та обмінний формат. Частина 8. Архітектура геометричнографічного вмісту.
01.07.1999
ДСТУ 3719-10-98 (ISO 8613-10:1991)
Інформаційні технології. Електронний документообіг. Архітектура службових документів (ОДА) та обмінний формат. Частина 10. Формальні завдання.
01.07.1999
ДСТУ 3814-98
Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація книг. (ГОСТ 7.53 -86)
01.01.2000
ДСТУ 3815-98 (ISO 10005:1995)
Управління якістю. Настанови щодо програм якості.
чинний
ДСТУ 3843 - 99
Державна уніфікована система документації. Основні положення. На заміну ГОСТ 6. 10. 1-88
01.07.2000
ДСТУ 3844-99
Державна уніфікована система документації. Формуляр-зразок. Вимоги до побудови. На заміну ГОСТ 6. 10. 5-87
01.07.2000
ДСТУ 3873-1-99 (ГОСТ 30653-99) (ISO/IEC 10166-1:1991)
Інформаційні технології. Електронний документообіг. Файлування та відбирання документів (DFR). Частина 1. Означення абстрактної послуги та процедури.
01.01.2001
ДСТУ 3873-2-99
Інформаційні технології. Електронний документообіг. Файлування та відбирання документів (DFR). Частина 2. Завдання протоколу
01.01.2001
ДСТУ 3874-99 (ГОСТ 30656-99) (ISO 8777:1993)
Інформація та документація. Команди для інтерактивного текстового пошуку
01.01.2001
ДСТУ 3899-99
Дизайн і ергономіка. Терміни та визначення.
01.04.2001
ДСТУ 3901-99 (ГОСТ 30664-99) (ISO/IEC 11404:1996)
Інформаційні технології. Мови програмування, їх середовище і системний. інтерфейс Незалежні від мов типи даних.
01.01.2001
ДСТУ 3918-1999 (ISO/IEC 12207:1995)
Інформаційні технології. Процеси життєвого циклу програмного забезпечення
01.07.2000
ДСТУ 3965-2000 (ISO/IEC 8473-1:1998)
Інформаційні технології. Протокол для забезпечення послуг мережевого рівня в режимі без встановлення з*єднання. Частина 1. Специфікація протоколу.
01.01.2001
ДСТУ 3986-2000 (ISO 8879:1986)
Інформаційні технології. Електронний документообіг. Стандартна мова узагальненої розмітки (SGML).
01.07.2001
ДСТУ 4031-2001 (ISO 5964:1985)
Інформація та документація. Багатомовний тезаурус. Методика розроблення. На заміну ГОСТ 7. 24-90
01.01.2002
ДСТУ 4032-2001 (ISO 2788:1986)
Інформація і документація. Одномовний тезаурус. Методика розроблення. На заміну ГОСТ 7. 25-80
01.01.2002
ДСТУ 4145 - 2002
Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Цифровий підпис, що ґрунтується на еліптичних кривих. Формування та перевіряння.
01.07.2003
ДСТУ 4163-2003
Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів. На заміну ГОСТ 6. 38-90.
01.07.2004
ДСТУ 4302:2004
Інформаційні технології. Настанови щодо документування комп'ютерних програм (ISO/IEC 6592:2000, MOD)
чинний
ДСТУ 4309:2004
Інформація та документація. Оформлення перекладів (ISO 2384:1977, MOD)
чинний
ДСТУ 4331:2004
Правила описування архівних документів. (ISAD(G):1999, NEQ)
чинний
ДСТУ 4419:2005
Інформація і документація. Документи аудіовізуальні. Терміни та визначення.
чинний
ДСТУ 4423-1:2005
Інформація та документація. Керування документацією. Частина 1. Основні положення. (ISO 15489-1:2001, MOD)
чинний
ДСТУ 4423-2:2005
Інформація і документація. Керування документацією. Частина 2. Настанови. (ISO/TR 15489-2:2001, MOD)
чинний
ДСТУ 4447:2005
Фонодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги
чинний
ДСТУ 4467-1:2005
Апаратура оброблення інформації. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги. (IEC 60950-1:2001, MOD)
чинний
ДСТУ 4489:2005
Видання книжкові та журнальні. Вимоги до форматів.
чинний
ДСТУ 4515:2006
Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація серійних видань (ISO 3297^1998, NEQ)
чинний
ДСТУ 4826:2007
Інформація та документація. Видання інформаційні. Загальні вимоги (ISO 8:1977, NEQ; ISO 1086:1991, NEQ)
чинний
ДСТУ 4861:2007
Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості (ISO 8:1977, NEQ; ISO 1086:1991, NEQ, ISO 7275:1985, NEQ)
чинний
ДСТУ 5034:2008
Інформація та документація. Науково-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять
чинний
ДСТУ 5099:2008
Аудіовізуальні технології. Терміни та визначення.
ДСТУ 6095:2009
СІБВС. Правила скорочення заголовків і слів у заголовках публікацій (ГОСТ 7.88-2003, MOD)
чинний
ДСТУ 6096:2009
СІБВС. Універсальна десяткова класифікація. Структура, правила ведення та індексування (ГОСТ 7.90-2007, MOD)
чинний
ДСТУ 7093:2009
СІБВС. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами (ГОСТ 7.11-2004, MOD; ISO 832:1994, MOD)
чинний


ДСТУ-ГОСТДСТУ ГОСТ 1.1:2005
Міждержавна система стандартизації. Терміни та визначення (ГОСТ 1.1-2002, IDT)
чинний
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006
ССІБВС. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)
чинний
ДСТУ ГОСТ 7.9:2009 (ИСО 214-76)
СИБИД. Реферат и аннотация. Общие требования. (ГОСТ 7.9-95, (ИСО 214-76), IDT)
чинний
ДСТУ ГОСТ 7.22:2004
ССІБВС. Промислові каталоги. Загальні вимоги. (ГОСТ 7.22-2003, IDT)
чинний
ДСТУ ГОСТ 7.28:2004 (ИСО 5426-83, ИСО 5426-2-96, IDT)
Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Розширений набір символів латинської абетки для обміну інформацією. (ГОСТ 7.28-2002)
ДСТУ ГОСТ 7.50:2006
ССІБВС. Консервація документів. Загальні вимоги (ГОСТ 7.50-2002, IDT)
чинний
ДСТУ ГОСТ 7.51-2003 (ГОСТ 7.51-98, IDT)
ССІБВС. Картки для каталогів і картотек. Каталогізація у виданні. Склад, структура даних та видавниче оформлення. На заміну ГОСТ 7. 51-84
01.07.2004
ДСТУ ГОСТ 7.59-2003 (ИСО 5963-85) (ГОСТ 7.59-2003)
ССІБВС. Індексування документів. Загальні вимоги систематизації та предметизації. На заміну ГОСТ 7. 59-90
01.07.2004
ДСТУ ГОСТ 7.66:2009
СИБИД. Индексирование документов. Общие требования к координатному индексированию (ГОСТ 7.66-92 (ИСО 5963-85, IDT)
чинний
ДСТУ ГОСТ 7.71:2003 (ИСО 6862-96) (ГОСТ 7.71-96 (ИСО 6862-96, IDT)
CСІБВС. Набір закодованих математичних знаків для обміну бібліографічною інформацією
01.07.2004
ДСТУ ГОСТ 7.80:2007
ССІБВС. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.80-2000,IDT)
чинний
ДСТУ ГОСТ 7.84:2008
ССІБВС. Видання. Обкладинки та палітурки. Загальні вимоги та правила оформлення. (ГОСТ 7.84-2002, IDT)
чинний
ДСТУ ГОСТ 7.87:2008
ССІБВС. Книжкові пам'ятки. Загальні вимоги. (ГОСТ 7.87-2003, IDT)
чинний
ДСТУ ГОСТ 12.0.230:2008
Система стандартів з безпеки праці. Система управління охороною праці. Загальні вимоги. (ГОСТ 12.0.230-2007, IDT)
чинний
ДСТУ ГОСТ 13.1.002:2007
Репрографія. Мікрофільмування. Документи для мікрофільмування. Загальні вимоги та норми. (ГОСТ 13.1.002-2003, IDT)
чинний
ДСТУ ГОСТ 13.1.401:2003
Репрографія. Мікрографія. Апарати для знімання мікрофільмів. Технічні вимоги. (ГОСТ 13.1.401-2001, IDT)
чинний
ДСТУ ГОСТ 13.2.001:2003
Репрографія. Копірографія. Апарати копіювальні електрофотографічні. Загальні вимоги. (ГОСТ 13.2.001-2001, IDT)
чинний
ДСТУ ГОСТ 25807-2003 (ГОСТ 25807-2000, IDT)
Фотокопії газет факсимільні. Технічні вимоги.
01.07.2004
ДСТУ ГОСТ 30709:2004
Технічна сумісність. Терміни та визначення. (ГОСТ 30709-2002, IDT)
чинний
ДСТУ ГОСТ 31078:2004
Захист інформації. Випробування програмних засобів на наявність комп'ютерних вірусів. Типова настанова. (ГОСТ 31078-2002, IDT)
чинний
ДСТУ ГОСТ 31279:2005
Інноваційна діяльність. Терміни та визначення понять. (ГОСТ 31279-2004, IDT)
чинний


ДСТУ ГОСТ ИСОДСТУ ГОСТ ИСО 8995:2003
Принципи зорової ергономіки. Освітлення робочих систем у середині приміщень (ГОСТ ИСО 8995-2002, IDT).
чинний


ДСТУ ISOДСТУ ISO 639-94
Коди назв мов. Введено вперше.
01.07.1995
ДСТУ ISO 860-1999
Термінологічна робота. Гармонізування понять та термінів
01.01.2001
ДСТУ ISO 1087-1:2007
Термінологічна робота. Словник термінів. Частина 1. Теорія і використання (ISO 1087-1:2000, IDT)
чинний
ДСТУ ISO 3166-1-2000
Коди назв країн світу На заміну ДСТУ ISO 3166-95
01.10.2000
ДСТУ ISO 3901:2005
Інформація та документація. Міжнародний стандартний код запису (ISRC) (ISO 3901:2001, IT).
чинний
ДСТУ ISO 4087:2004
Мікрографія. Мікрофільмування газетних видань на мікрофільмі 35 мм для архівних потреб. (ISO 4087:2005, IDT)
чинний
ДСТУ ISO 5127:2007
Інформація і документація. Словник термінів. (ISO 5127:2001, IDT)
чинний
ДСТУ ISO 6196-1:2004
Мікрографія. Словник термінів. Частина 01. Загальні терміни. (ISO 6196-1:1993, IDT)
чинний
ДСТУ ISO 7220:2005
Інформація та документація. Оформлення каталогів стандартів. . (ISO 7220:1996, IDT)
чинний
ДСТУ ISO 8459-1:2005
Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Частина 1. Застосування Міжбібліотечного абонементу. (ISO 8459-1:1988, IDT).
чинний
ДСТУ ISO 8459-2:2005
Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Частина 2. Опрацювання замовлень (ISO 8459-2:1992, IDT).
чинний
ДСТУ ISO 8459-3:2005
нформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Частина 3. Пошук інформації на замовлення (ISO 8459-3:1994, IDT).
чинний
ДСТУ ISO 8459-4:2005
Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Частина 4. Обіг документів на замовлення (ISO 8459-4:1998, IDT).
чинний
ДСТУ ISO 8459-5:2005
Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Частина 5. Елементи даних для обміну каталогізованими даними та метаданими. (ISO 8459-5:2002, IDT).
чинний
ДСТУ ISO 9000:2007
Системи управління якістю. Основні положення і словник . (ISO 8459-5:2002, IDT).
чинний
ДСТУ ISO 9001-2001
Системи управління якістю. Вимоги.
чинний
ДСТУ ISO 9001:2009
Системи управління якістю. Вимоги. (ISO 9001:2008, IDT).
чинний
ДСТУ ISO 9004-2009
Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності.
чинний
ДСТУ ISO 9004-2-96
Управління якістю та елементи системи якості. Частина 2. Настанови щодо послуг.
чинний
ДСТУ ISO 9004-4-98
Управління якістю та елементи системи якості. Частина 4. Настанови щодо поліпшення якості.
чинний
ДСТУ ISO 9241-1:2003 (ISO 9241-1:1997, IDT)
Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 1. Загальні положення.
чинний
ДСТУ ISO 9241-2:2004
Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 2. Настанови щодо встановлення вимог до завдань. (ISO 9241-2:1992, IDT)
чинний
ДСТУ ISO 9241-3-2001 (ISO 9241-3:1992, IDT)
Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 3. Вимоги до відеотерміналів.
01.07.2002
ДСТУ ISO 9241-3-2001
Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 3. Вимоги до відеотерміналів. Поправка З-2002.
ДСТУ ISO 9241-5:2004
Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 5. Вимоги до компонування робочого місця та до робочої пози. (ISO 9241-5:1998, IDT)
чинний
ДСТУ ISO 9241-6:2004
Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 6. Вимоги до робочого середовища. (ISO 9241-6:1999, IDT)
чинний
ДСТУ ISO 9241-7:2004
Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 8. Вимоги до відображуваних кольорів. (ISO 9241-8:1998, IDT)
чинний
ДСТУ ISO 9241-8:2006
Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 7. Вимоги до дисплеїв з відбитками. (ISO 9241-7:1998, IDT)
чинний
ДСТУ ISO 9241-9:2004
Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 9. Вимоги до неклавіатурних пристрої уведення. (ISO 9241-9:2000, IDT)
чинний
ДСТУ ISO 9241-10-2001
Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 10. Принципи діалогу. (ISO 9241-10:1996,IDT)
01.07.2002
ДСТУ ISO 9241-11:2006
Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 11. Настанови щодо прийнятності у використанні. (ISO 9241-11:1998, IDT)
чинний
ДСТУ ISO 10002:2007
Управління якістю. Задоволенність замовників. Настанови щодо розглядання скарг в організаціях.
чинний
ДСТУ ISO 10015:2008
Управління якістю. Настанови щодо навчання персоналу (ISO 10015:1999, IDT)
чинний
ДСТУ ISO 12651:2007
Електронне зображення. Словник термінів. (ISO 12651:1999, IDT)
чинний
ДСТУ ISO 12653-1:2007
Електронне зображення. Тест-оригінал для чорно-білого сканування офісних документів. Частина 1. Характеристики. (ISO 12653-1-2000, IDT)
чинний
ДСТУ ISO 12653-2:2007
Електронне зображення. Тест-оригінал для чорно-білого сканування офісних документів. Частина 2. Метод використання. (ISO 12653-2-2000, IDT)
чинний
ДСТУ ISO 13406-2:2006
Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами з плоским екраном. Частина 2. Ергономічні вимоги до дисплеїв з плоским екраном (ISO 13406-2:2001, IDT)
чинний


ДСТУ ISO / IEC


ДСТУ ISO/IEC 2382-4:2005
Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 4. Організація даних. (ISO/IEC 2382-4:1999, IDT)
чинний
ДСТУ ISO/IEC 2382-5:2005
Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 5. Подання даних. (ISO/IEC 2382-5:1999, IDT)
чинний
ДСТУ ISO/IEC 2382-9:2005
Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 9. Обмін даними. (ISO/IEC 2382-9:1999, IDT)
чинний
ДСТУ ISO/IEC 2382-14:2005
Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 14. Безвідмовність, ремонтнопридатність і готовність. (ISO/IEC 2382-14:1997, IDT)
чинний
ДСТУ ISO/IEC 2382-15:2005
Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 15. Мови програмування. (ISO/IEC 2382-15:1999, IDT)
чинний
ДСТУ ISO/IEC 2382-17:2005
Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 17. Бази даних. (ISO/IEC 2382-17:1999, IDT)
чинний
ДСТУ ISO/IEC 2382-18:2005
Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 18. Розподілене оброблення даних. (ISO/IEC 2382-18:1999, IDT)
чинний
ДСТУ ISO/IEC 2382-32:2003
Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 32. Електронна пошта (ISO/IEC 2382-32:1999, IDT)
01.07.2004
ДСТУ ISO/IEC 9069 - 2002
Інформаційні технології. Засоби підтримки SGML. Формат обміну SGML-документами (SDIF)
01.10.2003
ДСТУ ISO/IEC 9798-1-2002
Інформаційні технології. Методи захисту. Автентифікація суб'єктів. Частина 1. Загальні положення.
01.07.2003
ДСТУ ISO/IEC 9798-3-2002
Інформаційні технології. Методи захисту. Автентифікація суб'єктів. Частина 3. Механізми з використанням методу цифрового підпису.
01.10.2003
ДСТУ ISO/IEC 11411 - 2002
Інформаційні технології. Зображення переходу стану програмного засобу для спілкування людей.
01.10.2003
ДСТУ ISO/IEC 11770-2-2002
Інформаційні технології. Методи захисту. Автентифікація суб'єктів. Частина 3. Механізми з використання методу цифрового підпису.
01.07.2003
ДСТУ ISO/IEC 12119-2003
Інформаційні технології. Пакет програм. Тестування і вимоги до якості. (ISO/IEC 12119:1994,IDT).
01.07.2004
ДСТУ ISO/IEC 13236: 2003
Інформаційні технології. Якість послуг. Основні положення (ISO/IEC 13236:1998, IDT)
чинний
ДСТУ ISO/IEC 14598-1: 2004
Інформаційні технології. Оцінювання програмного продукту. Частина 1. Загальний огляд. (ISO/IEC 14598-1:1999, IDT)
чинний
ДСТУ ISO/IEC 14598-2: 2005
Інформаційні технології. Оцінювання програмного продукту. Частина 2. Планування та керування (ISO/IEC 14598-2:2000, IDT)
чинний
ДСТУ ISO/IEC 14598-4: 2005
Інформаційні технології. Оцінювання програмного продукту. Частина 4. Процес для замовників (ISO/IEC 14598-4:1999, IDT)
чинний
ДСТУ ISO/IEC 14598-5: 2005
Інформаційні технології. Оцінювання програмного продукту. Частина 5. Процес для оцінювачів (ISO/IEC 14598-5:1998, IDT)
чинний
ДСТУ ISO/IEC 14764 - 2002
Інформаційні технології. Супроводження програмного забезпечення.
01.10.2003
ДСТУ ISO/IEC 14888 - 1 - 2002
Інформаційні технології. Методи захисту. Цифрові підписи з доповненням. Частина 1. Загальні положення.
01.10.2003
ДСТУ ISO/IEC 15288: 2008
Інформаційні технології. Процеси життєвого циклу системи (ISO/IEC 15288:2002, IDT)
чинний


Інші ДСТУДСТУ-Н ІЕС Guide 112:2006
Настанови щодо безпечності мультімедійного обладнання (ІЕС Guide 112:2000, IDT)
чинний
ДСТУ-Н ПМГ 32:2003
Порядок взаємодії органів державного нагляду за стандартами (ПМГ 32-2001, IDT)
чинний
ДСТУ-Н ПМГ 48:2007
Порядок обміну документами в електронному форматі (ПМГ 48-2002, IDT)
чинний
ДСТУ-П IWA 2:2007
Системи управління якістю. Настанови щодо застосування ISO 9001:2001 у сфері освіти (IWA 2:2003, IDT)
чинний
ДСТУ-П OHSAS 18001:2006
Система управління безпекою та гігієною праці. Вимоги. (OHSAS 18001:1999, IDT)
чинний
ДСТУ IEEE Std 1484.12.1:2006
Інформаційні технології. Метадані навчальних об'єктів (IEEE Std 1484.12.1:2002, IDT)
чинний
ДСТУ IEC 60847:2003
Характеристики локальних обчислювальних мереж (IEC 60847:1988, IDT)
чинний
ДСТУIEC 60847:2003
Характеристики локальних обчислювальгих мереж (IEC 60847:1988, IDT)
чиний
ДСТУ ISO/IEC TR 12182:2004
Інформаційні технології. Класифікація програмних засобів. (ISO/IEC TR 12182:1998, IDT)
чинний
ДСТУ ISO/IEC TR 13243:2003
Інформаційні технології. Посібник із методів та механізмів якості послуг. (ISO/IEC TR 13243:1999, IDT)
чинний
ДСТУ ISO/IEC TR 15504-1-2002
Інформаційні технології. Оцінювання процесів життєвого циклу програмних засобів. Частина 1. Концепції та вступна настанова. (ISO/IEC TR 15504-1:1998, IDT)
чинний
ДСТУ ISO/IEC TR 15504-2-2002
Інформаційні технології. Оцінювання процесів життєвого циклу програмних засобів. Частина 2. Еталонна модель процесів та потужності процесу. (ISO/IEC TR 15504-2:1998, IDT)
чинний
ДСТУ ISO/IEC TR 15504-3-2002
Інформаційні технології. Оцінювання процесів життєвого циклу програмних засобів. Частина 3. Виконання оцінювання. (ISO/IEС TR 15504-3:1998, IDT)
чинний
ДСТУ ISO/IEC TR 15504-4-2002
Інформаційні технології. Оцінювання процесів життєвого циклу програмних засобів. Частина 4. Настановиз виконання оцінювання. (ISO/IEС TR 15504-4:1998, IDT)
чинний
ДСТУ ISO/IEC TR 15504-6:2003
Інформаційні технології. Оцінювання процесів життєвого циклу програмних засобів. Частина 6. Настанови з визначення компетентності оцінювачів. (ISO/IEС TR 15504-6:1998, IDT)
чинний
ДСТУ ISO/IEC TR 15504-9:2003
Інформаційні технології. Оцінювання процесів життєвого циклу програмних засобів. Частина 9. Словник термінів. (ISO/IEС TR 15504-9:1998, IDT)
чинний
ДСТУ ISO/TR 10013:2003
Настанови з розроблення документації систем управління якістю (ISO/TR 10013:2001, IDT)
чинний
ДСТУ ISO/TR 10017:2005
Настанови щодо застосування статистичних методів згідно з ISO 9001:2000 (ISO/TR 10017:2003, IDT)
чинний
Р 50-082-2000 (ISO/TR 12618:1994)
Комп'ютерні засоби у термінологічній роботі. Настанови щодо створювання та використання термінологічних баз даних і текстових масивів (Поправка 12-2000).
01.01.2001
Республіканські стандарти УРСР
РСТ УРСР 11459-88
Работы переплетные. Общие технические условия
чинний
РСТ УРСР 1740-81
Роботи копіювально-розмножувальні. Технічні умови. На заміну РСТ УССР 1740-76
чинний
РСТ УРСР 1829-78
Стелажі бібліотечні. Загальні технічні умови


Галузеві стандартиГСТУ 08694-01- 97
Інформаційні технології. Система електронного документообігу. Основні положення
01.06.1997
ГСТУ 29.4 - 2001
Обкладинки та палітурки. Типи. На заміну: ГОСТ 22240-76; ОСТ 29. 69-86,29. 31-87, 29. 62-86; ТУ 29. 01-61-90, 29. 01-74-84
01.01.2002
ГСТУ 55.001-98
Документи з паперовими носіями. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги. На заміну ОСТ 55. 6-85
01.01.1999
ГСТУ 55.002 - 2002
Фотодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги. На заміну ОСТ 55. 2-84
01.09.2002
ГСТУ 55.003-2003
Кінодокументи. Правила зберігання національного архівного фонду. Технічні вимоги
01.09.2003
ГСТУ 75.11.6-01-98
Інформаційні технології. Система електронного документообігу. Надання юридичної сили електронним документам
17.09.1998
ГСТУ 8354.001- 2001
Ідентифікаційні картки особи. Кодування символів українського письма.
01.11.2001
ГСТУ 8354.002-2001
Ідентифікаційні картки особи. Відбитки шрифту для оптичного зчитування.
01.11.2001


Керівний документ із стандартизації


КД 29.06-2001
Оформлення та поліграфічне виконання друкованих засобів інформації.
01.04.2001
КНД 50-040-95
Машинно-орієнтовані форми опису стандартів. Склад, структура, зміст
чинний


Міждержавні стандарти
Україна


ГОСТ 1.0-92
Межгосударствення система стандартизации. Основные положения.
чинний
ГОСТ 7.0-84
СИБИД. Библиографическая деятельность. Основные термины и определения.
01.01.1986
ГОСТ 7.4-86
СИБИД. Издания, выходные сведения (изм. 1,изм. 2. )
22.09.1986
ГОСТ 7.5-88
СИБИД. Журналы, сборники, информационные издания. Элементы издательского исполнения.
чинний
ГОСТ 7.12-93
СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила. Взамен ГОСТ 7. 12-77
01.01.1997
ГОСТ 7.14-84 (ИСО 2709-96)
СИБИД. Коммуникативный формат для обмена библиографическими данными на магнитной ленте. Структура записи. Взамен ГОСТ 7. 14-78
01.01.1985
ГОСТ 7.14-84
СИБИД. Коммуникативный формат для обмена библиографическими данными на магнитной ленте. Структура записи
чинний
ГОСТ 7.19-85
СИБИД. Коммуникативный формат для обмена библиографическими данными на магнитной ленте. Содержание записи. Взамен ГОСТ 7. 19-79
01.01.1986
ГОСТ 7.20-2000
СИБИД. Библиотечная статистика Взамен ГОСТ 7. 20-80, ГОСТ 7. 41-82
01.09.2002
ГОСТ 7.26-80
СИБИД. Библиотечное дело. Основные термины и определения.
01.01.1982
ГОСТ 7.27-80
СИБИД. Научно-информационная деятельность. Основные термины и определения.
01.01.1982
ГОСТ 7.29-80 (ИСО 5427-84)
СИБИД. Представление расширенного кириллического алфавита для обмена информацией на магнитных лентах.
01.01.1982
ГОСТ 7.30-80 (ИСО 5428-84)
СИБИД. Представление греческого алфавита для обмена информацией на магнитных лентах.
01.01.1982
ГОСТ 7.31-89
СИБИД. Единая государственная система межбиблиотечного абонемента. Общие требования.
чинний
ГОСТ 7.36-88
СИБИД. Неопубликованный перевод. Координация, общие требования и правила оформления. Взамен ГОСТ 7. 36-81.
01.07.1989
ГОСТ 7.47-84 (ИСО 6156-87)
СИБИД. Коммуникативный формат для словарей информационных языков и терминологических данных. Содержание записи.
01.01.1985
ГОСТ 7.48-90
СИБИД. Консервация документов. Основные термины и определения. Взамен ГОСТ 7. 48-84.
01.01.1991
ГОСТ 7.52-85
СИБИД. Коммуникативный формат для обмена библиографическими данными на магнитной ленте. Поисковый образ документа.
01.07.1986
ГОСТ 7.55-99
СИБИД. Основные положения. На заміну ГОСТ 7. 55-89.
01.07.2001
ГОСТ 7.57-89
СИБИД. Издания. Издательские и книготорговые библиографические указатели. Общие требования.
01.07.1990
ГОСТ 7.58-90
СИБИД. Информационное обеспечение программ комплексной стандартизации продукции. Общие требования.
01.01.1991
ГОСТ 7.60-90
СИБИД. Издания. Основные виды. Термины и определения.
чинний
ГОСТ 7.61-90
СИБИД. Издания. Государственные библиографические указатели. Общие требования.
01.01.1998
ГОСТ 7.64-90 (ИСО 8601-88)
СИБИД. Представление дат и времени дня. Общие требования. Взамен ГОСТ 24520-80.
01.07.1991
ГОСТ 7.65-92
СИБИД. Кинодокументы, фотодокументы и документы на микроформах. Общие требования к архивному хранению.
01.01.1993
ГОСТ 7.70-96
СИБИД. Описание баз данных и машиночитаемых информационных массивов. Состав и обозначение характеристик.
01.07.2000
ГОСТ 7.77-98
СИБИД. Межгосударственный рубрикатор научно-технической информации. Структура, правила использования и ведения.
01.01.2000
ГОСТ 7.78-99
СИБИД. Издания. Вспомогательные указатели.
01.01.2001
ГОСТ 12.1.005-88
ССТБ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
чинний
ГОСТ 13.0.001-84
Репрграфия. Основные положения.
чинний
ГОСТ 13.0.002 - 84
Репрография. Термины и определения.
чинний
ГОСТ 13.0.003 - 2000
Репрография. Микрография. Репрографические копии оригиналов. Типы. Условные обозначения
01.01.2002
ГОСТ 13.1.101 -93
Репрография. Микрография. Микрофильм документа на правах подлинника. Порядок изготовления, учета, хранения и применения.
01.01.1998
ГОСТ 13.1.104 -93
Репрография. Микрография. Микрофильмы рулонные. Основные размеры и размещение микроизображений.
чинний
ГОСТ 13.1.105 -91
Репрография. Микрография. Микрофиши. Типы.
чинний
ГОСТ 13.1.110-89
Репрография. Микрография. Микрофильм газет рулонные. Общие требования и нормы.
чинний
ГОСТ 13.1.117 -95
Репрография. Микрография. Микрофильмы на диазопленке. Общие технические требования и методы контроля.
чинний
ГОСТ 14289-88
Средства вычислительной техники. Клавиатуры. Расположение клавиш и символов, функции управляющие клавишами.
чинний
ГОСТ 16876-71
Правила транслитерации букв кирилловского алфавита буквами латинского алфавита.
чинний
ГОСТ 19542 - 93
Совместимость средств вычислительной техники электромагнитная. Термины и определения.
01.01.1997
ГОСТ 28406-89
Персональные электронные вычислительные машины. Интерфейсы видеомониторов. Общие требования.
чинний
ГОСТ 29124-91
Клавиатура ввода данных. Общие технические требования.
Чинний
ГОСТ ЭД 1 7.4-90
СИБИД. Издания. Выходные сведения.
01.01.1991

Немає коментарів:

Дописати коментар