вівторок, 16 липня 2013 р.

Перелік законодавчих та нормативних документів з бібліотечної справи України


З а к о н и України
Про внесення змін до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу": Закон України від 16 берез. 2000 р. №1561-ІІІ
Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про освіту": Закон України від 23 берез.1996 р. № 100/96-ВР
Про мови в Українській РСР: Закон УРСР від 28 жовт.1989 р. № 8312-ХІ
Про заставу: Закон України від 2 жовт.1992 р. № 2654-ХІІ
Про охорону праці: Закон України від 14 жовт.1992 р. № 2694-ХІІ

Про друковані засоби масової інформації (пресу): Закон України від 16 лист.1992 р. № 2782-ХІІ
Про науково-технічну інформацію: Закон України від 25 черв.1993 р. № 3322-ХІІ
Про колективні договори і угоди: Закон України від 1 лип.1993 р. № 3356-ХІІ
Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 груд.1993 р. № 3792-ХІІ
Про відпустки: Закон України від 15 лист. 1996 р. № 504/96-ВР
Про видавничу справу: Закон України від 5 черв. 1997 р. № 318/97-ВР
Про благодійництво та благодійні організації: Закон України від 16 верес. 1997 р. № 531/97-ВР
Про Концепцію Національної програми інформатизації: Закон України від 4 лют. 1998 р. № 75/98-ВР
Про Національну програму інформатизації: Закон України від 4 лют. 1998 р. № 74/98-ВР
Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України від 3 берез. 1998 р. № 137/98-ВР
Про внесення змін до Законів України "Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності": Закон України від 1 груд. 1998 р. № 284-ХІV /нова редакція Закону України "Про наукову та науково-технічну діяльність"/
Про обов'язковий примірник документів: Закон України від 9 квіт. 1999 р. № 595-XIV
Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 лип.1999 р. № 996-ХIV
Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15 верес.1999 р. № 1045- ХIV
Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей: Закон України від 21 верес. 1999 р. №1068- ХIV
Про гуманітарну допомогу: Закон України від 22 жовт. 1999 р. № 1192- ХIV
Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм: Закон України від 23 берез. 2000 р. № 1587-ІІІ
Про ратифікацію Угоди про співробітництво по припиненню правопорушень у сфері інтелектуальної власності: Закон України від 21 верес. 2000 р. № 1972-ІІІ
Про стандартизацію: Закон України від 17 трав. 2001 р. № 2408-ІІІ
Про вищу освіту: Закон України від 17 січ. 2002р. № 2984-14
Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні: Закон України від 6 берез. 2003 р. № 601-ІУ
Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22 трав. 2003 р. № 851-ІУ
Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22 трав. 2003 р. № 852-ІУ
Про телекомунікації: Закон України від 18 лист. 2003 р. № 1280- ІУ
Про захист суспільної моралі: Закон України від 20 лист. 2003 р. № 1296- ІУ
Про внесення змін до Закону України "Про захист інформації в автоматизованих системах": Закон України від 31 трав. 2005 р. № 2594- ІУ /нова назва Закону України: "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах"/
Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки: Закон України від 9 січ. 2007 р. № 537-V
Про внесення змін до статті 65 Закону України "Про вищу освіту": Закон України від 19 лют. 2009 р. № 1024-VI /платні послуги/
Про здійснення державних закупівель: Закон України від 1 черв. 2010 р. № 2289-VI
Про культуру: Закон України від 14 груд. 2010 р. № 2779-VI
Про внесення змін до Закону України "Про інформацію": Закон України від 13 січ. 2011 р. № 2938-VI /нова редакція/
Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13 січ. 2011 р. № 2939-VI
У к а з и Президента України
Про встановлення Всеукраїнського дня бібліотек: Указ Президента України від 14 трав.1998 р. № 471/98
Положення про книжкову серію "Президентська бібліотека: духовні першоджерела України": Указ Президента України від 25 трав.1999 р. № 567/99
Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України: Указ Президента України від 22 берез. 2000 р. № 490/2000
Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні: Указ Президента України від 31 лип. 2000 р. № 928/2000
Національна доктрина розвитку освіти: Затверджена Указом Президента України від 17 квіт. 2002 р. № 347 / 2002
Про деякі заходи з підготовки до відзначення 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка: Указ Президента України від 16 трав. 2005 р. № 784/2005
Про визнання таким, що втратив чинність, Указ Президента від 30 квіт. 2009 р. № 286: Указ Президента України від 21 трав. 2009 р. № 345/2009 /платні послуги/
Про Доктрину інформаційної безпеки України: Указ Президента від 8 лип. 2009 р. № 514/2009
Про концепцію Державної мовної політики: Указ Президента від 15 лют. 2010 р. № 161 / 2010
Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні: Указ Президента від 30 верес. 2010 р. № 926 / 2010
Про Положення про Міністерство культури Украаїни: Указ Президента від 6 квіт. 2011 р. № 388 / 2011
Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України: Указ Президента від 8 квіт. 2011 р. № 410 / 2011
П о с т а н о в и Верховної Ради України
Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР: Постанова Верховної Ради України від 12 верес. 1991 р. №1545-ХІІ
Про Рекомендації парламентських слухань "Про стан і перспективи розвитку вищої освіти в Україні": Постанова Верховної Ради від 4 черв. 2004р. № 1755-ІУ
Про Рекомендації парламентських слухань "Культурна політика в Україні: пріоритети, принципи та шляхи реалізації": Постанова Верховної Ради від 21 черв. 2005 р. № 2680-ІУ
П о с т а н о в и Кабінету Міністрів України
Про затвердження Положення про Державний реєстр Національного культурного надбання: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серп.1992 р. № 466
Про затвердження переліку закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років: Постанова Кабінету Міністрів від 4 лист.1993 р. № 909
Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 січ. 1996 р. № 116
Про затвердження Положення про державний вищий заклад освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 верес. 1996 р. № 1074
Про затвердження Положення про порядок визначення наукових об'єктів, що становлять національне надбання: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лют.1997р. №174
Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованих на державній та комунальній формі власності: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 черв. 1997 р. № 534
Про затвердження Порядку реєстрації отримувачів гуманітарної допомоги: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 берез. 2000 р. № 543
Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування: Постанова Кабінету Міністрів України від 4 серп. 2000 р. № 1222
Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах: Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серп. 2001 р. № 978
Про затвердження Порядку підключення до глобальних мереж передачі даних: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квіт. 2002 р. № 522
Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 трав. 2002 р. № 608
Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 трав. 2002 р. № 247-р
Про затвердження Положення про державного інспектора з питань інтелектуальної власності: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 трав. 2002 р. № 674
Про затвердження Концепції розвитку національної системи правової охорони інтелектуальної власності: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 черв. 2002 р № 321-р
Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери: Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серп. 2002 р. № 1298
Про затвердження Концепції формування системи національних електронних інформаційних ресурсів: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 трав. 2003 р. № 259-р
Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лип. 2003 р. № 1180
Про затвердження Порядку проведення державної експертизи культурних цінностей та розмірів плати за їх проведення: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 сепр. 2003 р. № 1343
Про затвердження Положення про Національний реєстр інформаційних ресурсів: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 берез. 2004р. № 326
Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек: Постанова Кабінету міністрів України від 22 січ. 2005 року № 84
Про затвердження переліку закладів культури, навчальних закладів та наукових установ, до яких надсилаються документи та видання у рамках міжнародного обміну, що звільняються від сплати мита: Постанова Кабінету міністрів України від 19 квіт. 2006 року № 538
Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти: Постанова Кабінету міністрів України від 9 жовт. 2006 року № 1404
Про внесення змін у додаток до Порядку надання щорічної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 трав. 2007 р. № 739
Про проведення експертизи цінності документів: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серп. 2007 р. № 1004
Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серп. 2007 р. № 1019
Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми "Наука в університетах на 2008-2012 роки": Постанова Кабінету Міністрів України від 19 верес. 2007 р. № 1155
Про затвердження Національного стандарту № 4 "Оцінка майнових прав інтелектуальної власності": Постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовт. 2007 р. № 1185
Про затвердження Порядку списання об"єктів державної власності: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лист. 2007 р. № 1314
Про забезпечення розповсюдження Національної книги пам'яті жертв Голодомору 1932 - 1933 років в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 січ. 2009 р. № 22-р
Про визнання такими, що втратили чинність, Постанови КМ від 14.04.2009 р. № 369 і від 7.05.2009 р. № 447: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 черв. 2009 р. № 603 /платні послуги/
Про доповнення пункту 12 Порядку подання фінансової звітності: Постанова Кабінету Міністрів України від 30 верес. 2009 р. № 1047 /інвентарізація БФ/
Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек: Постанова Кабінету Міністрів України від 30 верес. 2009 р. № 1073
Про затвердження плану заходів щодо розвитку бібліотечної справи на період до 2011 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 30 верес. 2009 р. № 1226-р
Про схвалення Концепції Державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2015 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 верес. 2009 р. № 1218-р
Про затвердження плану заходів щодо розвитку бібліотечної справи на період до 2011 року: Пост. КМ від 30 верес. 2009 р. № 1226-р
Про затвердження плану заходів щодо підвищення рівня патріотичного виховання учнівської та студентської молоді шляхом проведення на постійній основі тематичних екскурсій з відвідування об'єктів культурної спадщини: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 груд. 2009 р. № 1494-р
Про схвалення Концепції Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційно-бібліотечної системи "Бібліотека - ХХІ": Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 груд. 2009р. № 1579-р
Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січ. 2010 р. № 55
Про затвердження Положення про дослідницький університет: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 лют. 2010 р. № 163
Про утворення Державного комітету з питань науки, інновацій та інформатизації: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 лип. 2010 р. № 548
Про затвердження Порядку погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лип. 2010 р. № 668
Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів ВНЗ, учнів загально-освітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серп. 2010 р. № 781
Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної власності: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серп. 2010 р. № 796
Про затвердження плану заходів щодо розвитку вищої освіти на період до 2015 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серп. 2010 р. № 1728-р
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. №181: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лют. 2011 р. № 231 /фінансування, виготовлення, зберігання та доставка підручників/
Про схвалення Концепції реформування і розвитку аграної освіти та науки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 квіт. 2011 р. № 279-р
Про затвердження складу Міжвідомчої комісії з питань сприяння розвитку вітчизнянного книговидання та книгорозповсюдження: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 черв. 2011 р. № 534-р
Деякі питання завершення 2011/2012 навчального року у зв'зку з проведенням в Україні фінальної частини чемпіанату Європи 2012 року з футболу: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 лип. 2011 р. № 686-р
Про затвердження Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека - ХХІ": : Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серп. 2011 р. № 956
Про затвердження плану заходів щодо забезпечення розвитку освіти у сфері інформаційних технологій на період до 2013 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 верес. 2011 р. № 1036-р
Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування і розвитку аграрної освіти та науки на період до 2015 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 жовт. 2011 р. № 1112-р
Про затвердження плану заходів із залучення молодих учених до роботи в наукових установах та вищих навчальних закладах: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 жовт. 2011 р. № 1121-р
Нормативно-правові акти міністерств і відомств
Міністерство культури України
Про затвердження Положення про систему депозитарного зберігання бібліотечних фондів України: Наказ Мінкультури і мистецтв України від 2 груд. 1996 р. № 570
Про затвердження Інструкції про порядок визначення оціночної та страхової вартості пам'яток Музейного фонду України: Наказ Мінкультури і мистецтв України від 13 лип. 1998 р. № 325
Про затвердження Типових правил користування бібліотеками в Україні: Наказ Мінкультури і мистецтв України від 5 трав. 1999 р. № 275
Про затвердження Порядку надання платних послуг закладами культури і мистецтв: Наказ Мінкультури і мистецтв України, Мінфіну України, Мінекономіки України від 21 груд. 1999 р. № 732 / 306 / 152
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників: Наказ Мінкультури і мистецтв України від 14 квіт. 2000 р. №168
Про затвердження Інструкції про порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань з бібліотечних фондів до Державного реєстру національного культурного надбання: Наказ Мінкультури і мистецтв України від 20 листоп. 2001 р. № 708
Про затвердження Переліку державних установ, закладів культури, інших організацій, яким надається право проведення державної експертизи культурних цінностей: Наказ Мінкультури і мистецтв України від 15 лист. 2002 р. № 647
Про затвердження Інструкції про організацію та порядок обміну, перерозподілу і розповсюдження документів серед бібліотек України через систему обмінних фондів: Наказ Міністерства культури і мистецтв від 23 берез. 2005 р. № 152
Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки: Наказ МКТУ від 18 жовт. 2005 р. № 745
Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс бібліотечних інтернет-сайтів: Наказ МКТУ від 7 лют. 2007 р. № 2
Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс бібліотечних ідей: Наказ МКТУ від 7 лют. 2007 р. № 3
Про затвердження Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах: Наказ МКТУ від 3 квіт. 2007 р. № 22
Про затвердження Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури: Наказ МКТУ від 16 лип. 2007 р. № 44
Про затвердження форм звітності № 6-НК "Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що внесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України", № 80-а-рвк "Зведена звітність державних, публічних та інших бібліотек" та інструкцій щодо їх заповнення: Наказ МКТУ від 5 груд. 2007 р. № 75
Про затвердження методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку бібліотечних фондів: Наказ МКТУ від 27 бер. 2008 р. № 321/0/16/-08
Про затвердження нормативів чисельності працівників установ, закладів та організацій культури: Лист МКТУ 5 черв. 2008 р. № 15/4-882
Про затвердження Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботи: Наказ МКТУ від 29 груд. 2008 р. № 1631/0/16-08
Про використання Плану заходів щодо розвитку бібліотечної справи на період до 2011 року: Наказ МКТУ від 30 жовт. 2009 р. № 942/0/16-09
Про затвердження змін до Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури: Наказ МКТУ від 13 верес. 2010 р. № 38
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу МКТУ від 05.05.1999 № 274: Наказ МКТУ від 8 серп. 2011 р. № 62 /застава у бібліотеках/
Про внесення змін до наказу МКТУ від 10.11.2008 № 1289/0/16-08: Наказ МКТУ від 23 верес. 2011 р. № 806/0/16-11 /попердня оплата товарів/
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах: Наказ Міністерства освіти України від 2 черв. 1993 р. № 161
Орієнтовна програма навчання бібліотечно-бібліографічної та інформаційної культури: Лист Міністерства освіти України від 9 верес. 1994 р. № 9/1-143-7
Про затвердження Положення про організацію екстернату в вищих навчальних закладах України: Наказ Міністерства освіти України від 8 груд. 1995 р. № 340
Про затвердження Положення про музей при закладі освіти системи Міністерства освіти України: Наказ Міністерства освіти України від 20 трав. 1997 р. №151
Орієнтовний перелік посад з ненормованим робочим днем системи Міністерства освіти України, яким може надаватися додаткова відпустка: Лист Міністерства освіти України від 11 берез.1998р. № 1/9-96
Про затвердження Типових правил користування бібліотекою вищого навчального закладу освіти Міністерства освіти України: Наказ Міністерства освіти України від 31 серп. 1998р. № 321
Про затвердження Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України: Наказ Міністерства освіти України, МВС України, Головне управління пожежної охорони України від 30 верес. 1998 р. № 348/70
Лист МОН від 11 січ. 2002р. № 14/18.2-68 (рівень автоматизації, комплектування за рахунок видавництв ВНЗ)
Про затвердження Положення про систему підвищення кваліфікації бібліотечних працівників вищих навчальних закладів України: Наказ МОН України від 10 груд. 2002 р. № 691
Про затвердження Примірного статуту вищого навчального закладу: Наказ МОН від 5 лют. 2003 р. № 60
Про затвердження Порядку та умов надання платних послуг бюджетними науковими установами: Наказ МОН, Мінфіну, Мінекономіки та європейської інтеграції від 1 груд. 2003 р. № 798 / 657 / 351
Про затвердження студентського та учнівського квитків державного зразка: Наказ МОН від 10 груд. 2003 р. № 810
Про затвердження ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти: Наказ МОН від 24 груд. 2003 р. № 847
Про затвердження Положення про дистанційне навчання: Наказ МОН від 21 січ. 2004 р. № 40
Про затвердження Примірного положення про бібліотеку вищого навчального закладу ІІІ-ІУ рівнів акредитації: Наказ МОН від 6 серп. 2004 р. № 641
[Про затвердження Переліку бібліотек вищих навчальних закладів, на які покладено обов'язки зональних, обласних методичних центрів]: Наказ МОН України від 20 січ. 2005 р. № 27
Щодо подання документів до Національного інформаційного ресурсу вищими навчальними закладами ІІІ-ІV рівнів акредитації, Науковими установи та організаціями МОН України: Лист МОН від 24 січ. 2005 р. № 1/9-24
Методичні рекомендації з порядку організації структури бібліотек вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації: Лист МОН від 17 берез. 2005 р. № 1/9-131
Порядок забезпечення вищих навчальних закладів Міністерства освіти і науки України навчально-методичною літературою: Наказ МОН від 19 січня 2006 року № 26
Про проведення огляду музеїв при навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України: Наказ МОН від 13 лист. 2006 року № 768
Щодо відзначені 200-річчя Т.Г.Шевченка: Лист МОН від 19 бер. 2007 р. № 1/9-155
Щодо вдосконалення роботи бібліотек вищих навчальних закладів: Лист МОН від 23 бер. 2007 р. № 1/9-175
Про Науково-методичну раду МОН і науково-методичні комісії з вищої освіти: Наказ МОН від 8 трав. 2007 р. № 363
Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки МОН: Наказ МОН від 13 лип. 2007 р. № 605
Про постанову КМУ від 8.08.2007 р. № 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг": Наказ МОН від 7 верес. 2007 р. № 794
Про описування сувоїв Тори: Лист МОН від 14 груд. 2007 р. № 02-2059
[щодо оплати праці бібліотечних працівників згідно наказів МКТУ: Лист МОН 19 март. 2008 р. № 1/9-160
Роз"яснення щодо атестації працівників бібліотек: Лист МОН 19 март. 2008 р. № 81-552-62
Щодо видання навчальної літератури для вищої школи: Наказ МОН 27 черв. 2008 р. № 588
Про внесення змін до складу НМБК: Наказ МОН України від 21 серп. 2008 р. № 758 /Із змінами до наказу МОН [Про затвердження Переліку бібліотек вищих навчальних закладів, на які покладено обов'язки зональних, обласних методичних центрів] від 20 січ. 2005 р. № 27/
Про створення при МОН громадської ради з питань співпраці з Церквами та релігійними організаціями: Наказ МОН 20 жовт. 2008 р. № 941
Щодо наявності центрів європейської інформації на базі бібліотек ВНЗ: Лист МОН від 20 берез. 2009 р. № 1/9-183
Про затвердження Концепції національного виховання студентської молоді: Рішення колегії МОН від 25 трав. 2009 р. № 7/2-4
Щодо тарифних розрядів працівників бібліотек навчальних закладів: Лист МОН від 19 черв. 2009 р. № 1/9-414
Щодо оголощення постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 р. № 1062: Лист МОН від 26 жовт. 2009 р. № 1/9-746 /фінансування оздоровлення та матеріальної допомоги/
Щодо оголошення постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 р. № 1073: Лист МОН від 3 листоп. 2009 р. № 1/9-759 /підвищення заробітної плати на 50%/
Про затвердження заходів щодо виконання Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров'я населення на період до 2012 року: Наказ МОН від 1 лют. 2010 р. № 58
Щодо впровадження енергозберігаючих джерел освітлення: Лист МОН від 17 черв. 2010 р. № 1/9-439
Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами: Наказ МОН, Мінфіну, Мінекономіки України від 23 лип. 2010 р. № 736/902/758
Щодо організації роботи у період несприятливого температурного режиму: Наказ МОН від 2 серп. 2010 р. № 540-оп
Про постанову Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 р. № 939 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796": Наказ МОН від 21 жовт. 2010 р. № 987 /платні послуги/
Щодо плану реалізації завдань, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 1728 "Про затвердження плану заходів щодо розвитку вищої освіти на період до 2015 року": Наказ МОН від 20 груд. 2010 р. № 258
Про затвердження Концепції літературної освіти: Наказ МОНМС від 26 січ. 2011 р. № 58
Про порядок списання державного майна: Лист МОНМС від 11 трав. 2011 р. № 1/9-341
Про реалізацію Закону України "Про доступ до публічної інформації": Наказ МОНМС від 9 черв. 2011 р. № 562
Щодо встановлення надбавок працівникам національних навчальних закладів: Лист МОНмолодьспорту України від 8 верес. 2011 р. № 1/12-4835
Деякі питання присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань: Наказ МОНмолодьспорту України від 14 верес. 2011 р. № 1059
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Про затвердження критеріїв формування держ. замовлення на поставку продукції для державних потреб: Наказ Міністерства економіки України від 03 жовтня 2005 р. № 314
Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі: Наказ Мінекономіки від 26 лип. 2010 р. № 921
Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель: Наказ Мінекономіки від 26 лип. 2010 р. № 922
Міністерство інфраструктури України
Про затвердження форми заяви для включення електронного інформаційного ресурсу до Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів: Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 2 груд. 2004 р. № 1058
Міністерство надзвичайних ситуацій України
Про затвердження Переліку однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установами пожежегасіння та пожежної сигналізації: Наказ МНС від 22 серп. 2005 р. № 161
Міністерство соціальної політики України
Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій: Наказ Мін-ва праці України від 28 черв.1993 р. № 43
/щодо надання додаткової відпустки за особливий характер праці: Лист Мін-ва праці України, Держ. департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю від 7 трав. 2002 р. № 010-430
[Щодо зарахування часу роботи працівників бібліотек на посадах старшого бібліотекаря, старшого бібліографа, старшого редактора, старшого методиста у 1978-1991 рр. до стажу роботи, який дає право на доплату за вислугу років: Лист Міністерства праці та соціальної політики від 25 берез. 2005 р. № 1832/0/14-05/018-17
Щодо виплати відпускних: Лист Міністерства праці та соціальної політики від 26 черв. 2009 р. № 155/13/116-09
Про надання додаткових відпусток за стаж роботи: Лист Міністерства праці та соціальної політики від 27 серп. 2009 р. № 9777/0/14-09-13
Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек: Наказ Мінпраці та соціальної політики від 26 лист. 2009 р. № 13684/0/14-09-13
Щодо надбавки за особливі умови роботи: Лист Мінпраці та соціальної політики від 4 груд. 2009 р. № 744/13/84-09
Щодо оплати праці працівників державних та комунальних бібліотек, виплати допомоги на оздоровлення та на вирішення соціально-побутових питань бібліотекарю, який працює на умовах суміцництва: Лист Міністерства праці та соціальної політики від 16 берез. 2010 р. № 278/13/84-10
Щодо суміщення професій та розширення зони обслуговування: Лист Міністерства праці та соціальної політики від 25 берез. 2010 р. № 319/13/84-10
Про додаткову соціальну відпустку: Лист Міністерства праці та соціальної політики від 21 лип. 2010 р. № 215/13/116-10
Щодо затвердження проекту колективного договору: Лист Міністерства праці та соціальної політики від 13 серп. 2010 р. № 8754/0/14-10/18
Про суміщення посад (професій): Лист Міністерства праці та соціальної політики від 7 верес. 2010 р. № 784/13/84-10
Щодо регулярної виплати заробітної плати: Лист Міністерства праці та соціальної політики від 9 груд. 2010 р. № 912/13/155-10
Про відпустку без збереження заробітної плати, якщо дитина потребує домашнього догляду: Лист Міністерства соціальної політики від 1 верес. 2011 р. № 252/13/133-11
Щодо права на додаткову відпустку працівників, які мають дітей: Лист Міністерства соціальної політики від 20 жовт. 2011 р. № 307/13/133-11
Міністерство фінансів України
Про Інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків: Наказ Мінфіну України від 11 серп. 1994 р. № 69
Про затвердження Інструкції з інвентаризації основних засобів нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ: Наказ Мінфіну України від 30 жовт. 1998 р. № 90
Про порядок бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги: Наказ Мінфіну України від 14 груд. 1999 р. № 298
Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби": Наказ Мінфіну України від 27 квіт. 2000 р. № 92
Про затвердження типових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів: Наказ Міністерства фінансів України від 22 лист. 2004 р. № 732
Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку нематеріальних активів: Наказ Мінфіну від 16 лист. 2009 р. № 1327
Про надання зауважень (щодо Методичних рекомендацій з бухобліку бібліотечних фондів): Лист Мінфіну від 16 лист. 2009 р. № 31-34000-30-5/31019
Про надання роз'яснень /визначення суми зносу необоротних активів/: Лист Мінфіну, Державноо казначейства України від 31 груд. 2009 р. № 15-04/3296-23975
Про затвердження Змін до Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків: Наказ Мінфіну від 5 серп. 2010 р. № 832
Держаний комітет з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду України
Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин: Наказ Держаного комітету з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 26 берез. 2010 р. № 65
Державна архівна служба України
Про затвердження Переліку типових документів: Наказ Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20 лип. 1998 р. № 41
Про затвердження Порядку ведення державного обліку документів Національного архівного фонду України: Наказ ДКАУ від 11 черв. 2002 р. № 43
Про затвердження Положення про умови зберігання архівних документів: Наказ ДКАУ від 15 січ. 2003 р. № 6
Про затвердження Порядку користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі і територіальним громадам: Наказ ДКАУ від 24 лист. 2005 р. № 139
Про затвердження Методики віднесення документів НАФ до унікальних: Наказ ДКАУ від 19 лют. 2008 р. № 34
Про затвердження Положення про невідкладну реставрацію, ремонт або консервацію унікальних документів: Наказ ДКАУ від 25 лист. 2008 р. № 238
Державна казначейська служба України
Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державних або місцевих бюджетів та Інструкції з їх складання: Наказ Головного управління Державного казначейства України, Державного комітету статистики України від 2 груд. 1997 р. № 125 / 70
Про затвердження Інструкції з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ: Наказ Держказначейства України від 17 лип. 2000 р. № 64
Про проведення інвентаризації бібліотечних фондів: Лист Держказначейства України від 29 серп. 2002 р. № 07 - 04 / 1500 - 7724
Про віднесення періодичних видань до "Бібліотечних фондів": Лист Державного казначейства України від 07 березня 2006 року № 3.4-04/491-2078
[Щодо обліку вартості робіт з модернізації комп'ютерного обладнання: Лист Державного казначейства України від 31 лип. 2006 р. № 3.4-08/1342-7137
Про облік та списання програмного забезпечення: Лист Державного казначейства України від 22 лют. 2007 р. № 3.4-10/600-2350
Щодо обліку ліцензії, патента, сертіфіката, веб-сайта: Лист Державного казначейства України від 5 черв. 2008 р. № 15-04/1386-9040
Про внесення Змін до Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ: Наказ Державного казначейства України від 2 верес. 2010 р. № 311
Про затвердження Змін до Інструкції з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ: Наказ Державного казначейства України від 2 верес. 2010 р. № 312
Про безоплатну передачу матеріальних цінностей: Лист Державного казначейства України від 21 жовт. 2010 р. № 17-04/2615-19810
Щодо обліку необоротних активів: Лист Державного казначейства України від 26 лист. 2010 р. № 17-04/2979-22109
Щодо обліку ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності: Лист Державного казначейства України від 16 трав. 2011 р. № 17-04/1243-6611
Про деякі нюанси проведення інвентаризації майна в бюджетних установах: Лист Державного казначейства України від 27 трав. 2011 р. № 17-07/1389-7439
Щодо обліку бібліотечних фондів: Лист Державної казначейської служби України від 14 верес. 2011 р. № 17-08/278-1569
Державна служба статистики України
Про затвердження типових форм первинного обліку науково-інформаційної діяльності та Інструкції про порядок їх використання і застосування: Наказ Держкомстату України, Мін-ва України у справах науки і технологій від 7 серп. 1998 р. № 272 / 219
Про затвердження Порядку проведення перевірок достовірності первинних та статистичних даних, вивчення стану первинного обліку і статистичної звітності органами державної статистики: Наказ Державного комітету статистики від 19 черв. 2003 р. № 186
Про затвердження Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень зі статистики послуг та інформатики: Наказ Державного комітету статистики від 20 лип. 2007 р. № 228
Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 3 - наука "Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт" (річна): Наказ Державного комітету статистики від 20 серп. 2007 р. № 306
Державна фінансова інспекція України
Про затвердження Стандартів державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна: Наказ Голов. КРУ від 9 серп. 2002 р. № 168
Як визначити суму збитків від нестачі літератури: Лист Голов. КРУ від 11 берез. 2009 р. № 02-14/234
Деякі нюанси обчислення збитків від нестачі, розкрадання, знищення: Лист КРУ від 9 черв. 2010 р. № 02-14/645
Фонд державного майна України
Про затвердження Методики оцінки майнових прав інтелектуальної власності: Наказ Фонду державного майна України від 25 черв. 2008 р. № 740
[щодо списання матеріальних цінностей: Лист Фонду державного майна України від 9 черв. 2010 р. № 10-24-7154

Немає коментарів:

Дописати коментар