вівторок, 3 березня 2015 р.

Книги з історії бібліотечної справи Чернігівщини

Шановні користувачі! Зверніть увагу на унікальні книги з фондів нашої бібліотеки, які розкривають деякі аспекти історії бібліотечної справи Чернігівського краю.


 Описаніе ризницы и библіотеки Черниговскаго Архіерейскаго дома. – Черниговъ : Типографія Губернскаго Правленія, 1893. – 105 с. - Изданіе Братства св. Михаила, князя Черниговскаго. - Режим доступу


Описаніе рукописей библіотеки Историко-Филологическаго Института князя Безбородко въ г. Нѣжинѣ / составлено подъ редакціею М. Сперанскаго. – М. : Товарищество типографіи А. И. Мамонтова, Леонтьскій пер., д. Мамонтова, 1900. – 143 с. - Печатается по постановленію Конференціи Историко-Филологическаго Института кн. Безбородко.Режим доступу

Уставъ Прилукской городской библіотеки. – Прилуки : Типо-Литографія Я. М. Линкова, 1896. – 10 с. - Режим доступу

Немає коментарів:

Дописати коментар