понеділок, 28 вересня 2015 р.

Традиції, звичаї та обряди українського козацтва: рекомендаційний список літератури

Бабкова Н. В. Клейноди українського козацтва у вітчизняному фольклорі [Електронний ресурс] / Н. В. Бабкова // Вісник Харківської державної академії культури. - 2012. - Вип. 37. - С. 47-56. - РЕЖИМ ДОСТУПУ

Бабкова Н. В. Історичні традиції в символіці українського козацтва ХХ–ХХІ століття [Електронний ресурс] / Н. В. Бабкова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. : Історія. - 2011. - № 965, вип. 43. - С. 100-108. - РЕЖИМ ДОСТУПУ

Брилинська Б. Козацтво та пограничність українського типу культури [Електронний ресурс] / Б. Брилинська // Вісник Львівського університету. Серія : Філософські науки. - 2012. - Вип. 15. - С. 214-222. - РЕЖИМ ДОСТУПУ


Задунайський В. В. Військові традиції українських козаків у кінці XIX - на початку ХХ ст. та їх відродження в новітню добу : автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.01 / В. В. Задунайський ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 37 с. – РЕЖИМ ДОСТУПУ

Кікоть А. А. Костюм українського козацтва як складова національної культури [Електронний ресурс] / А. А. Кікоть // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура. - 2010. - № 1. - С. 34-38. - РЕЖИМ ДОСТУПУ

Кітов Д. Ю. Дніпро як феномен етнічної культури й традиційного світогляду в контексті українознавства : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Д. Ю. Кітов ; Нац. н.-д. ін-т українознав. Мін-ва освіти і науки України. - К., 2010. - 19 c. – РЕЖИМ ДОСТУПУ

М'ягка Г. О. Розвиток демократичних тенденцій в Запорозькій Січі і Гетьманщині (друга половина XVII - початок XVIII ст.) : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Г. О. М'ягка ; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. — Луганськ, 2007. — 20 с. — РЕЖИМ ДОСТУПУ

Старік О. В. Меморіальні та культові пам'ятки запорозького козацтва на території Південної України : автореф. дис... канд. іст. наук : 07.00.01 / О. В. Старік ; Дніпропетр. нац. ун-т. - Д., 2008. - 20 c. – Режим доступу: - РЕЖИМ ДОСТУПУ

Троша Н. В. Українське козацтво в художньому осмисленні [Електронний ресурс] / Н. В. Троша // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. - 2012. - № 3. - С. 308-313. - РЕЖИМ ДОСТУПУ

Фігурний Ю.С. Архаїчні елементи культури козацтва в контексті українознавства : автореф. дис... канд. іст. наук: 09.00.12 / Ю. С. Фігурний ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т українознав. — К., 1999. — 19 с. – Режим доступу: - РЕЖИМ ДОСТУПУ

Яворницький Д. Як святкували запорожці Новий Рік / Д. Яворницький // Нар. творчість та етнографія. - 2003. - № 1-2. - С. 3-4. 

Якиминська Л. В. Особливості менталітету українського козацтва [Електронний ресурс] / Л. В. Якиминська // Інтелігенція і влада. - 2006. - Вип. 8. - С. 93-97. - РЕЖИМ ДОСТУПУ

Немає коментарів:

Дописати коментар