субота, 21 травня 2016 р.

Марія Жуковська

7 травня виповнилося 145 років з дня народження Марії Жуковської, яка внесла значний вклад у розвиток освіти Ічні на початку ХХ століття. Її не  заслужено забуте ім'я відновив голова історико-краєзнавчого товариства «Ічнянщина» Микола Терещенко, працюючи з архівними документами та спілкуючись із старожилами Ічні.
   На початку ХХ ст. до во­лосного містечка Ічні з Чернігова переїхала ро­дина відставного офіцера Івана Жуковського, урод­женця Полтавської губер­нії. Оскільки Ічня деякий час входила до її складу, можна вважати його на­шим земляком. 
    Його дружина Марія Павлівна здобула блискучу освіту. Вона звернула увагу, що ічнянки залишаються поза освітою, й активно взялася за створення навчального закладу для дівчат.
   Після майже річної бюро­кратичної тяганини, у 1906 році, нарешті була ство­рена Ічнянська приватна жіноча гімназія як навчаль­ний заклад другого розря­ду. При ній діяли педагогіч­на та опікунська ради.
     До гімназії приймали уче­ниць усіх станів та віро­сповідань і готували їх стати «матерями сім’ї». Крім того, гімназистки пі­сля закінчення навчального закладу могли бути домашніми вчителями та виховательками.
    З дванадцяти приватних жіночих навчальних за­кладів Чернігівської губер­нії гімназія М. Жуковсь­кої була досить відомою. Кількість охочих навчатись тут постійно зростала, по­ступово розширювалась програма занять. Серед її учениць, крім місцевих дівчат, було чимало вихід­ців з інших населених пун­ктів Борзенського повіту та з-за його меж. 
    За звітом 1909 року, у на­вчальному закладі було 53 гімназистки, а станом на 1  січня 1919 р. у семи класах гімназії число учениць ста­новило 228. 
   Викладалися такі предме­ти: чистописання, ариф­метика, закон Божий, ма­тематика, слов’янська, російська, німецька та французька мови, історія, географія, фізика, малю­вання, рукоділля (шиття та в’язання).
    Рівень викладання, як від­мічалося перевірками по­печителя Київського учбо­вого округу, був достатньо високим. Власниця гім­назії викладала іноземні мови. Серед учителів у різ­ний час працювали відомі педагоги: Федір Петрен­ко, Олександр Кутовий, Петро Наталенко, а також Оксана та Тетяна Жуковсь­кі. Окремим наказом Марії Павлівні дозволялось ви­кладати історію, тобто в приватних закладах небуло ніякої «вольниці».
    Система оцінок була п’ятибальна. Навчальний рік тривав з 16 серпня до1 червня. Навчання про­водилося у дві зміни, з 8-їдо 12-ї та з 12-ї до 17-ї години. Крім уроків, широко практикувалися музичні та літературні вечори, дра­матичні вистави, екскурсії. 
    З дня відкриття і до 1919 року гімназія орендува­ла будинок у почесного громадянина Ічні Федора Гущенка на перетині Ба­зарної площі і вул. Ордівка (нині в ньому розміщуєть­ся НАСК «Оранта»). 
    У 1919 році під впливом політичних та соціально-економічних катаклізмів відбулася кардинальна зміна державного устрою та освітніх пріоритетів, що зачепило і гімназію М. Жуковської. Вона припинила свою діяльність як приват­ний навчальний заклад і пе­рейшла у підпорядкування відділу наросвіти Борзенського повіту. Будинок, який вона займала, ревком націоналізував: у ньому розмістили їдальню і чайну для службовців, а гімназію перевели в націоналізо­ване торгово-складське приміщення Марії Архан­гельської на вул. Базар-Богушівка (нинішня Героїв Майдану, приміщення не збереглося). 
    З цього часу і до закрит­тя навчального закладу в 1921 році М. Жуковська працювала в ньому ви­кладачем іноземних мов, потім в інших навчальних закладах м. Ічні, зокрема в1931 році - в зоотехнічній школі. Під час німецької окупації їй пропонували служити перекладачем, але вона відмовилась. Померла ця відома в свій час освітянка у 1942 році, похована на Гончарівському кладовищі в Ічні. З допомогою жительки Ічні Любові Кізуб, яка жила по сусідству з Тетяною       Половко (Жуковською), вда­лося знайти її могилу, яка з роками зазнала руйнуван­ня. До ювілею М. Жуковсь­кої небайдужі ічнянці наве­ли на місці поховання лад. За спонсорської допомоги депутата обласної ради, почесного громадянина та справжнього патріота Ічні Віктора Кияновського було придбано та встановлено надгробний пам’ятник. Будівельними матеріалами і транспор­том допомогла приватний підприємець Марина Паронко. Пам’ятник уста­новили члени товариства Василь Терещенко, Сергій Голінко та Володимир Ки­риченко. Для вшанування Марії Жу­ковської готуються захо­ди: 24 травня о 10 годині на Гончарівському цвин­тарі відбудеться мітинг пам’яті, о 12 годині у гім­назії - урочисте засідання. 
Наталія ІВАНЬКОВА,
член правління історико-краєзнавчоготовариства «Ічнянщина»
Джерело: Трудова слава. - 2016. - 14 травня. - С. 5.

Немає коментарів:

Дописати коментар