четвер, 28 грудня 2017 р.

Нові надходження

Універсальна десяткова класифікація (УДК) : допом. та основ. табл. / Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова" ; [пер. з англ.: Б. С. Волох та ін. ; голов. ред. М. І. Сенченко ; підгот. вид.: М. Й. Ахвердова та ін. ; відп. за вип. Н. О. Петрова]. - Київ : Книжкова палата України, 2017. - 1095 с. Універсальна десяткова класифікація (УДК) [Текст] : алф.-предм. покажч. (зведений) / Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова" ; [голов. ред. М. І. Сенченко ; підгот. вид.: М. Й. Ахвердова та ін. ; відп. за вип. Н. О. Петрова]. - Київ : Книжкова палата України, 2017. - 902 с.


 
Вітчизняні ресурси біографічної та біобібліографічної інформації: проблеми формування й використання : [колект. монографія] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [авт. кол.: В. І. Попик (керівник) та ін.]. - Київ : [б. в.], 2016. - 269, [2] с. : табл.


Історія України  : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2015 рік / Нац. іст. б-ка України ; упоряд. Н. Вощевська [та ін.]. - Київ : [б. в.], 2017. - 649 с

 


Гетьманські могили  / Сергій Сегеда. - Київ : Наш час, 2009. - 438,[1] с. : ілюстр. - (Невідома Україна). - Бібліогр.: с. 420-432, в підрядк. прим. - ISBN 978-966-1530-45-3 (в опр.).


 Колібаба, Лариса МиколаївнаСловник дієслівного керування / Лариса Колібаба, Валентина Фурса. - Київ : Либідь, 2017. - 653, [2] с.
 
Наукові праці національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 44 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; [редкол.: В. І. Попик (голова) та ін.]. - Київ : [б. в.], 2016. - 697, [1] с. - Бібліогр. в кінці ст. 

 Світленко Сергій Іванович [Текст] : біобібліогр. покажч. (до 60-річчя від дня народж.) / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; [уклад., вступ. ст. О. Б. Шляхов]. - Дніпро : Грані, 2017. - 211 с. : портр.
Сохань, Світлана. Микола Петров: життя серед книг і рукописів  : [монографія] / Світлана Сохань ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. - Київ : НБУВ, 2015. - 408 с. - бібліогр. в кінці ст.Швецова-Водка, Галина Миколаївна. Загальне бібліографознавство. Бібліографічні ресурси України : навч. посіб. спец. 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" / Г. М. Швецова-Водка ; Рівн. держ. гуманіт. ун-т. - Київ : Кондор, 2017. - 219 с. 

   
 

Шипота Г. Є. Бібліографічна діяльність [Текст] : практикум / Г. Є. Шипота ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 147 с. : іл.


Рукописна та книжкова спадщина України : археогр. дослідж. унік. арх. та бібл. фондів. Вип. 19 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; [редкол.: Л. А. Дубровіна (відп. ред.) та ін.]. - Київ : НБУВ, 2015. - 525, [1] с. : іл. - Бібліогр. в кінці ст.

Рукописна та книжкова спадщина України  : археогр. дослідж. унік. арх. та бібл. фондів. Вип. 20 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; [редкол.: Л. А. Дубровіна (відп. ред.) та ін.]. - Київ : Інститут рукопису НБУВ, 2016. - 528, [6] с. : іл. - Текст укр., англ. - Бібліогр. в кінці ст.

Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [редкол.: В. І. Попик (голов. ред.) та ін.]. - Київ : [б. и.], 1996 -   
            Вип. 13. -  2016. - 334 с. - Текст англ., укр. - Бібліогр. в кінці ст.
Немає коментарів:

Дописати коментар