неділя, 23 листопада 2014 р.

Українська вишивка: із фондів нашої бібліотеки

Історія розвитку української вишивки

Вишивка козацької старшини XVII–XVIII століть : каталог колекції Чернігівського обласного історичного музею ім. В.В.Тарновського. – К. : РОДОВІД, 2001. – 199с.: іл.
Годліна Л. Знакова система давнього українського рушника. Трансформація символів / Л. Годліна // Переяславська земля і світ людини. – К.; Переяслав-Хмельницький, 1998. – С. 226–231.

Зайченко В. Вишивка козацької старшини / В. Зайченко // Літ. Чернігів. – 2005. – № 3. – С. 98–105.

Зайченко В. В. Вишивка Чернігівщини : [монографія] / Віра Зайченко. - Київ : Родовід, 2010. - 205 сс. : ілюстр. - Бібліогр. в підрядк. прим.
Из истории вышивки // Шк. и пр-во. – 2003. – № 3. – С. 52.

Кара-Васильєва Т. Біографія української вишивки  / Т. Кара-Васильєва // Наука і суспільство. – 1988. – № 1. – С. 46–48.

Кара-Васильєва Т.В. Історія української вишивки / Т. В. Кара-Васильєва. – К. : Мистецтво, 2008. – 464с. : іл. – Текстівки парал. англ., рез. англ., рос. та фр.

Кара-Васильєва Т. Українське літургійне шитво / Т. Кара-Васильєва // Людина і світ. – 1996. –№ 11–12. – С. 9–12.

Китова С. Вишивана літера, число і слово  : [розшифровуючи тайнопис українського рушника] / С. Китова // Укр. мова й літ. в серед. шк.., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2000. – № 5. – С. 175–180.

Личковах В. «Я птах»: естетика архаїчно–сакрального святовідношення в українському вишивальництві / В. Личковах // Образотворче мистецтво – 1999. – № 1–2. – С. 48–49.


Нестеркова О. Орнаментальні діалоги: [про українську вишивку ХVІІІ–поч. ХХ ст.] / О. Нестеркова, К. Кисляков // Культура і життя. – 1999. – 4 грудня. – С. 4.

Сидор О. Стародавні шви української вишивки / О. Сидор // Труд. підготов. в закл. освіти. – 2007. – № 3. – С. 47–49.
Струнка М. Л. Українська народна вишивка : [з історії художніх промислів] / М. Л. Струнка // Рад. шк. – 1990. – № 5. –С. 47–49


Сушко В. Українське вишивання на Слобожанщині XIX–XX ст. / В. Сушко // Нар. творчість та етнографія. – 2007. – № 6. – С. 66–70.


Українська вишивка : альбом / уклад. Т. Кара-Васильєва. - Київ : Мистецтво, 1993. - 264 сс. : ілюстр.

Українська народна вишивка Сіверського краю / Упр. культури і туризму Черніг. облдержадмін., Обл. навч.-метод. центр культури і мистецтв ; [авт. і упоряд. Н. Тищенко]. - Чернігів : ОНМЦКіМ, 2008. - 14,[1] с. : ілюстр. - Бібліогр.: с. 15.

Українське народне вишиття : зі збірки Українського центру народної культури "Музей Івана Гончара" / [відп. ред. І. Пошивайло]. - Київ : Оранта, [2009]. - 12 кольор. пошт. лист. с конв. . - (Культурна спадщина українців)

Техніка вишивання

Бакуменко О. Дивосвіт української вишивки / О. Бакуменко // Слово Просвіти. - 2012. - 2-8 лют.(№ 5). - С. 16 : ілюстр.

Беркун О. Народна вишивка / О. Беркун // Почат. освіта. – 2005. – № 4(січень). – Вкладка.

Бойко А. М. Український рушник: засіб національного виховання і витвір народного декоративно-ужиткового мистецтва : на прикладі полтавського вишиваного рушника: навч.-метод. посібник. / А. М. Бойко, В. П. Титаренко. – Полтава : "Верстка", 1998. – 72с.: іл.

Вишивання : навчання початкових швів // Позаклас. час. – 2006. – № 15-16. – С. 94–98.

Вышитые цветы / [пер. с англ. Э. Д. Меленевской]. - Москва : Ниола-Пресс, 2006. - 126 сс. : ил. - (Школа вышивки)

Воїтелєва Г. На згадку про рідне місто: мистецтво вишивки / Г. Воїтелєва, Л. Рекун // Труд. підготов. в закл. освіти. – 2005. – № 5. – С. 8–9.

Волинець Л. Обрядові рушники / Л. Волинець // Укр. культура. – 1994. – № 7–8. – С. 32.

Гасюк Е. О. Художественное вышивание : альбом / Е. О. Гасюк, М. Г. Степан. – 3-е изд.,перераб. и доп. – К : Вища школа, 1984. – 247с. – Текст парал. на укр. и рус. Язиках

Зайченко В. Сюжетні вишивки на рушниках / В. Зайченко // Родовід. – 1997. – Ч. 16. – С. 89–92.

Захарчук-Чугай Р. ЇЇ діяльність любов: українська вишивка в Америці / Р. Захарчук-Чугай // Народ. мистец. – 1997. – № 1. – С. 46–47.

Захарчук-Чугай Р. В. Вишивка / Р. В. Захарчук-Чугай // Народні художні промисли УРСР. – К., 1986. – С. 9–19.
Івченко Г. Магія українського орнаменту : [рушник в українській обрядовості] / Г. Івченко // Літ. Україна. – 2005. – 28 липня. – С. 8.

Кара-Васильєва Т. Вишивка / Т. Кара-Васильєва // Українці: історико-етнографічна монографія у двох книгах. – Опішне, 1999. Кн. 2. – С. 223–233.

Кара-Васильева Т. В. Учитесь вышивать / Т. В. Кара-Васильева, А. А. Заволокина. – К. : Реклама, 1988. – 96с. : с илл.

Кокс Э. Вышивка лентами. Техника, приемы, модели / Энн Кокс ; [пер. с англ. Мария Кракан]. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2011. - 127 сс. : ил., цв. ил.

Коновець С. Український рушник – символ праці й краси / С. Коновець // Почат. шк. – 1997. – № 1. – С. 61–64.

Ляшенко А. Д. Вишивані ікони : альбом / А. Д. Ляшенко. - Чернігів : Деснянська правда, 1999. - 44 с. : ілюстр.

Мельничук Ю. Роздуми про вишивку / Ю. Мельничук // Укр. культура. – 2002. – № 7. – С. 24–25.

Наниашвили И. Н. Вышиваем иконы, рушники, покровцы, картины / И. Н. Наниашвили, А. Г. Соцкова. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2011. - 125, [2] с. : ил., цв. ил.

Объемная вышивка. Техника. Приемы. Изделия / Лесли Турпин-Делпорт, Никки Делпорт-Вепенер ; [пер. с англ. Мария Кракан ; фот. Иван Науде]. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2010. - 142 сс. : ил., цв. ил.

Орел Л. У веселковій гамі кольорів : [мистецтво вишивки] / Л. Орел, Л. Стогнота // Укр. культура. – 2008. – № 3. – С. 34–35.

Панченко Л. М. Вишивання : альбом / Л. М. Панченко. – К. : Техніка, 1990. – 22с. : 80с.: іл.

Пранчук Т. Вишивка Чернігівщини : традиції і сучасність / Тетяна Пранчук // Українознавство : науково-популярний журнал. - 2012. - № 4. - С. 122-126.

Теліженко О. Майстерні народної вишивки / О. Теліженко // Родовід. – 1991. – № 2. – С. 21–27.

Українська вишивка / И.А. Гунина. – К. : Реклама, 1989. – 12с. : іл.

Філатова Г. В. Український рушник / Г. В. Філатова // Вінок калиновий сплітаю із звичаїв рідного краю зб. – К., 1999. – С. 7–15.

Цибульова Г. К. Ручне вишивання / Г. К. Цибульова, Г. Ф. Гаврилова. – К. : Техніка, 1982. – 55с.

Чарівний світ вишивки : каталог виставки Лариси Шустерман. / авт-укладач Н. Б. Захарова. – К. : НБУ, 2004. – 11с.
Черноморец А. Д. Вышивка в современном костюме / А. Д. Черноморец. – К. : Реклама, 1987. – 102 с. : илл.

Вишивка на уроках трудового навчання

Беркун О. Народна вишивка : 4 клас. Вишивання гладдю. Вишивки набируванням. Українські народні костюми./ О. Беркун // Комплект газет "Шкільний світ" (Початкова освіта). - 2005. - 4. - С. 10-15.

Брусенська І. Залучення учнів з вадами опорно-рухового апарату до художньої ручної праці в процесі трудового навчання : метод. рек. / І. Брусенська // Трудове навчання (Шкільний світ). - 2011. - № 11 (листопад). - С. 67-78.

Граф М. Вишивала я білим шовком сорочку... / Мраф Граф // Шкільний світ. - 2012. - № 32. - С. 5-9. - Вставка №8

Зейкан І. Український рушник : виховний захід / Іван Зейкан // Шкільний світ. - 2012. - № 40. - С. 1-4. - Вставка №10.

Ламтюгова О. Вишивка шовковими стрічками : 10-11 кл. / Ольга Ламтюгова // Трудове навчання (Шкільний світ). - 2012. - № 5. - С. 21-26 : ілюстр.Литвинець, Е. М. Шийте – вишивайте : наук.–попул. кн. для серед. і ст. шкільн. віку / Е. М. Литвинець. – К. : Веселка, 1983. – 63с. : іл.

Ліснічук-Білокриницька В. Особливості мистецтва вишивки східнослов'янських народів. Авторська програма гуртка декоративно-прикладного напряму для учнів 5-8 класів / Вікторія Ліснічук-Білокриницька // Трудове навчання (Шкільний світ). - 2011. - № 10. - С. 65-72 : ілюстр. - Бібліогр.: с. 72.

Малахова Т. П. Изучение русской народной вышивки в школьном кружке / Т. П. Малахова // Изобразительное искусство в школе. - 2011. - № 5. - С. 67-73. - Библиогр.: с. 73.

Маркуцкая С. Э. Методика обучения современным технологиям вышивки / С. Э. Маркуцкая // Шк. и пр-во. – 2005. – № 5. – С. 23–29.

Ми вчимося: [гурткова робота. Заняття 3.] // Позаклас. час. – 2004. – № 23–24. – С. 115–124.

Мороз О. Проектування та виготовлення виробів у процесі вивчення української народної вишивки / О. Мороз // Труд. підготов. в закл. освіти України. – 2005. – № 3. – С. 8–12.

Муравська Т. Українська вишивка : [урок-дискусія. 6 клас] / Т. Муравська // Труд. навчання. – 2008. – № 12(грудень). – С. 33–36.

Палієва В. Гурток "Українська вишивка" / В. Палієва // Почат. освіта. – 2005. – № 44(листопад). – Вкладка - С. 5–8.

Сабол Д. Українська народна вишивка як культурологічний та психологічний феномен / Діана Сабол // Трудове навчання (Шкільний світ). - 2013. - № 11. - С. 26-30. - Бібліогр.: с. 30.

Савка Л. Регіональні особливості української вишивки / Л. Савка // Труд. підготов. в закл. освіти. – 2001. – № 3. – С. 49–52; № 4. – С. 25–28.

Савка Л. Формування національної самосвідомості у студентів на заняттях з української народної вишивки / Л. Савка // Труд. підготов. в закл. освіти. – 2006. – № 5. – С. 42–49.

Сильверстова В. Орнамент української вишивки : 5-6 кл. / Валентина Сильверстова // Трудове навчання (Шкільний світ). - 2011. - № 10. - С. 40-41 : ілюстр.

Свинарчук С. Технологія вишивання бісером / Світлана Свинарчук // Трудове навчання (Шкільний світ). - 2013. - № 2. -Вкладка.

Сорокина Л. М. Учись вишивать [Текст] : альбом / Л. М. Сорокина. – 5-е изд. – К. : Рад. школа, 1989. – 78с. : ил.

Тверезовська Н. Вишитий рушник – символ України: [навчання мистецтву народної вишивки] / Н. Тверезовська // Труд. підготов. в закл. освіти. – 2008. – № 3. – С. 24–31.

Терплюк М. В. Українська народна вишивка : [сценарій] / М. В. Терплюк // Позаклас. час. – 2007. – № 8. – С. 53–55.

Товстошеєва Т. Г. Розробка програми та організація роботи гуртка "Українська народна вишивка"(6клас) [текст] : Дипломна робота студ.V курсу. / Т. Г. Товстошеєва ; наук. керівник: Г. А. Хоменко – Чернігів : ЧДПУ, 2002. – 93с.

Шикова Д. П. Создание схем вышивки на компьютере / Д. П. Шикова, Л. П. Жиркова // Шк. и пр-во. – 2003. – № 8. – С. 40–41.

Яременко Г. Мистецтво вишивання – різновид народної творчості / Г. Яременко // Труд. підготов. в закл. освіти. – 2006. – № 3. – С. 22–24.

Ясько Г. Рушник – родинний оберег [Текст] / Г. Ясько // Труд. навчання. – 2008. –№ 9(вересень). – С. 29–32.

Ясько Г. Таланти твої, Україно : [виховний захід призначений збагатити знання учнів про українську народну вишивку] / Г. Ясько // Труд. навчання. – 2008. – №8(серпень). – С. 42–46.

Немає коментарів:

Дописати коментар