вівторок, 16 грудня 2014 р.

Використання фольклору на уроках української мови та читання у початкових класах: із фондів нашої бібліотеки


Березовський І. П. Українська радянська фольклористика. Етапи розвитку і проблематика  / І. П. Березовський. – К. : Наукова думка, 1968. – 343 с.

Бріцина О .Ю. Неповторність мови народної казки  / О. Ю. Бріцина // Укр.мова і л-ра в шк. – 1983. - № 5. – С. 48–55.
Бутрім, В. Образи природи в казках та легендах/ В. Бутрім // Почат. освіта. – 2002. - № 4(січень). – С. 6.

Вертій О. Літературна казка і фольклор в 70-90рр. ХХ ст.  / О. Вертій // Укр. мова та л-ра. – 2004. – № 43(листопад). – С.13-16.
Веселий оповідач : давні та сучасні народні усмішки / упоряд. Ю. Кругляк. – К. : "Мистецтво", 1977. – 166 с.

Видолоб Н. Прислів’я та приказки в контексті уроку  / Н. Видолоб // Дивослово. – 1999. - № 4. – С. 33-35.

Грибан Г. В.  Методика викладання української мови в середній школі : зошит-посіб. для лаборатор. робіт / Грибан Г. В., Кучерук О. А. - Київ : Кондор, 2011. - 120 с. : табл. - Бібліогр.: с. 120. - ISBN 966-7603-54-7 (в обкл.).

Даниленко Н. Фольклор як функціонально-стильовий різновид сучасної української мови / Н. Даниленко // Укр. мова. – 2008. – № 1. – С. 87-94.

Дивна сопілка  : українські народні казки: для дітей мол. шк. віку. – Львів : Каменяр, 1985. –      240 с.

Дмитренко М. Антологія творів малих жанрів фольклору : [використання прислів’їв на уроках української мови в молодших класах] // Почат. освіта. – 1999. - № 9. – С. 8.

Ємець А. Українські літературні загадки в початковій школі  / А. Ємець // Почат. шк. – 2006. - № 5. – С. 42-46.

Лановик М. Дитячий фольклор / М. Лановик // Українська усна народна творчість : підручник / М. Б.Лановик, З. Б.Лановик. – К., 2006. – С. 567-591.

Лесечко М. Матеріали для вправ на основі прислів’їв та приказок / М. Лесечко // Укр. мова та л-ра. – 2003. - № 18(травень). – С. 19-22.

Милоголовкіна С. Вивчення усної народної творчості на уроках читання / С. Милоголовкіна // Почат. шк. – 2010. - № 3. – С. 14-17.

Мовчун А.І. Дитячий фольклор  / А. І. Мовчун, З. Д. Варавкіна // Рідне слово: українська дитяча література : навч. посіб. У 2-х кн. / А. І. Мовчун, З. Д. Варавкіна. – К., 2007. – Кн.1. – С. 16-31.

Мовчун А. І. Ігровий фольклор / А. І. Мовчун, З. Д. Варавкіна // Рідне слово: українська дитяча література :навч. посіб. У 2-х кн. / А. І. Мовчун, З. Д. Варавкіна. – К., 2007. – Кн.1. – С. 32-42.

Мовчун А. І. Мовні скарби: вивчення прислів'їв та приказок у школі : навч. посіб. 4-7 кл. / А. І. Мовчун. – К. : Вища школа, 2000. – 184с.

Оксененко Н. Українська народна казка «Калиточка»  / Н. Оксененко // Почат. освіта. – 2000. - № 46(грудень). – С.3.

Осадченко І. Методика роботи над складанням загадок і скоромовок/ І. Осадченко // Почат. шк. – 2000. - № 6. – С. 6-7.

Присяжнюк Н. О. Виховання казкою / Н. О. Присяжнюк // Почат. навчання та виховання. – 2006. - № 18(червень). – С. 21-26.

Прокопова О. П. Жанрові особливості народних казок та методика вивчення їх у школі  / О. П. Прокопова // Укр. л-ра. в загальноосвіт. шк. – 2002. – С. 22-26.

Савельєва С. Використовуючи усну народну творчість : [використання казок, скоромовок на уроках читання] // Почат. шк. – 1998. - № 16. – С. 49-51.

Смовська О. Загадки на уроках мови  / О. Смовська // Почат. шк.- 1998. - № 6. – С. 14-17.

Стрілько В. В. Андрійкова книжка  : [використання казок, приказок та прислів’їв] // Почат. шк. – 1991. - № 9. – С. 31-38.

Чужа Н. Життєдайне джерело народної мудрості  (до вивчення прислів’їв, приказок та загадок у початковій школі) / Н. Чужа // Полтавський державний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка : зб. наук. праць. Сер.: Педагогічні науки. – Полтава, 2002. – Вип. 2. – С. 44-49.

Шемендюк Т. Українські народні казки  / Т. Шемендюк // Почат. освіта. – 2005. - № 38(жовтень). – С. 16-25.

Яринко А. О. Хлібові вклонімося  : сценарії свят; оповідання, перекази, казки; загадки, прислів"я, приказки; словничок-годівничок. / А. О. Яринко. – Тернопіль : Навч.книга-Богдан, 2000. – 64 с.

2 коментарі:

  1. Ви врятували мою курсову. Знайшла тільки у вашій бібліотеці. Класна бібліотека!

    ВідповістиВидалити