вівторок, 2 грудня 2014 р.

Становлення державності в Україні


Батюк, В. С. Українська державність напередодні та в роки визвольної війни 1648 – 1654 рр. у працях дослідників із західної діаспори [Текст] / В. С. Батюк // Укр. іст. журн. – 1993. - № 1. – С. 50–56.

Бебик, В. Велика Україна і Мала Русь [Текст] / В. Бебик // Голос України. – 2008. – № 216(12 листопада). – С. 12.

Бебик, В. Глобальна українська ідея: (Чому ж з нашої історії викреслюють Арію/Оратту?) [Текст] / В. Бебик // Уряд. кур'єр. – 2007. – № 74(25 квітня). – С. 16.

Бебик, В. Кельти і саки [Текст] : розповідь про українську Кельтику, яка лише з XVI століття стала Європою / В. Бебік // Голос України. – 2009. – № 127(11 липня). – С. 26–27.

Бебик, В. Територіальний патріотизм - передумова державотворення (звертаючись до поглядів В'ячеслава Липинського) [Текст] / В. Бебик, О. Самойленко // Віче. – 2007. – № 7-8. – С. 65–67.

Бебик, В. Тисячолітня Україна: Енеїда - Шумер - Троя [Текст] / В. Бебик // Віче. – 2008. – № 1. – С. 69–70.

Біляцький, С. Міфи та реальність державотворення [Текст] / С. Біляцький, Н. Ярова // Наука і сусп-во. – 2005. – № 5-6. – С. 2–5.

Бойко, І. Д. До питання про державність українського народу в період феодалізму [Текст] / І. Д. Бойко // Укр. іст. журн. – 1968. - № 8. – С. 27–38.

Бойко, О. 1991 р.: стартові умови та потенційні можливості розгортання державотворчого процесу в Україні [Текст] / О. Бойко // Людина і політика. – 2001. – № 6(листопад-грудень). – С. 34–48.

Бойкова, М. Діалектична основа методології ефективного правового державотворення, господарювання і прогнозування розвитку країни [Текст] / М. Бойкова // Віче. – 2011. – № 6. – С. 5–7.

Борисенко, В. Тернистий шлях державотворення [Текст] : історичний досвід XIV ст. / В. Борисенко // Київ. старовина. – 1994. - № 1. – С. 2–9.

Борківський, В. «Се ми слов’яни, бо славимо богів…» [Текст] : скільки ж років Україні? / В. Борківський // Укр. культура. – 1995. - № 7-8. – С. 36–37.

Брайчевський, М. Термін «Україна» [Текст] / М. Брайчевський // Хроніка 2000. – 1999. - № 31-32. – С. 87–88.

Братко-Кутинський, О. Феномен України [Текст] : наук. дослідж. / О. Братко-Кутинський. – К. : Вечір. Київ, 1996. – 304 с.

Бураковський, І. Від державотворення до створення ефективної держави: повернення до основоположних принципів [Текст] / І. Бураковський // Політична думка. – 2001. - № 1-2. – С. 59–67.

Бутирська, Т. О. Концептуальний аналіз принципів державотворення [Текст] / Т. О. Бутирська // Гуманіт. науки. – 2010. – № 2. – С. 64–73.

Верстюк, В. Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення [Текст] : хронолог. довід. / В. Ф. Верстюк, О. М. Дзюба, В. Ф. Репринцев. – К. : Наук. думка, 1996. – 687 с.

Відейко, М. Ю. У пошуках держави Аратти [Текст] / М. Ю. Відейко // Археологія. – 1995. - № 2. – С. 104–118.

Гавриш, С. Б. Модулі українського державотворення [Текст] / С. Б. Гавриш // Законодавство України: проблеми вдосконалення. – К., 2001. – Вип. 7. – С. 16–22.

Галушко, К. Народжена війнами [Текст] : [сучасна Україна з'явилася на мапі Європи внаслідок двох всесвітніх збройних протистоянь] / К. Галушко // Укр. тиждень. – 2009. – № 35. – С. 40–44.

Гваньїні, О. Хроніка руської землі, в якій міститься стислий опис всіх міст, замків, що їй належать, а також генеалогія давніх царів та монархів… [Текст] / О. Гваньїні // Всесвіт. – 2000. - № 11-12. – С. 116–152.

Головатий, С. Ми не є народом відсталим [Текст] : історико-юридичні факти розвитку державності / С. Головатий // Наука і сусп-во. – 1991. - № 1. – С. 7–11.

Горєлов, М. Є. Держава русів [Текст] / М. Є. Горєлов, О. П. Моця, О. О. Рафальський // Держава і цивілізація в історії України : моногр. / М. Є. Горєлов, О. П. Моця, О. О. Рафальський. – К., 2009. – С. 227–262.

Гошуляк, І. Проблема соборності України [Текст] : [ідейні засади, спроби реалізації] / І. Гошуляк // Пам’ять століть. – 1997. - № 5. – С. 2–8.

Грабовський, С. Нариси з історії українського державотворення [Текст] / С. Грабовський, С. Ставрояні, Л. Шкляр. – К. : Генеза, 1995. – 607 с.

Григориїв, Н. Соціалізм та національна справа [Текст] : [державотворення і безпека української нації] / Н. Григориїв // Освіта і упр. – 2003. - № 2. – С. 11–29.

Грушевський, М. С. Історія України [Текст] / М. С. Грушевський. – К. : Освіта, 1991. – 272 с.

Грушевський, М. С. Історія України-Руси в 11-ти т., 12-ти кн. [Текст] / М. С. Грушевський. – К. : Наук. думка, 1992-1998.

Грушевський, М. С. Про старі часи на Україні [Текст] : коротка історія України (для першого початку) / М. С. Грушевський. – К. : Обереги, 1991. – 104 с.

Грушевський, М. Україна до заснування Київської держави [Текст] : [про історію, передісторичне життя, українські племена та побут їх розселення, найдавніші князі та інші] / М. Грушевський // Історія України, приладжена до програми вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх / М. Грушевський. – К., 1993. – С. 11–81.

Давиденко, В. В. Межі впливу держави на економічні відносини [Текст] / В. В. Давиденко // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2002. – № 4. – С. 16–21.

Державотворчий процес в умовах незалежності [Текст] // Історія України: навч.-метод. посіб. для семінар. занять / за ред. В. М. Литвина. – К., 2006. – С. 466–476.

Дзюба, В. Загадка назви «Україна» [Текст] / В. Дзюба // Все для вчителя. – 1999. - № 19-20. – С. 2–3.
Дичковська, Г. Проблеми державотворення: український індивідуалізм [Текст] / Г. Дичковська // Людина і політика. – 2002. – № 2. – С. 73–81.
Дорошенко, Д. Доісторичне минуле нашого рідного краю. Початок української держави. Перші київські князі [Текст] / Д. Дорошенко // Історія України з малюнками для школи й родини / Д. Дорошенко. – К., 1993. – С. 13–34.

Дорошкевич, В. Ментальність України і проблеми її державності [Текст] / В. Дорошкевич // Розбудова держави. – 1992. - № 7. – С. 20–26.

Дробноход, М. Про проблему "національного" в українському державотворенні [Текст] : державотворення і безпека української нації / М. Дробноход // Освіта і упр. – 2008. – № 4. – С. 63–69.
Дроботенко, Н. А. Історіографія розвитку державотворення незалежної України (90-ті роки XX – початок XXI ст.) [Текст] / Н. А. Дроботенко // Сумська старовина : Всеукр. наук. іст. журн. / редкол. : В. О. Дятлов [та ін.]. – Суми, 2009. - № XXVIII–XXIX. – С. 88–94.

Дутчак, В. В. Вплив Запорозької Січі на формуваня національної ідеї державності України [Текст] / В. В. Дутчак // Наука. Релігія. Суспільство. – 2007. - № 1. – С. 3–7.

Жуковський, А. Нарис історії України [Текст] / А. Жуковський, О. Субтельний. – Львів : Світ : Наук. т-во ім. Т. Г. Шевченка, 1993. – 230 с.

Жупанський, Я. Перші згадки про державу Україну [Текст] / Я. Жупанський // Хрестоматія з географії України / П. О. Масляк, П. Г. Шишенко. – К., 1994. – С. 15–17.

З літопису Григорія Грабянки [Текст] : [14жовтня – 360 років із дня утворення Української козацької держави] // Шкіл. б-ка. – 2009. - № 9. – С. 3–6.

Зарульский, С. Описание о Малой России и Украине с приложениями [Текст] / С. Зарульский. – М. : Ун-т. Тип., 1847. – 27 с.

Захарченко, П. Запорозька Січ – предтеча Української гетьманської держави [Текст] / П. Захарченко // Історія України. – 2003. - № 18(травень). – С. 1–5.

Іванченко, Р. До проблеми сучасної концепції державотворення [Текст] / Р. Іванченко // Четвертий міжнародний конгрес україністів (м. Одеса, 26-29 серпня 1999 р.) : доп. та повідомл. – О.; К.; Л., 1999. – Ч. 11. Історія. XX ст. – С. 622–626.

Терлюк, І. Я. Українське козацтво – творець нової форми української державності. Виникнення українського козацтва [Текст] / І. Я. Терлюк // Історія держави і права України. Доновітній час : навч. посіб. / І. Я. Терлюк. – К., 2006. – С. 141–145.

Терзі, О. С. Розвиток історії ідеї правової держави [Текст] / О. С. Терзі // Наука. Релігія. Суспільство. – 2008. – № 1. – С. 148–152.

Ткаченко, П. Не претендуючи на істину: походження термінів «Київ» і «Русь» [Текст] / П. Ткаченко // Рідна шк. – 1997. - № 11. – С. 17–22.

Толочко, О. «Русь» очима «України»: в пошуках самоідентифікації та континуїтету [Текст] / О. Толочко // Сучасність. – 1994. - № 1. – С. 111–117.

Толочко, П. Назва «Україна» в південноруських літописах і актових документах [Текст] / П. Толочко // Київ. старовина. – 1994. - № 3. – С. 2–8.

Троневич, П. До питання про назву «Україна» [Текст] / П. Троневич // Шоста Всеукраїнська наукова конференція з історичного краєзнавства. – Луцьк, 1993. – С. 59–60.

Тупчієнко, Л. С. Державотворення [Текст] // Політична історія України. XX ст. : у 6 т. / редкол.: І. Ф. Курас [та ін.]. – К., 2003. – Т. 6 : Від тоталітаризму до демократії (1945 – 2002). – С. 521–538.

Тупчієнко, Л. С. Державотворення як вид соціальної творчості [Текст] / Л. С. Тупчієнко // Науковий вісник Дипломатичної академії України / [за заг. ред. М. А. Кулінича [та ін.]. – К., 2004. – Вип. 10 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття. – Ч. 2. – С. 176–182.

Удод, О. Київська держава і родоплемінна культура [Текст] / О. Удод, М. Юрій // Вища шк. – 2011. - № 10. – С. 15–30.

Черепанова, С. Цінності національної культури [Текст] : [перша літописна згадка назви "Україна"] / С. Черепанова // Філософія родознавства : навч. посіб. – К., 2008. – С. 82–110.

Шевчук, В. Початки творення Козацької держави в пам’ятках суспільно-політичної думки [Текст] / В. Шевчук // Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення XVI–XVIII ст. / В. О. Шевчук. – К., 2007. – Кн. 1. – С. 160–167.

Шемшученко, Ю. С. Етапи становлення української державності [Текст] / Ю. С. Шемшученко // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2011. - № 3. – С. 8–10.

Шемшученко, Ю. Проблеми розбудови української державності [Текст] / Ю. Шемшученко// Право України. – 1997. - № 1. – С. 26–29.

Шилов, Ю. Історія розпочалася в Україні [Текст] : [Аратта – походження держави] / Ю. Шилов // Переяславська земля і світ людини. – К.; Переяслав-Хмельн., 1998. – С. 63–66.

Шилов, Ю. Скільки тисячоліть слов’янській державності? [Текст] / Ю. Шилов // Укр. культура. – 2005. - № 3-4. – С. 30.

Шокало, О. Національна ідентичність і громадянська воля українського суспільства [Текст] : [на культурних традиціях корінного українського народу формується соціально-політично-правова спільнота - українське суспільство] / О. Шокало // Наук. світ. – 2010. – № 3. – С. 18–20.
Шпорлюк, Р. Створення України [Текст] / Р. Шпорлюк // Людина і світ. – 2000. - № 3. – С. 2–10.

Шпорлюк, Р. Україна: від імперської окраїни до незалежної держави [Текст] / Р. Шпорлюк // Мандрівець. – 2004. – № 4. – С. 3–20.

Щепотьєв, В. Назва України в народних піснях [Текст] / В. Щепотьєв // Нар. творчість та етнографія. – 2003. – № 3. – С. 3–9.

Ющик, О. Питання державотворення: чи відбудеться в Україні правова реформа? [Текст] / О. Ющик // Віче. – 2007. - № 9-10. – С. 36–38.

Яковенко, Н. «Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст.» [Текст] : [формування території: історичне ядро та пізніші прирощення] / Н. Яковенко // Вітчизна. – 1998. - № 3-4. – С. 148–150.

Яковенко, Н. Формування територій: історичне ядро та пізніші прирощення. Назви і самоназви української території [Текст] / Н. Яковенко // Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII століття / Н. Яковенко. – К., 1997. – С. 8–13.

 Український народ: походження
Андрусів, С. Ім’я гелленів [Текст] : про національний характер українців / С. Андрусів // Дзвін. – 1993. - № 10-12. – С. 110–115.

Андрусів, С. Характерологія українців. Національний космо-психо-логос [Текст] / С. Андрусів // Науковий збірник Українського Вільного Університету. – Мюнхен ; Львів, 1995. – С. 132–136.

Андрущенко, В. П. Витоки, історичний простір і час буття українства [Текст] / В. П. Андрущенко // Організоване суспільство. Проблема організації та суспільної самоорганізації в період радикальних трансформацій в Україні на рубежі століть. – К., 2006. – С. 39–43.

Андрущенко, В. Національний характер [Текст] : [риси національного характеру українців] / В. Андрущенко, Ю. Руденко // Освіта. – 2011. - № 10, 12–13.

Антонюк, О. В. Деякі питання формування історичної самосвідомості українського народу [Текст] / О. В. Антонюк // Укр. іст. журн. – 1993. - № 11-12. – С. 80–86.

Антонюк, О. В. Деякі питання формування історичної самосвідомості українського народу [Текст] / О. В. Антонюк // Історія України: маловідомі імена, події, факти : зб. ст. – К., 1996. – С. 103–114.

Багринець, В. Початок нашого родоводу: концепція скіфо-венетського походження слов’ян [Текст] / В. Багринець // Дзвін. – 1992. - № 1-2. – С. 163–166.

Балушок, В. Біля джерел українського етногенезу [Текст] / В. Балушок // Вісн. НАН України. – 1999. - № 9. – С. 35–44.

Балушок, В. Парадокси української етнонімії [Текст] : [термін «українці»] / В. Балушок // Наука і сусп-во. – 2003. - № 1-2. – С. 40–43.

Балушок, В. Про завершальний етап етногенезу українців [Текст] : [то коли ж утворився український етнос] / В. Балушок // Наука і сусп-во. – 2003. - № 7-8. – С. 10–13.

Балушок, В. Спочатку були поляни… [Текст] : до витоків української національної самосвідомості / В. Балушок // Наука і сусп-во. – 1997. - № 3-6. – С. 24–28.

Балушок, В. Г. Трансформація в етнічному житті української спільноти, пов’язані з козацтвом [Текст] / В. Г. Балушок // Історія українського козацтва : нариси у 2-х т. / ред. В. А. Смолій [та ін.]. – К., 2007. – Т. 2. – С. 34–39.

Балушок, В. Чи є українці «мирними гречкосіями»? [Текст] : історичний погляд на одну з рис української ментальності / В. Балушок // Наука і сусп-во. – 1998. - № 5-6. – С. 10–15.

Балушок, В. Чи є українці нащадками трипільців? [Текст] / В. Балушок // Наука і сусп-во. – 2005. - № 5-6. – С. 26–31.

Баран, В. Д. Історичні витоки українського народу [Текст] / В. Д. Баран, Я. В. Баран. – К. : Генеза, 2005. – 208 с. : іл.

Батуріна, С. Еволюція поглядів Ф. П. Шевченка щодо формування української народності [Текст] / С. Батуріна // Слов’янські обрії / ред. П. Ю. Гриценко [та ін.]. – К., 2006. – Вип. 1. - С. 423–427.

Бебик, В. Христос і Нефертіті [Текст] : [трипільсько-арійська українська цивілізація] / В. Бебик // Голос України. – 2008. - № 196(15 жовтня). – С. 12–13.

Белебеха, І. Хто ми, чому ми, українці, такі? [Текст] : [до питання українського етносу] / І. Белебеха // Березіль. – 1996. - № 11-12. – С. 122–139.

Бладоха, Б. Стереотип українця в польській літературі [Текст] / Б. Бладоха // Пам’ять століть. – 2001. - № 1. – С. 76–82.

Бокань, В. Походження українського народу [Текст] / В. Бокань,Л. Польовий // Історія культури України. – К., 2002. – С. 9–10.

Бокань, В. Походження українського народу [Текст] / В. Бокань, Л. Польовий // Історія культури України. – К., 2002. – С. 9–10.

Брайчевський, М. Нація і держава [Текст] / М. Брайчевський // Київ. – 1993. - № 3. – С. 121–125.

Вакулюк, П. Г. Історія українців [Текст] : посібник / П. Г. Вакулюк. – К. : «Б-ка Українця», 2001. – 192 с.

Ващенко, Г. Ідеал людини в українській народній пісні [Текст] / Г. Ващенко // Нар. творчість та етнографія. – 1994. - № 5-6. – С. 53–65.

Винниченко, В. Відродження нації [Текст] / В. Винниченко // Наука і сусп-во. – 1991. - № 2. – С. 51–67.

Вівчарик, М. М. Історичні витоки формування українського етносу й нації [Текст] / М. М. Вівчарик // Україна: від етносу до нації : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. М. Вівчарик. – К., 2004. – С. 13–45.

Вівчарик, М. М. Тенденції етнодемографічного розвитку української нації у XX – на початку XXI століття [Текст] / М. М. Вівчарик // Україна: від етносу до нації : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. М. Вівчарик. – К., 2004. – С. 90–111.

Відображення етносоціальних процесів в ідеології феодального суспільства на Україні в період формування і консолідації української народності [Текст] // Українська народність: нариси соціально-економічної і етно-політичної історії / В. Й. Борисенко, В. Ф. Горленко, О. І. Гурджій. – К., 1990. – Ч. XII. – С. 110–142.

Віміна, А. Реляція походження та звичаї козаків [Текст] / А. Віміна // Київ. старовина. – 1999. – №. 5. - С. 64–69.

Галичанець, М. Українська нація [Текст] : [життя нації в бронзовому віці, занепад цивілізації] / М. Галичанець // Мандрівець. – 2003. - № 2. – С. 6–22.

Глотов, Б. Український національний характер у державотворчому вимірі [Текст] / Б. Глотов, А. Фартушний // Науковий збірник Українського Вільного Університету. – Мюнхен; Л., 1995. – С. 182–186.

Голосніченко, Д. Поняття повноважень, їх владна природа та походження від суверенітету українського народу [Текст] / Д. Голосніченко // Право України. – 2007. – № 2. – С. 123–127.

Грабовський, С. Українство на початку нового тисячоліття [Текст] : українська людина та українське буття / С. Грабовський // Нар. творчість та етнографія. – 2002. - № 4. – С. 34–43.

Гуржій, О. І. До питання про кількість та етнічний склад населення України у другій половині XVII ст. [Текст] / О. І. Гуржій // Укр. іст. журн. – 1993. - № 4-6. – С. 43–49.

Гуржій, О. І. Український народ: походження, формування народності [Текст] / О. І. Гуржій, В. М. Ричка // Українознавство : посібник / уклад. В. Я. Мацюк, В. Г. Пугач. – К., 1994. – С. 21–34.

Дашкевич, Я. Основні етапи етнічної історії української нації [Текст] : [міфологізація та деміфологізація] / Я. Дашкевич // Родовід. – 1991. - № 2. – С. 32–36.

Добриця, О. Забута спадщина [Текст] : [тюрські народи – наші пращури] / О. Добриця // Чернігів. – 1993. - № 2-3. – С. 83–97.

Доісторичне минуле нашого рідного краю. Населення української землі в дослов’янські часи. Українські племена. Їх розселення, побут і релігія [Текст] // Історія України : підручник / Д. Дорошенко. – К., 1993. – С. 13–24.

Доісторичне минуле України. Початки формування українського етносу та його державності [Текст] // Історія України та її державності. – Л., 2005. – С. 8–20.

Єфременко, Т. Економічна ментальність українського етносу [Текст] / Т. Єфременко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2007. - № 2. – С. 103–127.

Залізняк, Л. Від козацької вольності – до Новоросії [Текст] / Л. Залізняк // Пам’ятки України. – 1991. - № 2. – С. 18–23.

Залізняк, Л. Де, як і коли виникла давньоруська народність [Текст] : до 50-річчя проблеми / Л. Залізняк // Пам’ять століть. – 1998. - № 6. – С. 2–15.

Залізняк, Л. Л. Походження людини та найдавніші людські істоти в Україні [Текст] / Л. Л. Залізняк // Первісна історія України : навч. посіб. / Л. Л. Залізняк. – К., 1999. – С. 9–22.

Залізняк, Л. Л. Походження українського народу [Текст] / Л. Л. Залізняк. – К. : Вид-во "Б-ка українця", 1996. – 80 с.

Залізняк, Л. Л. Походження українців за даними сучасної етнології [Текст] / Л. Залізняк // Дзеркало тижня. – 2007. - № 24(23-29 червня). – С. 21.

Залізняк, Л. Л. Походження українського та інших східнослов’янських народів [Текст] / Л. Л. Залізняк // Первісна історія України : навч. посіб. / Л. Л. Залізняк. – К., 1999. – С. 217–230.

Залізняк, Л. Проблеми україногенези: чи застаріло «застаріле»? [Текст] : [проблеми походження українського народу] / Л. Залізняк // Вісн. НАН України. – 1999. - № 7. – С. 53–60.

Залізняк, Л. Україна: витоки і пращури [Текст] : [походження народу] / Л. Залізняк // Наука і сусп-во. – 1996. - № 3-4. – С. 33–40.

Залізняк, Л. Ще раз про спадщину та спадкоємців княжого Києва [Текст] / Л. Залізняк // Дніпро. – 1998. - № 7-8. – С. 74–79.

Заставний, Ф. Національний і мовний склад населення України та питання її національно-культурного розвитку [Текст] / Ф. Заставний // Географія та основи економіки в шк. – 2006. - № 8. – С. 32–38.

Звідки походить український народ? [Текст] // Історія культури України у запитаннях і відповідях. – К., 1993. – С. 10–11.

Зінченко, О. Етногенез українців – шляхи становлення нації [Текст] / О. Зінченко // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2005. - № 33(вересень). – С. 10–13.

Зінченко, А. Походження українського народу: сучасний погляд [Текст] / А. Зінченко // Укр. культура. – 2003. – № 10. – С. 32–33.

Історіографія проблеми формування української народності [Текст] // Українська народність: нариси соціально-економічної і етно-політичної історії / В. Й. Борисенко, В. Ф. Горленко, О. І. Гурджій. – К., 1990. – Розд. I. - С. 12–39.

Каганець, І. Генеалогія України [Текст] : [походження нації. Кожен етнос, як і людина, має своїх батька і матір, дідів і бабусь, інших предків по батьківській і материнській лінії] / І. Каганець // Перехід-IV. - 2000. - № 1. – С. 27–44.

Канигін, Ю. Ми – народ історичний [Текст] : хто ми, скільки нам літ? / Ю. Канигін // Дніпро. - 1996. - № 5-6. - С. 89–93.

Касьян, В. Про деякі риси українського характеру [Текст] : коріння народу / В. Касьян // Розбудова держави. - 1996. - № 6. - С. 17–22.

Кисельов, М. М. Екологічна свідомість українців [Текст] : людина – природа / М. М. Кисельов // Наук. світ. - 2002. - № 7. - С. 5, 28–29.

Колесник, М. Що ми за люди, українці? [Текст] : психологічні риси нашого національного характеру / М. Колесник // Гарт. - 1999. - 16 липня. - С. 12.

Коломієць, І. М. До питання про етногенез українського народу [Текст] / І. М. Коломієць // Історія України. - 1997. - № 45. - С. 6–7.

Кононенко, П. Етнічна специфіка духовності українського народу [Текст] : [становлення, основні риси, перспективи] / П. Кононенко, Т. Кононенко // Нар. творчість та етнографія. - 2001. - № 3. - С. 20–28.

Кононенко, П. Ментальність українців. Історична місія [Текст] / П. Кононенко // Свою Україну любіть…/ П. Кононенко. - К., 1996. - С. 200–221.

Консолідація ядра українського народу [Текст] // Природознавство в Україні до початку XX ст. в історичному, культурному та освітньому контекстах / Ю. В. Павленко, С. П. Руда, С. А. Хорошева, Ю. О. Храмов. - К., 2001. - С. 50–65.

Король, В. Передісторія українського народу [Текст] / В. Король // Історія України. – К., 1995. - С. 4–9.

Кочура, Н. Культурно-естетична генонема українського національного світогляду [Текст] / Н. Кочура // Освіта і упр. - 2010. - № 4. - С. 115–122.

Краєзнавчі веди Миколи Галичанця [Текст] : [походження та життя української нації від її утворення 40 тисяч років тому і до XI ст. н. е.] // Мандрівець. - 2005. - № 5. - С. 3–18.

Кремень, В. Україна: між Сходом і Заходом [Текст] : [координати самовизначення, «неісторична» нація] / В. Кремень, Д. Табачник, В. Ткаченко // Україна: альтернативи поступу (критика історичного досвіду) / В. Кремень, Д. Табачник, В. Ткаченко. - К., 1996. - С. 108–178.

Крупник, Л. О. Історія України: формування етносів, нації, державності [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. О. Крупник. – К. : ЦУЛ, 2009. – 216 с.

Крупник, Л. О. Національний характер українців [Текст] / Л. О. Крупник // Історія України: формування етносів, нації, державності: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. О. Крупник. – К., 2009. – С. 106–126.

Крупник, Л. О. Формування і розвиток українського етносу [Текст] / Л. О. Крупник // Історія України: формування етносів, нації, державності [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. О. Крупник. – К., 2009. – С. 7–33.

Кульчицький, О. Риси характерології українського народу [Текст] / О. Кульчицький // Людина і довкілля: у 2 кн. / упоряд. В. С. Крисаченко. – К., 1995. – Кн. 2. – С. 295–305.

Курас, І. Ф. Українці, корінні народи і національні меншини: проблеми гармонізації [Текст] / І. Ф. Курас // Етнополітологія. Перші кроки становлення / І. Ф. Курас. – К., 2004. – С. 297–360.

Кухарський, В. Це божественне ймення Вкраїна… [Текст] : [риси характеру українця] // Мандрівець. – 1994. - № 2. – С. 81–89.

Лазанська, Т. І. Соціально-економічні передумови формування української капіталістичної нації [Текст] / Т. І. Лазанська // Історичні дослідження. – К., 1990. – Вип. 16. – С. 11–17.

Литвин, В. Найдавніше населення на території сучасної України. Епоха енеоліту в Україні. Трипільська культура [Текст] / В. Литвин // Історія України. – К., 2006. – С. 14–19.

Лук’яненко, Л. Проблеми державності України [Текст] : [яка причина, що після татарщини український народ не відновив свою державу і впродовж семи сторіч є бездержавним народом?] / Л. Лук’яненко // Просвіта-92 : громад.-політич. та літ.-мистец. щорічник. – Чернігів, 1992. – С. 3–6.

Майборода, А. Н. В бесплодных поисках первобытных «праукраинцев» [Текст] / А. Н. Майборода // Правда истории против фальсификаторов. – К., 1982. – С. 7–25.

Макарчук, С. А. Відомості про населення на території України у творах давньогрецьких авторів [Текст] / С. А. Макарчук // Джерелознавство історії України : навч. посіб. для студ. ВНЗ / С. А. Макарчук. – Л., 2008. – С. 44–49.

Макарчук, С. А. Етносоціальний та етнокультурний розвиток України в XVI – першій половині XVII ст. [Текст] / С. А. Макарчук // Етнічна історія України : навч. посіб. / С. А. Макарчук. – К., 2008. – С. 140–170.

Макарчук, С. А. Історичні етнотопоніми й етноніми (народоназви) українського народу [Текст] / С. А. Макарчук // Етнічна історія України : навч. посіб. / С. А. Макарчук. – К., 2008. – С. 363–385.

Макарчук, С. А. Минуле українського народу в інтерпретації істориків Галичини XIX –початку XX ст. [Текст] / С. А. Макарчук // Етнічна історія України : навч. посіб. / С. А. Макарчук. – К., 2008. – С. 56–71.

Макарчук, С. А. Питання самобутності українців та окремішності їх історичного життя в історіографії [Текст] / С. А. Макарчук // Етнічна історія України : навч. посіб. / С. А. Макарчук. – К., 2008. – С. 41–55.

Макарчук, С. А. Український етнос в умовах золотоординського поневолення і занепаду давньоруської державності [Текст] / С. А. Макарчук // Етнічна історія України : навч. посіб. / С. А. Макарчук. – К., 2008. – С. 116–139.

Макарчук, С. А. Український народ серед етнічних спільнот світу [Текст] / С. А. Макарчук // Етнічна історія України : навч. посіб. / С. А. Макарчук. – К., 2008. – С. 32–35.

Маліновська, І. Національний характер в освітньо-виховній спрямованості національної ідеї [Текст] / І. Маліновська // Педагогічний пошук : наук.-метод. вісн. – 2007. - № 4. – С. 11–13.

Масляк, П. Місія української нації й українська національна ідея [Текст] / П. Масляк // Українознавство. – 2003. - № 2-3. – С. 75–79.

Медвідь, Ф. Українська модерна нація на межі тисячоліть: витоки, генеза та проблеми консолідації [Текст] / Ф. Медвідь // Мандрівець. – 2002. - № 2. – С. 22–27.

Мицик, Ю. А. Походження українців [Текст] / Ю. А. Мицик, О. Г. Бажан, В. С. Власов // Історія України : навч. посіб. для старшокласників / Ю. А. Мицик, О. Г. Бажан, В. С. Власов. – К., 2005. – С. 21–23.

Мірчук, І. Призначення нації [Текст] / І. Мірчук // Людина і довкілля: у 2 кн. / упоряд. В. С. Крисаченко. – К., 1995. – Кн. 2. – С. 293–295.

Мовчан, П. Витоки [Текст] : [космічний зв’язок людини зі своєю Батьківщиною] / П. Мовчан // Київ. – 2002. - № 6. – С. 3–11.

Моця, О. П. Етнічні процеси в автохтонному середовищі на етапі ранньомодерної та модерної історії України [Текст] / О. П. Моця // Укр. іст. журн. – 2010. - № 1. – С. 41–52.

Момрик, А. Слов’янські витоки: середньовічний погляд [Текст] / А. Момрик // Людина і світ. – 1999. - № 9. – С. 13–18.

Нагірняк, О. Походження українського народу та проблема етнічної приналежності Київської Русі у науковій спадщині Михайла Максимовича [Текст] / О. Нагірняк // Пам'ять століть. – 2007. – № 1. – С. 60–78.

Назаревич, О. П. Племена Трипільської культури на території України [Текст] / О. П. Назаревич // Все для вчителя плюс. – 2008. – № 5-6. – С. 17.

Наконечний, Р. Родовід українців [Текст] / Р. Наконечний // Голос України. – 2010. - № 38(3 березня). – С. 12–13. – Почат. див.: 27 лютого, 2010 р.

Наливайко, С. Витоки – індоєвропейські [Текст] : [на давніх українських теренах жила індоєвропейська людність, отже, й Трипілля має індоєвропейські витоки] / С. Наливайко // Укр. культура. – 2004. - № 11-12. – С. 24–25.

Наулко, В. Етнодемографічний розвиток людства і Україна [Текст] / В. Наулко // Нар. творчість та етнографія. – 2003. - № 5-6. – С. 22–26.

Наулко, В. Питання походження народів і дипломатія [Текст] / В. Наулко // Україна дипломатична : наук. щорічник / за ред. А. Денисенко. – К., 2002. – Вип. 2. – С. 81–90.

Наулко, В. І. Формування української народності і нації [Текст] / В. І. Наулко // Культура і побут населення України : навч. посіб. для вузів. – 2-е вид., перероб. і доп. – К., 1993. – С. 14–24.

Наулко, В. І. Хто живе в Україні? [Текст] // Українознавство : посібник / уклад. В. Я. Мацюк, В. Г. Пугач. – К., 1994. – С. 68–94.

Однороженко, О. Русь – Україна [Текст] : стара самоназва українського народу – Русь – по праву належить українцям / О. Однороженко // Укр. тиждень. – 2010. - № 38. – С. 48–51.

Околітенко, Н. Доля України очима біолога [Текст] : доля нації / Н. Околітенко // Наук. світ. – 2000. - № 4. – С. 12–16.

Онацький, Є. Особливості етнопсихології українців [Текст] / Є. Онацький // Нар. творчість та етнографія. – 2001. - № 3. – С. 43–47.

Особливості історичного розвитку української нації [Текст] // Людина і світ : підручник / за ред. Л. В. Губерського, А. О. Приятельчука. – К., 1999. – С. 279–284.

Павленко, Ю. Ключові проблеми соціального розвитку найдавнішого населення України [Текст] / Ю. Павленко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002. - № 4. – С. 81–97.

Павленко, Ю. На шляху створення наукової концепції походження українського народу [Текст] / Ю. Павленко // Український гуманітарний огляд. – К., 2001. – Вип. 6. – С. 9–25.

Павленко, Ю. В. Походження та цивілізаційна ідентичність українського народу [Текст] / Ю. В. Павленко // COLLEGIUM. – 2004. – № 15. – С. 149–164.

Павлюк, С. Про походження українського народу [Текст] / С. Павлюк // Науковий збірник Українського Вільного Університету. – Мюнхен; Л., 1995. – С. 21–28.

Палійчук, Ю. Чому ми слов’яни? [Текст] / Ю. Палійчук // Наук. світ. – 2008. - № 10. – С. 18–20.

Пасічник, М. С. Походження українського етносу. Зародження державницьких засад на українських землях [Текст] / М. С. Пасічник // Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи : навч. посіб. / М. С. Пасічник. – К., 2006. – С. 11–34.

Періодизація формування української народності [Текст] // Українська народність: нариси соціально-економічної і етно-політичної історії / В. Й. Борисенко, В. Ф. Горленко, О. І. Гурджій. – К., 1990. – Розд. II. – С. 40–56.

Петлюра, С. Патріотизм. Заповіт великого українця всій нації [Текст] / С. Петлюра // Розбудова держави. – 1997. - № 7-8. – С. 94–101.

Петров, В. П. Походження українського народу [Текст] / В. П. Петров. – К. : МП "Фенікс", 1992. – 192 с.

Петровский, Н. Воссоединение украинского народа в едином украинском советском государстве [Текст] / Н. Петровский // Свобод. мысль. – 2009. - № 7. – С. 155–174.

Петровський, В. В. Виникнення та еволюція козацтва в Україні [Текст] / В. В. Петровський, Л. О. Радченко, В. І. Семененко // Історія України. Неупереджений погляд : факти, міфи, коментарі / В. В. Петровський, Л. О. Радченко, В. І. Семененко. – Х., 2007. – С. 88–94.

Петровський, В. В. Історія України: Неупереджений погляд: Факти. Міфи, Коментарі [Текст] / В. В. Петровський, Л. О. Радченко, В. І. Семененко. – Х. : ВД «Школа», 2007. – 592 с. : іл.

Петрук, В. Про хронологічну давнину «української спільноти» [Текст] / В. Петрук // Освіта і упр. – 2010. - № 4. – С. 90–97.

Петрук, Н. Українська національна еліта як носій національної ідеї [Текст] : [соціокультурна єдність українського етносу в XVI – XVII ст.] / Н. Петрук // Освіта і упр. – 2009. - № 2. – С. 56–62.

Пиріг, Л. Народ під омофором Берегині [Текст] : [Хто ми? Звідкіля ми? Скільки нас? Які ми?] / Л. Пиріг // Берегиня. – 1995. – Ч. 5. – С. 4–13.

Пироженко, В. Критичні уваги щодо «сучасного» розуміння української народності [Текст] / В. Пироженко // Історія в шк. – 1998. - № 4. – С. 38–44.

Пироженко, В. Походження українців: стара концепція і новітні міфи [Текст] / В. Пироженко // Вісн. НАН України. – 1998. - № 9-10. – С. 77–86.

Пирожков, С. Населення України в минулому і тепер [Текст] / С. Пирожков // Київ. старовина. – 1994. - № 4. – С. 2–7.

Півторак, Г. П. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов [Текст] : міфи і правда про трьох братів слов’янських зі «спільної колиски» / Г. П. Півторак. – К. : «АКАДЕМІЯ», 2001. – 152 с.

Підласий, І. Розкуті тіні. Мудрість забутих пращурів [Текст] / І. Підласий // Рідна шк. – 1999. - № 6. – С. 12–21.

Політико-адміністративний устрій та етносоціальні процеси на українських землях [Текст] // Українська народність: нариси соціально-економічної і етно-політичної історії / В. Й. Борисенко, В. Ф. Горленко, О. І. Гурджій. – К., 1990. – Розд. X. – С. 334–378.

Поліщук, І. «І панів не було, а були старшини: хто старший літами і розумніший…»: [Текст] : [спостереження щодо формування первісної ментальності українців у контексті їхньої етногенези та існування протоукраїнських держав] / І. Поліщук // Віче. – 2001. - № 5. – С. 108–119.

Половець, В. М. Історіографія проблеми[Текст] : [походження народу] / В. М. Половець // Українознавство : курс лекцій / В. М. Половець. – Чернігів, 2006. – С. 34–43.

Половець, В. М. Проблеми розвитку української нації [Текст] / В. М. Половець // Українознавство : курс лекцій / В. М. Половець. – Чернігів, 2006. – С. 70–81.

Половець, В. М. Процес формування українського етносу [Текст] / В. М. Половець // Українознавство : курс лекцій / В. М. Половець. – Чернігів, 2006. – С. 34–43.

Пономарьов, А. Історія імені – історія народу: Україна і українці [Текст] / А. Пономарьов // Наука і сусп-во. – 1993. - № 3-4. – С. 18–21.

Пономарьов, А. Нитки етнічності і феномен «єдиної колиски» [Текст] / А. Пономарьов // Віче. – 1996. - № 12. – С. 112–122.

Постовий, В. Корені й традиції української родини [Текст] / В. Постовий // Учитель. – 2000. - № 1-6.

Постовий, В. Г. Теоретико-методологічна детермінація конвергенції етногенезу української сім’ї [Текст] / В. Г. Постовий // Педагогіка і психологія. – 2010. - № 4. – С. 99–110.

Походження українського народу [Текст] // Українське народознавство / ред. С. П. Павлюка [та ін.]. – Львів, 1997. – С. 25–48.

Походження українців. Київська Русь [Текст] // Історія України. Ч. 1. Від стародавньої історії до XVII ст. / М. П. Ковальський, Ю. А. Мицик. – К., 1993. – С. 19–48.

Початок формування людської цивілізації на території України [Текст] // Історія України. Всесвітня історія у сучасному баченні : навч. посіб. – Ніжин, 1996. – С. 5–6.

Пріцак, О. Тюркська етимологія назви «козак» [Текст] / О. Пріцак // Український історик : журн. іст. і українознав. / за заг. ред. Л. Винара. – Нью-Йорк; К.; Л.; Острог; Торонто; Париж, 2005. – Т. XLII VOL : Сорокаліття українського історичного товариства (1965-2005), ч. 2-4(166-168). – С. 174–179.

Про деякі риси українського характеру [Текст] // Людина в сфері гуманітарного пізнання. – К., 1998. – С. 217–228.

Проблема походження українського народу (археологічний пошук) [Текст] // Фундаментальні орієнтири науки. – К., 2005. – С. 79-97.

Редькин, П. Нас вел Ясунь [Текст] : [как жили наши предки, во что верили и как менялась их жизнь с принятием христианства] / П. Редькин // Свет. Природа и человек. – 2001. - № 10. – С. 70–73.

Розумний, М. Спокійний погляд [Текст] : так що ж ми за народ такий? / М. Розумний // Дніпро. – 1998. - № 1-2. – С. 131–137.

Роль класової боротьби і визвольного руху в консолідації української народності та формуванні суспільної свідомості [Текст] // Українська народність: нариси соціально-економічної і етно-політичної історії / В. Й. Борисенко, В. Ф. Горленко, О. І. Гурджій. – К., 1990. – Розд. XI. – С. 379–414.

Рубан, А. О. Проблема національного характеру в контексті історико-філософського аналізу [Текст] / А. О. Рубан // Мультиверсум : філософ. альм. – К., 2001. – Вип. 36. – С. 88–100.

Рудич, Т. О. Роль населення черняхівської культури у формуванні антропологічного складу слов'янської людності України другої половини I - початку II тис. н. е. [Текст] / Т. О. Рудич // Археологія. – 2007. – № 3. – С. 47–57.

Сас, П. М. Політичні орієнтири світогляду. Категорії «народ», «вітчизна» [Текст] : політичні проекти Йосипа Верещинського / П. М. Сас // Політична культура українського суспільства (кінець XVI – перша половина XVII ст.) : навч. посіб. / П. М. Сас. – К., 1998. – С. 239–250.

Свідзинський, А. Етногенез, нація, державотворення [Текст] / А. Свідзинський // Синергетична концепція культури / А. Свідзинський. – Луцьк, 2009. – С. 272–305.

Світленко, С. І. Народництво Наддніпрянської України 60-80-х рр. XIX ст. у фондах особистого походження центральних російських архівів [Текст] / С. І. Світленко // Вісник Дніпропетровського університету. – Д., 2003. – Вип. 11. – С. 143–156. – (Історія та археологія).

Сегеда, С. Антропологічний склад українського народу: новий погляд [Текст] / С. Сегеда // Нар. творчість та етнографія. – 2001. - № 4. – С. 94–102.

Сегеда, С. Антропологічний склад населення трипільської культури [Текст] / С. Сегеда // Укр. культура. – 2005. - № 3-4. – С. 28–29.

Сегеда, С. У пошуках пращурів [Текст] : [людність України в епоху бронзи] / С. Сегеда // Наука і сусп-во. – 1993. - № 3-4. – С. 32–35.

Семененко, В. И. Украинские территории от прадавних времен до позднего средневековья. Рождение украинского этноса [Текст] / В. И. Семененко, Л. А. Радченко // История Украины. С древнейших времен до наших дней : учеб. пособ. / В. И. Семененко, Л. А. Радченко. – Х., 1999. – С. 6–31.

Сокирко, О. Хребет нації [Текст] : самоідентифікування нації / О. Сокирко // Укр. тиждень. – 2011. - № 24. – С. 12–14.

Сокіл, В. Древлянська земля у переказах [Текст] / В. Сокіл // Берегиня. – 1999. - № 3. – С. 15–18.

Солдатенко, В. Витоки і передвісники української ідеї [Текст] / В. Солдатенко, Ю. Сиволоб // Віче. – 1993. - № 11. – С. 29–45.

Становлення економічної спільності української народності в період розвинутого феодалізму [Текст] // Українська народність : нариси соціально-економічної і етно-політичної історії / В. Й. Борисенко, В. Ф. Горленко, О. І. Гурджій. – К., 1990. – Ч. V. – С. 110–142.

Становлення українського народу [Текст] // Україна: проблеми самоорганізації / В. Г. Кремень, Д. В. Табачник, В. М. Ткаченко. – К., 2003. – Т. 1. – С. 61–140.

Степаненко, В. Хто ми, звідки? [Текст] / В. Степаненко // Вітчизна. – 1992. - № 11. – С. 151–153.

Струкевич, О. К. Від етнічного самоусвідомлення до захисту національних інтересів [Текст] : [потреба у дослідженнях історичного буття українського народу] / О. К. Струкевич // Історія українського козацтва : нариси у 2-х т. / ред. В. А. Смолій [та ін.]. – К., 2007. – Т. 2. – С. 39–72.

Токар, Л. Досвід та уроки буття в самопізнанні й самотворенні українського народу [Текст] / Л. Токар // Українознавство. – 2002. - № 3. – С. 56–63.

Толочко, П. Давньоруська народність: міф чи реальність? [Текст] / П. Толочко // Київ. старовина. – 2000. - № 1. – С. 3–17.

Тригубенко, В. Хто ми і хто наш «старший брат»? [Текст] / В. Тригубенко // Учитель. – 2000. - № 1-3. – С. 50–57.

Туріщева, Л. В. Які ми? Етнопсихологічна характеристика українців [Текст] / Л. В. Туріщева // Історія та правознав. – 2009. - № 2(січень). – С. 2–4.

Україна - проблема ідентичності: людина, економіка, суспільство [Текст] : конф. укр. випускників прогр. наук. стажування у США. Виступи учасн. та дискусія (м. Львів, 18-21 вересня 2003 р.) / гол. ред. С. Ю. Римаренко. – К. : "Стилос", 2003. – 509 с.

Український народ – корінне населення України? [Текст] // Історія культури України у запитаннях і відповідях. – К., 1993. – С. 8–10.

Цивілізаційний контекст виникнення українського народу [Текст] // Природознавство в Україні до початку XX ст. в історичному, культурному та освітньому контекстах / Ю. В. Павленко, С. П. Руда, С. А. Хорошева, Ю. О. Храмов. – К., 2001. – С. 44–50.

Чижевський, Д. Український народний характер і світогляд [Текст] / Д. Чижевський // Українознавство : посібник / уклад. В. Я. Мацюк, В. Г. Пугач. – К., 1994. – С. 208–213.

Шевченко, В. Україна як ідея та філософія поступу [Текст] / В. Шевченко // Україна на порозі XXI століття: актуальні питання історії : зб. наук. пр. – К., 1999. – С. 3–10.

Шкляр, Л. Українці: етногенез, етнос, етнонімія [Текст] / Л. Шкляр // Генеза. – 1994. - № 2. – С. 127–133.

Шокало, О. Національна ідентичність і громадянська воля українського суспільства [Текст] : [на культурних традиціях корінного українського народу формується соціально-політично-правова спільнота – українське суспільство] / О. Шокало // Наук. світ. – 2010. - № 3. – С. 18–20.

Щербак, В. О. Джерела формування українського козацтва [Текст] / В. О. Щербак // Історія українського козацтва. – К., 2006. – Т. 1. – С. 65­73.

Юрій, М. Ф. Етногенез українського народу [Текст] / М. Ф. Юрій // Етногенез українського народу : навч. посіб. – 3-е вид., допов. і переробл. / М. Ф. Юрій. – К., 2007. – С. 73–91.

Юсова, Н М. Генеза концепту «давньоруська народність» у радянській історичній науці [Текст] / Н. М. Юсова // Укр. іст. журн. – 2001. - № 6. – С. 65–85.

Юсова, Н. М. Ідейна й термінологічна генеалогія поняття «давньоруська народність» [Текст] [процес утвердження цього поняття в історичній науці СРСР] / Н. М. Юсова // Укр. іст. журн. – 2006. - № 4. – С. 101–129.

Якиминська, Л. До проблеми співвідношення соціального та етнічного в наукових студіях ментальності українців: історіографічний аналіз [Текст] : [стаття присвячена аналізу менталітету українців крізь призму соціальних факторів] / Л. Якиминська // Освіта і упр. – 2010. - № 4. – С. 81–89.

Немає коментарів:

Дописати коментар