субота, 6 грудня 2014 р.

Витоки традиційної культури українців: із фондів нашої бібліотеки

Абрамович, С. Д. Витоки української культури [Текст] / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова // Світова та українська культура. – Л., 2004. – С. 260–273.

Абрамович, С. Д. Світова та українська культура [Текст] : навч.посіб. для студ. вузів. / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – Л. : Вид-во"Світ", 2004. – 344 с.

Абрамович, С. Д. Трагедія та надія української культури у XX ст. [Текст] / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова // Світова та українська культура. – Л., 2004. – С. 317–335.

Абрамович, С. Д. Українська культура в боротьбі за існування (XVIII - XIX ст.) [Текст] / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова // Світова та українська культура. – Л., 2004. – С. 300–316.


Абрамович, С. Д. Українська культура гетьманської епохи (XIV – XVII ст.) [Текст] / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова // Світова та українська культура. – Л., 2004. – С. 285–299.

Адруг, А. К. Культурологія. Історія української та зарубіжної культури [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. К. Адруг. – Чернігів : ЧДПУ, 2006. – 48 с.

Акимович, Є. О. Українська культура в історичному вимірі (ІХ – ХVІІ ст.) [Текст] / Є. О. Акимович. – О. : Маяк, 2009. – 496 с.

Безверха, Т. М. Українська культура XVI – XVII ст. [Текст] / Т. М. Безверха // Історія та правознавство. – 2010. – № 22-24(серпень). – С. 32–41.


Белень, А. І. Романтизм в українській культурі [Текст] / А. І. Белень // Пед. вісн. – 2003. – № 1-2. – С. 35.

Берегова, О. М. Комунікаційні аспекти культурної політики незалежної України [Текст] / О. М. Берегова // Культура і сучасність. – К., 2004. – № 2. – С. 49–58.

Березовенко, І. Б. Культура і духовне життя в Україні. "Відлига". "Шістдесятники" [Текст] / І. Б. Березовенко, К. М. Коломієць // Історія та правознав. – 2005. – № 1(січень). – С. 11–13.

Білокінь, С. Щоденник Федора Ернста про боротьбу довкола української культурної спадщини у 1920–1930-х роках [Текст] / С. Білокінь // Пам'ять століть. – 2005. – № 3-4. – С. 61–137.

Бойко, М. П. Гуманістичний аспект формування національної культури України в умовах глобалізації (в контексті ідеї Кирило-Мефодіївського товариства, Д. Донцова, М. Драгоманова) [Текст] : [монографія] / М. П. Бойко. – Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2008. – 260 с.

Бойко, М. П. Політичні та культурні перспективи України в ідеях членів Кирило-Мефодіївського товариства, Д. Донцова, М. Драгоманова [Текст] / М. П. Бойко // Гуманістичний аспект формування національної культури України в умовах глобалізації (в контексті ідеї Кирило-Мефодіївського товариства, Д. Донцова, М. Драгоманова) : [монографія]. – Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2008. – С. 91–198.

Бокань, В. Відродження української культури в період національно-демократичної революції (1917–1920 рр.) [Текст] / В. Бокань, Л. Польовий // Історія культури України. – К. : МАУП, 2002. – С. 142–150.
Бокань, В. А. Історія культури України [Текст] : навч. посіб. / В. А. Бокань, Л. П. Польовий. – К. : МАУП, 2002. – 256 с.

Бокань, В. Культура в часи перебудови та становлення незалежності України [Текст] / В. Бокань, Л. Польовий // Історія культури України. – К., 2002. – С. 220–244.

Бокань, В. Культура України XVII–XVIII ст. [Текст] / В. Бокань, Л. Польовий // Історія культури України. – К., 2002. – С. 80–109.

Бокань, В. Культура України в період становлення радянської влади [Текст] / В. Бокань, Л. Польовий // Історія культури України. – К., 2002. – С. 151–171.

Бокань, В. Культура України в роки війни [Текст] / В. Бокань, Л. Польовий // Історія культури України. – К., 2002. – С. 187–193.

Бокань, В. Культура України в умовах кризи радянської системи [Текст] / В. Бокань, Л. Польовий // Історія культури України. – К., 2002. – С. 206–219.

Бокань, В. Українська культура у 30-ті роки [Текст] / В. Бокань, Л. Польовий // Історія культури України. – К., 2002. – С. 172–186.

Бокань, В. А. Історія культури України [Текст] : навч.посіб. / В. А. Бокань, Л. П. Польовий. – К. : МАУП, 2002. – 256 с.

Бондар, С. Історико-філософські студії писемної культури Княжої доби України: звершення й перспективи [Текст] / С. Бондар // Філос. думка. – 2004. – № 2. – С. 125–134.

Бондар, С. В. Культура і духовне житя України 1917–1920 рр. [Текст] / С. В. Бондар // Історія та правознав. – 2008. – № 30(жовтень). – С. 18–19. – Почат. див.: № 26, 29 2008 р.

Бондаренко, Г. Українська культура в дослідженнях російських науковців [Текст] / Г. Бондаренко // Нар. творчість та етнографія. – 2009. – № 4-5. – С. 85–87.

Бондаренко, Р. Специфіка висвітлення пам'яток архітектури та містобудування історичних міст у "Зводі пам'яток історії та культури України" [Текст] / Р. Бондаренко // Віче. – 2009. – № 15. – С. 32–35.

Бондаренко, Т. Культура України в роки Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. [Текст] : історія України, 11 клас / Т. Бондаренко // Історія України. – 2011. – № 37(жовтень). – С. 17–23.

Борисенко, В. К. Традиції і життєдіяльність етносу: На матеріалах святково-обрядової культури українців [Текст] : навч. посіб. для студ. вузів / В. К. Борисенко. – К. : УНІСЕРВ, 2000. – 191 с.

Боруцький, С. Т. Християнство в історії української культури [Текст] / С. Т. Боруцький // Лекції з історії світової та вітчизняної культури / за ред. А. Б. Яртися та [та ін.]. – Л., 1994. – С. 410–429.

Бочко, М. Федір Коваль - популяризатор української народної творчості та професійної культури на Заході [Текст] / М. Бочко // Слово і час. – 2011. – № 7. – С. 27–32.

Брицун-Ходак, М. Весілля як обряд тисячоліть: таїна роду-народу в обрядах предків (підбілоруська зона української культури) [Текст] / М. Брицун-Ходак // Буття українців. Історія землі нашої : матеріали ІІІ наук.-практ. конф. / упоряд. П. Г. Матвієнко. – К., 2007. – С. 203–215.

Бунятян, К. П. Зародження цивілізацій у світі [Текст] / К. П. Бунятян // Давнє населення України / К. П. Бунятян. – К., 1999. – С. 136–155.

Бунятян, К. П. Хронологія та періодизація середньодніпровської культури Правобережної України [Текст] / К. П. Бунятян // Археологія. – 2008. – № 2. – С. 3–12.

Бушак, С. Скарби української культури в Чернігівському музеї В. В. Тарновського [Текст] / С. Бушак, О. Петренко // Нар. творчість та етнографія. – 2004. – № 4. – С. 70–79.

Ваганова, Л. І. Українська культура в II половині XIX ст. [Текст] / Л. І. Ваганова // Історія та правознав. – 2008. – № 8(лютий). – С. 19–22.

Верговський, С. Витоки традиційної культури українців [Текст] / С. Верговський // Образотв. мистец. – 2005. – № 3. – С. 66–75.

Вечірко, Р. Феномен української культури [Текст] / Р. Вечірко // Вітчизна. – 2006. – № 11-12. – С. 142–151.

Виткалов, В. Українська культура в добу глобалізаційних трансформацій [Текст] / В. Виткалов, О. Граб // Вища шк. – 2010. – № 2. – С. 104–107.

Виткалов, В. Українська культура у системі сучасної вищої освіти [Текст] : про викладання в університетах культурологічних дисциплін] / В. Виткалов, О. Граб // Вища шк. – 2008. – № 10. – С. 56–65.

Відейко, М. Трипільська археологічна культура в Україні [Текст] / М. Відейко // Нар. творчість та етнографія. – 2005. – № 3. – С. 22–25.

Візірякіна, Н. І. Особливості духовно-культурної практики в Україні в умовах глобалізації [Текст] / Н. І. Візірякіна // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – Запоріжжя, 2003. – Вип. 13. – С. 46–55.

Власов, В. Історія української культури XVI ст. [Текст] : матеріали до уроків [Текст] / В. Власов // Історія в шк. України. – 2008. – № 10. – С. 21–28.

Власов, В. Історія української культури кінця XVII–XVIII ст. [Текст] : матеріали до уроків / В. Власов // Історія в шк. України. – 2009. – № 7-8. – С. 26–35.

Власов, В. Історія української культури першої половини XVII ст. [Текст] : матеріали до уроків / В. Власов // Історія в шк. України. – 2009. – № 1-2. – С. 18–23.

Вовкун, В. Для України розвинена національна культура є національною ідеєю [Текст] / В. Вовкун // Укр. культура і життя. – 2009. – № 49-50(18грудня). – С. 2–3.

Возняк, Т. Для побудови успішного українського політичного проекту потрібна модернізація української культури [Текст] / Т. Возняк // Сучасність. – 2010. – № 2. – С. 121–137.

Вплив української культури на московську [Текст] : [XVII ст.] // Родослав. – 1990. - № 1(5); 1991. - № 1(6).

Гаврюшенко, О. А. Історія культури [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. А. Гаврюшенко, В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська. – К. : Кондор, 2004. – 763 с.

Герасименко, Б. Українська культура на Кубані [Текст] : іст.-культуролог. нарис / Б. Герасименко. – Тернопіль : Просвіта, 2006. – 36 с.

Герчанівська, П. Е. Первісна культура [Текст] : [періодизація первісної культури] / П. Е. Герчанівська // Культурологія : навч. посіб. для дистанц. навч. / П. Е. Герчанівська. – К., 2006. – С. 86–92.

Глотов, Б. Підходи до порівняльного аналізу української та західноєвропейської культурно-цивілізаційних ідентичностей [Текст] / Б. Глотов, О. Корх // Історія. Філософія. Релігієзнавство. – 2010. – № 3-4. – С. 2–6.

Голубчик, Г. Д. Родина Марковичів та українська культура: історія дослідження та особливості джерельноі бази [Текст] / Г. Д. Голубчик // Гуманітарний журнал. – 2000. – № 3-4. – С. 158–168.

Горєлов, М. Є. Держава і цивілізація в історії України [Текст] : моногр. / М. Є. Горєлов, О. П. Моця, О. О. Рафальський. – К. : Еко-Продакшн, 2009. – 980 с.

Горєлов, М. Є. Цивілізаційна історія України [Текст] / М. Є. Горєлов, О. П. Моця, О. О. Рафальський. – К. : ТОВ УВПК «Екс ОБ», 2005. – 632 с.

Горський, В. Глобалізація як проблема сучасного українського культурного життя [Текст] / В. Горський // Мандрівець. – 2003. – № 3. – С. 11–19.

Грелка, Ф. Формування культурної ідентичності і націоналізм: іммігранти з України в Канаді і Сполучених Штатах Америки (1870 - 1914) [Текст] / Ф. Грелка // Етнічна історія народів Європи : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка; редкол.: А. Г. Слюсаренко [та ін.]. – К., 2003. – Вип. 14 : Сучасні напрями історико-етнологічних досліджень: тенденції і перспективи. – С. 94–100. – Текст парал. : англ., укр.

Грімстед, П. Доля українських культурних цінностей під час Другої світової війни [Текст] : винищення архівів, бібліотек, музеїв / П. Грімстед, Г. Боряк. – Л. : Фенікс, 1992. – 119 с.

Гуркіна, Г. О. Замки та фортеці України [Текст] / Г. О. Гуркіна, О. В. Сердюк. – Х. : ПП «Торсінг плюс», 2009. – 95 с. : іл. – (Моя Україна).

Гусєв, В. І. Культура України у XVI - першій половині XVII ст. [Текст] / В. І. Гусєв, Ю. О. Калінцев, С. В. Кульчицький // Історія України : навч. посіб. для учнів ст. класів загальноосвіт. навч. закл. / В. І. Гусєв, Ю. О. Калінцев, С. В. Кульчицький. – К. : Вища шк., 2003. – С. 74–78.

Гусєв, В. І. Українська культура у XVIII ст. [Текст] / В. І. Гусєв, Ю. О. Калінцев, С. В. Кульчицький // Історія України : навч. посіб. для учнів ст. класів загальноосвіт. навч. закл. / В. І. Гусєв, Ю. О. Калінцев, С. В. Кульчицький. – К. : Вища шк., 2003. – С. 113–116.

Гуцал, П. Дослідник духовної культури України [Текст] : [Костянтин Васильович Харлампович] / П. Гуцал // Пам'ять століть. – 2006. – № 6. – С. 167–169.

Гуцало, С. Україна та Єгипет: шляхами зближення культур [Текст] / С. Гуцало // Наук. світ. – 2005. – № 1. – С. 5–7.

Давиденко, Н. О. Культурні процеси в незалежній Україні [Текст] / Н. О. Давиденко // Все для вчителя. – 2011. – № 4-5. – С. 42–44.

Дейнега, І. І. Культурно-освітній рух та національне відродження Наддніпрянської України [Текст] / І. І. Дейнега // Науково-інформаційний вісник. – 2011. – № 2. – С. 73–86. – Почат. див. : № 1, 2011 р.

Демиденко, О. О. Проблеми збереження історії козацтва в пам'ятках культури України [Текст] / О. О. Демиденко // Історія українського козацтва : нариси у 2-х т. / ред. В. А. Смолій [та ін.]. – К., 2007. – Т. 2. – С. 462–478.

Дзюба, І. Культура в незалежній Україні [Текст] / І. Дзюба // Україна у пошуках нової ідентичності : статті, виступи, інтерв'ю, памфлети. – К., 2006. – С. 304–330.


Дзюба, І. Образ української культури [Текст] / І. Дзюба // Україна у пошуках нової ідентичності : статті, виступи, інтерв'ю, памфлети. – К., 2006. – С. 223–260.

Дзюба, І. М. Чи усвідомлюємо національну культуру як цілісність? [Текст] / І. М. Дзюба // Наука і культура. Україна : щоріч. / редкол.: О. Сергієнко. – К., 1988. – Вип. 22. – С. 309–325.

Довжук, І. В. Історія культури України [Текст] : підруч. для студ. ВНЗ / І. В. Довжук. – Луганськ : СНУ, 2009. – 552 с.

Довжук, І. В. Історія культури України [Текст] : підручник / І. В. Довжук. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. – 552 с.

Європейська та українська культура в нарисах. [Текст] : навч.посіб. для студ.вузів. / за ред. І. З. Цехмістро [та ін.]. – К. : ХНУ, 2003. – 320 с.

Залізняк, Л. Л. Культурно-історичні провінції території України у первісну добу [Текст] / Л. Л. Залізняк // Археологія. – 2006. – № 3. – С. 3–15.

Залізняк, Л. Л. Періодизація та культурна диференціація верхнього палеоліту України [Текст] / Л. Л. Залізняк // Археологія. – 2010. – № 4. – С. 3–19.

Залізняк, Л. Україна між Європою і Азією [Текст] : [культурно-історичні провінції України у IV – II тис. до н. е.] / Л. Залізняк // Наука і сусп-во. – 1995. - № 9-10. – С. 34–39.

Залізняк, Л. Українці колись молилися на схід сонця [Текст] : [до якого культурного світу належала Україна: європейського чи азійського?] / Л. Залізняк // Віче. – 1997. - № 2. – С. 102–113.

Заставний, Ф. Національний і мовний склад населення України та питання її національно-культурного розвитку [Текст] / Ф. Заставний // Географія та основи економіки в шк. – 2006. – № 8. – С. 32–38.

Золоті сторінки української культури [Електронний ресурс]. – К. : Інфодиск, 2008. – 1 CD-диск. 

Ісаєвич, Я. Д. Джерела з історії української культури доби феодалізму ХУІ–ХУІІІ ст. [Текст] / Я. Д. Ісаєвич. – К. : Наук. думка, 1972. – 143 с.

Історико-культурна спадщина України (ХІХ–поч. ХХ ст.) [Текст] : зб. док. і матер.. – К. : Рідний край, 1995. – 322 с.

Історичні умови та суспільно-політичні чинники формування ренесансної культури України [Текст] // Українська та зарубіжна культура. – Л., 2005. – С. 115–121.

Історичні шляхи формування української культури [Текст] // Українська і зарубіжна культура : навч. посіб. / за ред. К. В. Заблоцької. – Донецьк, 2001. – С. 232–238.

История древних цивилизаций [Електронний ресурс] : энцикл. – М. : Медиа, 2000. – 1 опт. Диск (CD-ROM)

Історія світової та української культури [Текст] : Підручник для вищих закл. освіти / В. А. Греченко, І. В. Чорний, В. А. Кушнерук, В. А. Режко. – К. : Літера, 2006. – 480 с.

Історія української культури [Текст] / за ред. І. Крип'якевича. – 3-е вид., стер. – К. : Либідь, 2000. – 651 с.

Історія української культури [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ: кредитно-модул. курс / авт. О. М. Цапко [та ін.]. – К. : КНТ, 2011. – 176 с.

Історія української культури [Текст] : у 5-и т. Т. 1. Історія культури давнього населення України / редкол.: П. П. Толочко [та ін.]. – К. : Наук. думка, 2001. – 1135 с.

Історія української культури [Текст] : у 5-и т. Т. 2. Українська культура ХІІІ - першої половини ХVІІ століть / редкол.: Я. Д. Ісаєвич [та ін.]. – К. : Наук. думка, 2001. – 848 с.

Історія української культури [Текст] : у 5-и т. Т. 3. Українська культура другої половини ХVІІ – ХVІІІ століть / редкол.: В. А. Смолій [та ін.]. – К. : Наук. думка, 2003. – 1246 с.

Історія української культури [Текст] : у 5-и т. Т. 4. Українська культура першої половини ХІХ століття. Кн. 1 / редкол.: Г. А. Скрипник [та ін.]. – К. : Наук. думка, 2008. – 1008 с.

Історія української культури [Текст] : у 5-и т. Т. 4. Українська культура другої половини ХІХ століття. Кн. 2 / редкол.: Г. А. Скрипник [та ін.]. – К. : Наук. думка, 2005. – 1295 с.

Історія української культури [Текст] : побут, письменство, мистецтво, театр, музика / ред. І. Крип'якевич. – вид. 4-е, стер. – К. : Либідь, 2002. – 656 с.

Історія української культури: від середньовіччя до початку новітньої доби [Текст] : прогр. курсу // Історія України. – 2010. – № 25-27(липень). – С. 24–32.

Історія української та зарубіжної культури [Текст] : навч. посіб. для студ. вузів / за ред. С. М. Клапчука [та ін.]. – К. : Знання, 2001. – 326 с.

Історія світової та української культури [Текст] : підручник для вищих закладів освіти / В. А. Греченко, І. В. Чорний, В. А. Кушнерук, В. А. Режко. – К. : Літера, 2005. – 464 с.

Іщук, В. Україна: проблема престижності та ідентичності: масова комунікація і культура як суб"єкти формування ... [Текст] / В. Іщук. – К. : Смолоскип, 2000. – 92 с.

Капелюшний, В. Процеси культурно-національного відродження України за революційної доби [Текст] / В. Капелюшний // Історія України. – 2004. – № 33-34(вересень). – С. 2–7.

Катаргіна, Т. І. Українці на теренах європейських країн: національна спадщина у розмаїтті культур сучасного світу [Текст] / Т. І. Катаргіна // Історія України: маловідомі імена, події, факти : зб. ст. / відп. ред. П. Т. Тронько. – К., 2005. – Вип. 30. – С. 58–68.

Качкан, В. Анатоль Вахнянин і його роль у розвитку культури Західної України [Текст] / В. Качкан // Нар. творчість та етнографія. – 2003. – № 1-2. – С. 15–24.

Кисельов, С. Національна ідентичність українців. Дилема культурного і соціально-політичного [Текст] / С. Кисельов, А. Сальникова // Політичний менедж. – 2003. – № 2. – С. 31–40.

Кислюк, К. Методологічні проблеми дослідження історіософії в українській філософській культурі [Текст] / К. Кислюк // Філос. обрії. – 2008. – № 19. – С. 123–136.

Кізченко, В. І. Культурно-освітній рівень робітничого класу України напередодні революції 1905–1907 рр. [Текст] / В. І. Кізченко. – К. : Наук. думка, 1972. – 162 с.

Клід, Б. Витоки української державницької історіографії в контексті політичних, ідеологічних, культурних змін та змін поколінь [Текст] / Б. Клід // Український історик : журн. іст. і українознав. / за заг. ред. Л. Винара. – Нью-Йорк; К.; Л.; Острог; Торонто; Париж : Укр. іст. т-во, 2007-2008. – Т. ХLІV - ХLV VОL : Михайло Грушевський (1866–1934). Життя, діяльність, творчість Ч. 3-4(175-176). – С. 160–167.

Колесник, І. І. Інтелектуальне співтовариство як засіб легітимації культурної історії України. XIX століття [Текст] / І. І. Колесник // Укр. іст. журн. – 2008. – № 1. – С. 169–193.

Колесник, І. І. Українська культура та історіографія: історія ментальностей [Текст] / І. І. Колесник // Укр. іст. журн. – 2002. - № 1. – С. 26–37.

Коломієць, О. В. Трипільська культура як формотворчий чинник світогляду прадавніх українців у творчості Докії Гуменної - письменниці українського зарубіжжя [Текст] : / О. В. Коломієць // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди : наук.-теорет. зб. / редкол. В. П. Коцур [та ін.]. – Переяслав-Хмельн., 2008. – Вип. 13 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. 172–177.

Коляда, І. Розвиток культури на українських землях наприкінці XVIII ст. - у першій половині XIX ст. (Історія України, 9 клас) [Текст] / І. Коляда, З. Шеремета // Історія в шк. – 2008. – № 1. – С. 24–30.

Кондратюк, К. Культурні процеси в Україні доби утвердження тоталітаризму [Текст] / К. Кондратюк // Новітня історія України. 1914–1945 рр. : навч. посіб. – Л. : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – С. 147–158.

Коновець, О. Культурно-просвітницький ідеал українців: історичний досвід Галичини і Наддніпрянщини [Текст] : [із історії діяльності "Просвіт"] / О. Коновець // Україна-проблема ідентичності: людина, економіка, суспільство : конф. укр. випускників прогр. наук. стажування у США : виступи учасн. та дискусія (м. Львів, 18–21 вересня 2003 р.) / гол. ред. С. Ю. Римаренко. – К., 2003. – С. 180–191.

Кононенко, П. Українська земля і люди у світовому часопросторі. Українці у світовій цивілізації та культурі [Текст] : [доля українознавства - аналог долі України] / П. Кононенко // Освіта і упр.. – 2009. – № 2. – С. 24–55.

Кононенко, П. Українська культура: уроки, тенденції, перспективи [Текст] / П. Кононенко, Т. Кононенко // Віче. – 2000. - № 6. – С. 133–151.

Концепція загальнодержавної програми збагачення та розвитку культури і духовності українського суспільства на 2007–2011 роки [Текст] : [Проект] // Культура і життя. – 2006. – № 11-12(22 березня). – С. 2–3.

Кордон, М. В. Витоки української культури [Текст] / М. В. Кордон // Українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / М. В. Кордон. – К., 2002. – С. 238–246.

Кордон, М. В. Українська та зарубіжна культура [Електронний ресурс] : підручник для студ. ВНЗ / М. В. Кордон ; вид. 2-е, стереотип. – К. : Центр навч. л-ри, 2007. – 1 опт. диск (CD-ROM).

Кордон, М. В. Українська та зарубіжна культура [Текст] : підруч. для студ. ВНЗ / М. В. Кордон. – 3-е вид. – К. : Центр навч. л-ри, 2010. – 584 с.

Корнієнко, Н. Культура: переходова доба і незалежна держава [Текст] / Н. Корнієнко / Слово і час. – 1992. - № 2. – С. 29–32.

Кочура, Н. Естетична рефлексія світогляду українця :від міфу до основ національної культури [Текст] / Н. Кочура // Філос. обрії. – 2007. – № 17. – С. 200–216.

Кочура, Н. Культурно-естетична генонема українського національного світогляду [Текст] / Н. Кочура // Освіта і упр. – 2010. – № 4. – С. 115–122.

Кравченко, П. Культура та українська державність [Текст] / П. Кравченко // Філос. обрії. – 2003. – № 10. – С. 119–131.

Кравченко, П. Культуротворчий потенціал історії в сучасному соціальному просторі України [Текст] / П. Кравченко // Філос. обрії. – 2004. – № 12. – С. 42–65.

Красиков, М. Дорога в традиційній культурі українців [Текст] / М. Красиков // Берегиня. – 2009. – № 2. – С. 34–42.

Кримський, С. Універсалії українського менталітету [Текст] / С. Кримський // Кур’єр ЮНЕСКО. – 1992. - № 9-10(вересень-жовтень). – С. 73–76.

Крупник, Л. О. Українська культура [Текст] / Л. О. Крупник // Історія України: формування етносів, нації, державності : навч. посіб. для студ. ВНЗ. – К., 2009. – С. 84–105.

Крячок, Л. Духовна культура українців. Пам'ять роду [Текст] : за кн. В. Скуратівського "Покуть", для 8-го кл. / Л. Крячок // Укр. мова та л-ра. – 2011. – № 13-16 (квітень). – С. 15–16.

Кузьменко, Ю. Україна в історії всесвітньої культури [Текст] / Ю. Кузьменко // Історія України. – 2000. - № 35(вересень). – С. 10–12.

Культура і побут населення України [Текст] : навч. посіб. для вузів / В. І. Наулко, Л. В. Артюх, В. Ф. Горленко [та ін.]. - 2-е вид. перероб. – К. : Либідь, 1993. – 288 с. : іл.

Культура і побут в Україні в перші часи християнства [Текст] // Історія України / Д. Дорошенко. – К., 1993. - С. 35–38.

Культура поганської України [Текст] // Велика історія України від найдавніших часів: у 2-х т. / передм. І. П. Крипякевича. – К., 1993. - Т. 1. - С. 98–115.

Культура України [Текст] : зб. наук. праць. Спецвип. 21. Культурологія / відп. ред. В. М. Шейко. – Х. : ХДАК, 2008. – 242 с.

Культурна спадщина України на теренах зарубіжних країн: проблеми дослідження і збереження [Текст] // Фундаментальні орієнтири науки. – К., 2005. – С. 187–208.

Культурне життя на українських землях у 1920–1930-ті рр. [Текст] // Історія України : навч.-метод. посіб. для семінар. занять / за ред. В. М. Литвина. – К., 2006. – С. 387–395.

Культурне піднесення в Україні ренесансних століть [Текст] // Українська культура в європейському контексті / Ю. П. Богуцький, В. П. Андрущенко, Ж. О. Безвершук, Л. М. Новохатько. – К., 2007. – С. 119–126.

Культурологія: українська та зарубіжна культура [Текст] : навч. посіб. для студ. вузів / за ред. М. М. Заковича. – 3-є вид., стереотип. – К. : Знання, 2007. – 567 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Кундіна, В. Українська культурна експансія в Європі [Текст] / В. Кундіна // Духовна велич України : наук.-публіц. зб. / упоряд. І. Новиченко. – К., 2004. – С. 104–110.

Курочкін, О. Шляхи подолання тоталітарних стереотипів у святковій культурі незалежної України [Текст] / О. Курочкін // Нар. творчість та етнографія. – 2011. – № 1. – С. 74–81.

Кучменко, Е. М. Цивілізації як комплексна категорія культурно-історичного дослідження [Текст] : [поняття «цивілізація» як культурно-історичне утворення крізь призму історії] / Е. М. Кучменко, Б. А. Кучменко // Наукові записки Києво-Могилянської академії / відп. ред. В. С. Брюховецький. – К., 2009. – Т. 91 : Історичні науки. – С. 47–52.

Лазарович, М. В. Культура України [Текст] / М. В. Лазарович // Історія України : навч. посіб.. – К., 2008. – С. 631–645.

Лащук, Ю. Велич нашої духовності [Текст] : [Україна – не тюрма народів, а колиска культури] / Ю. Лащук // Укр. культура. – 1996. - № 7. – С. 1–3.

Леськова, М. П. Українська культура на межі тисячоліть: проблеми, здобутки, перспективи розвитку [Текст] / М. П. Леськова // Нова парадигма : журн. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 65, ч. 2 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 75–80.

Литвин, В. Особливості розвитку української культури XVII–XVIII ст. [Текст] / В. Литвин // Історія України. – К., 2006. – С. 251–266.

Литвин, В. Суспільно-політичне та культурне життя в Україні наприкінці XVII–XVIII ст. [Текст] / В. Литвин // Історія України. – К., 2006. – С. 199–250.

Личковах, В. А. Європейське, етнонаціональне та регіональне в українській культурі [Текст] / В. А. Личковах // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2009. – Вип. 66. – С. 78–85. – (Серія: Філософські науки).

Літопис найважливіших подій культурного життя в Україні [Текст] : Х - середина ХVII ст. : посіб.-довід. / О. М. Дзюба, Г. І. Павленко. – К : Артек, 1998. – 200 с. : іл.

Лобода, В. П. Культура України другої половини XVIII ст. [Текст] / В. П. Лобода // Історія та правознав. – 2010. – № 2(січень). – С. 27–29.

Лозовий, В. С. Проблеми політичної культури українського селянства в добу Центральної Ради (1917–1918 рр.) [Текст] / В. С. Лозовий // Проблеми історії України ХІХ–почат. ХХ ст. : зб. ст. / редкол.: О. П. Реєнт [та ін.]. – К., 2006. – Вип. 12. – С. 166–174.

Лончина, Б. І. Українська культура [Текст] : короткий огляд / Б. І. Лончина. – Нью-Йорк : Вид-во шкільної ради, 1983. – 64 с. : іл.

Лучик, В. До проблеми україно-трипільських етномовних і культурних зв'язків [Текст] / В. Лучик // Укр. мова. – 2008. – № 2. – С. 31–38.

Людера, К. Ф. Виховання духовної культури на засадах відродження духовних надбань українського народу та християнської моралі [Текст] / К. Ф. Людера // Позакласний час. – 2004. – № 23-24. – С. 93–101.

Макарчук, С. А. Археологічні культури 1 тис. н. е. на території України та питання про їх етнічну віднесеність [Текст] / С. А. Макарчук // Етнічна історія України : навч. посіб. – К., 2008. – С. 72–75.

Маланюк, Є. Нариси з історії нашої культури [Текст] / Є. Маланюк // Укр. культура. – 1991. - № 1-9.

Маліков, В. Залучення фольклорних джерел для вивчення наймитства в українській традиційній народній культурі в дослідженнях другої половини XIX – почат. XXI століття [Текст] / В. Маліков // Нар. творчість та етнографія. – 2009. – № 4/5. – С. 111–118.

Марценюк, С. П. Проблеми історії й теорії світової української культури [Текст] : конспект лекцій / С. П. Марценюк. – К. : ІСДО, 1993. – 123 с.

Матвєєва, Л. Л. Культурна проблематика в українській теоретичній думці XIX – почат. XX ст. [Текст] / Л. Л. Матвєєва // Культурологія : навч.посіб. для студ. ВНЗ / Л. Л. Матвєєва. – К., 2005. – С. 61–67.

Матвєєва, Л. Л. Культурологічна проблематика в українській національній традиції [Текст] / Л. Л. Матвєєва // Культурологія : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. Л. Матвєєва. – К., 2005. – С. 54–75.

Матвєєва, Л. Л. Українська культурологічна думка XX ст. [Текст] / Л. Л. Матвєєва // Культурологія: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. Л. Матвєєва. – К., 2005. – С. 67–75.

Милько, В. Методика організації та проведення уроку на тему: "Культурне життя в Україні у добу Гетьманату" [Текст] : історія України, 10 клас / В. Милько // Історія в шк. – 2011. – № 4. – С. 27–34.

Мисюра, Ф. А. Завдання і перспективи української культури [Текст] / Ф. А. Мисюра // Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. – К., 2000. – С. 209–215.

Михайлів, Т. Культура України другої половини XIX століття. Історія України, 9 кл. [Текст] / Т. Михайлів // Історія України. – 2005. – № 33-34(вересень). – С. 10–17.

Михальченко, М. Методологічний аспект вивчення сучасної історії України у цивілізаційному вимірі [Текст] / М. Михальченко // Історія та правознав. – 2007. - № 19-21(липень). – С. 59–67.

Мірчук, І. Історія Української культури [Текст] / І. Мірчук. – Мюнхен, 1994. – 286 с. –

Мовчан, П. Культурна криза в Україні є наслідком денаціоналізації всіх сфер буття [Текст] / П. Мовчан // Віче. – 2003. – № 12. – С. 4–6.

Мозговський, М. Світло і тіні української культури [Текст] / М. Мозговський // Уряд. кур'єр. – 2008. – № 4(10січня). – С. 18–19.

Мосенкіс, Ю. Трипільська культура й українська мова [Текст] / Ю. Мосенкіс // Дивослово. – 2007. – № 2. – С. 47–50.

Нариси української популярної культури [Текст]. – К., 1998. – 760 с.

Моця, О. П. Давні та середньовічні цивілізації в Україні [Текст] / О. П. Моця // Сучасна цивілізація: гуманітарний аспект : зб. наук. пр. / ред. І. Курас. – К., 2004. – С. 77–88.

Нартов, В. В. Зародження цивілізації на території України [Текст] / В. В. Нартов // Історія України з давніх-давен до сьогодення: завдання для тематичного контролю знань з історії України / В. В. Нартов. – Х., 2006. – С. 8–17.

Національно-культурне відродження українського народу на сучасному етапі [Текст] // Історія України : навч.-метод. посіб. для семінар. занять / за ред. В. М. Литвина. – К., 2006. – С. 495–501.

Національно-культурний рух в Україні кінця ХІХ - початку ХХ ст. [Текст] // Укр. та зарубіж. культура. – Львів, 2005. – С. 231–235.

Немцєва, К. М. Культурна розбудова України в період Гетьманщини (1750-1764 рр.), 9 кл. [Текст] / К. М. Немцєва // Історія та правознав. – 2005. – № 26(вересень). – С. 27–29.

Низовский, А. Ю. Сто великих чудес Украины [Текст] / А. Ю. Низовский. – К. : Арий, 2007. – 416 с. – (Сто великих).

Нікуліна, Н. Лоцманування у запорожців [Текст] / Н. Нікуліна // Київ. старовина. – 1996. - № 2-3. – С. 70–73.

Нічик, В. М. Особливості духовно-культурного розвитку в Україні наприкінці ХVІ - на початку ХVІІ ст. [Текст] / В. М. Нічик, Я. М. Стратій // Історія української філософії : підручник / авт. кол. : С. В .Бондар [та ін.]. – К., 2008. – С. 177–228.

Новиченко, Л. М. Українська національна культура: минуле, сучасне, майбутнє [Текст] : творчість П. Тичини в перші післяжовт. роки / Л. М. Новиченко, В. М. Русанівський, П. П. Толочко. – К. : Знання, 1990. – 48 с.

Носенко, Е. Л. Психологічні ознаки культури українців на сучасному етапі розвитку суспільства і напрями змін цих ознак у пострадянський період [Текст] / Е. Л. Носенко, Н. А. Маєвська // Практ. психологія та соц. робота. – 2008. – № 7. – С. 69–77.

Огієнко, І. Українська культура [Текст] : коротка історія культурного життя українського народу / І. Огієнко. – К. : Довіра, 1992. – 141 с.

Огнев’юк, В. Історія і культура [Текст] / В. Огнев’юк, П. Кравченко // Людина – культура – історія / В. Огнев’юк, П. Кравченко. – К., 1999. – С. 65–97.

Огородник, І. В. Філософські ідеї у духовній культурі України у ХV ст. [Текст] / І. В. Огородник, М. Ю. Русин // Історія української філософії : підручник / авт. кол. : С. В. Бондар [та ін.]. – К., 2008. – С. 129 137.

Омельченко, Г. Лоцмани порогів Дніпрових [Текст] : [життя і побут мешканців Лоцманських земель] / Г. Омельченко // Дзвін. – 1994. - № 9. – С. 121–137.

Основні риси культурного прогресу первісного суспільства [Текст] // Українська та зарубіжна культура / за ред. Л. Є. Дещинського. – Львів, 2005. – С. 27–31.

Павленко, С. О. Іван Мазепа як будівничий української культури [Текст] / С. О. Павленко. – К. : Вид. дім "Києво-Могилян. акад.", 2005. – 304 с.

Павленко, Ю. В. Формування засад українського менталітету та національної культури [Текст] / Ю. В. Павленко // Наука та наукознав. – 2007. – № 3. – С. 28–35.

Павловський, А. А. Багатонаціональне розмаїття культури України: історія, розвиток, майбунє [Текст] / А. А. Павловський. – К. : Знання України, 2002. – 256 с.

Павловський, А. А. Короткий екскурс в історію освітніх і культурних зв’язків українського, російського і польського народів [Текст] / А. А. Павловський // Багатонаціональне розмаїття культури України: історія, розвиток, майбутнє / А. А. Павловський. – К., 2002. – С. 51–219.

Пам'ятки України: історія та культура [Текст] : наук. часоп. № 3-4 (148-149) / ред. О. Рибалко. – К. : Формат, 2005. – 264 с. : фото.

Памятники истории и культуры периода формирования украинской народности [Текст] // Бесценные сокровища народа. – К., 1984. – С. 113–160.

Парахіна, М. Українська національно-культурна політика 1920-1930-х рр. у наукових працях [Текст] / М. Парахіна, Т. Полушкіна // Київ. старовина. – 2006. – № 5. – С. 50–57.

Парфьонова, О. Формування моральної культури молоді в сучасній Україні [Текст] / О. Парфьонова // Вісн. Книжк. палати. – 2003. – № 8. – С. 41–44.

Пасічник, М. С. Культура, наука та мистецтво в Україні XX ст. [Текст] / М. С. Пасічник // Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи : навч. посіб. – К., 2006. – С. 327–354.

Пасічник, М. С. Українська культура XIV–XVII ст. Національний одяг: народні традиції та новаторство в моделюванні; вишивання та ткацтво [Текст] / М. С. Пасічник // Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи : навч. посіб. – К., 2006. – С. 259–292.

Паславський, І. Схід і Захід в історії української культури [Текст] / І. Паславський // Універсум. – 2003. - № 5-6. - С. 38–39. – Закінчення. Почат. див. : № 3-4, 2003 р.

Пахльовська, О. Українська культура у вимірі "пост": посткомунізм, постмодернізм, поствандалізм [Текст] / О. Пахльовська // Сучасність. – 2003. – № 10. – С. 70–86.

Первісна культура [Текст] // Культурологія : українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / за ред. М. М. Заковича. – К., 2004. – С. 92–107.

Передерій, Л. В. Культурне життя в Україні в другій половині 40-х - на початку 50-х рр. [Текст] : інтегров. урок / Л. В. Передерій // Історія та правознав. – 2009. – № 32(листопад). – С. 24–28.

Передумови й основні напрями розвитку культури [Текст] // Історія української культури: у 5-ти т. / гол. ред. П. П. Толочко, Я. Д. Ісаєвич. – К., 2001. – Т. 2. – С. 23–204.

Періодизація розвитку української культури [Текст] // Українська культура в європейському контексті / Ю. П. Богуцький, В. П. Андрущенко, Ж. О. Безвершук, Л. М. Новохатько. – К., 2007. – С. 13–28.

Петрашик, В. Декілька сторінок з історії української культури першої половини ХХ ст. [Текст] / В. Петрашик // Образотв. мистец. – 2008. – № 2. – С. 12–14.

Петрів, В. Україна – колиска цивілізації людства [Текст] : на перехресті гіпотез / В. Петрів // Берегиня. – 2003. - № 3. – С. 53–64.

Петровський, В. В. Культура України другої половини XVII–XVIII ст. [Текст] / В. В. Петровський, Л. О. Радченко, В. І. Семененко // Історія України. Неупереджений погляд : Факти. Міфи. Коментарі. – Х. : Вид. дім "Школа", 2007. – С. 207–212.

Петровський, В. В. Культурно-інтелектуальне відродження в Україні XIX - початку XX ст. [Текст] / В. В. Петровський, Л. О. Радченко, В. І. Семененко // Історія України. Неупереджений погляд : Факти. Міфи. Коментарі. – Х. : Вид. дім "Школа", 2007. – С. 227–230.

Петровський, В. В. Особливості розвитку культури в Україні (друга половина XVI - перша половина XVII ст.) [Текст] / В. В. Петровський, Л. О. Радченко, В. І. Семененко // Історія України. Неупереджений погляд : Факти. Міфи. Коментарі. – Х. : Вид. дім "Школа", 2007. – С. 119–125.

Пікашова, Т. Д. Практичні джерела виникнення і розвитку людських знань [Текст] / Т. Д. Пікашова, Л. О. Шашкова // Основи історії науки і техніки / Т. Д. Пікашова, Л. О. Шашкова. – К., 1997. – С. 8–34.

Побочий, І. А. Особливості політичної культури та менталітету українського народу та їх вплив на політичне протистояння [Текст] / І. А. Побочий // Нова парадигма : журн. наук. пр. – К., 2008. – Вип. 75 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 134–143.

Позднякова, М. Культура України першої половини XVII ст.: література, театр, музика, архітектура та образотворче мистецтво [Текст] : Історія України, 8 клас / М. Позднякова // Історія в шк. – 2010. – № 1. – С. 20–25.

Поліщук, І. Козацькі традиції [Текст] : [козацько-українська політична культура, державотворення] / І. Поліщук // Нова політика. – 2002. - № 2. – С. 57–61.

Половець, В. М. Вплив природи на формування світогляду українців [Текст] / В. М. Половець // Українознавство. – Чернігів, 2006. – С. 54–69.

Половець, В. М. Українська національна культура [Текст] / В. М. Половець // Українознавство. – Чернігів, 2006. – С. 109–121.

Половець, В. М. Філософія, релігія, мистецтво в духовному житті українців [Текст] / В. М. Половець // Українознавство. – Чернігів, 2006. – С. 44–53.

Попович, М. В. Нарис історії культури України [Текст] / М. В. Попович. – К. : АртЕк, 1999. – 728 с. : іл.

Приймак, Т. Михайло Грушевський: політика національної культури [Текст] / Т. Приймак // Всесвіт. – 1991. - № 3, 4.

Процес культурогенезу на теренах України часів кам'яного віку та енеоліту [Текст] // Українська та зарубіжна культура. – Л., 2005. – С. 48–51.

Ратко, М. Періодизація художньої культури України в контексті світоглядних універсалій [Текст] / М. Ратко // Мистец. та освіта. – 2005. - № 2. – С. 17–22.

Ратко, М. Світоглядні основи української культури [Текст] / М. Ратко // Мистец. та освіта. – 2007. – № 1. – С. 25–35.

Рафальський, О. На цивілізаційному порубіжжі [Текст] : [цивілізаційна еволюція на землях України] / О. Рафальський // Віче. – 2005. - № 11. – С. 44–46.

Регіональна політика. Підтримка розвитку культур етносів України [Текст] // Українська культура в європейському контексті / Ю. П. Богуцький, В. П. Андрущенко, Ж.. О. Безвершук, Л. М. Новохатько. – К., 2007. – С. 402–405.

Реєнт, О. Культура України на початку XX століття [Текст] / О. Реєнт, О. Малій // Історія України. Кінець ХVІІІ - початок ХХ ст. – К., 2003. – С. 201–219.

Реєнт, О. Культура України у другій половині XIX ст. [Текст] / О. Реєнт, О. Малій // Історія України. Кінець ХVІІІ - початок ХХ ст. – К., 2003. – С. 159–172.

Реєнт, О. Розвиток культури України у другій половині XVIII ст. [Текст] / О. Реєнт, О. Малій // Історія України. Кінець ХVІІІ - початок ХХ ст. – К., 2003. – С. 25–36.

Рогова, П. Національно-культурне відродження українців РСФСР у 20-ті роки ХХ ст. [Текст] / П. Рогова // Рідна шк. – 2003. – № 2. – С. 29–31.

Родовід [Текст] : наукові записки до історії культури України. – Ч. 2–14 / редкол. : Л. Лихач [та ін.]. – К. : Вид. фірма «Родовід», 1995.

Розвиток української культури за роки радянської влади [Текст] / П. П. Гудзенко. – К. : Наук. думка, 1967. – 368 с. : іл.

Ростовська, О. [Розвиток культури на Північному Лівобережжі України у II пол. XVII – XVIII ст. [Текст] / О. Ростовська // Сівер. літопис. – 2009. – № 2-3. – С. 251–258. – Рец. на кн. : Самойленко Г. В., Самойленко С. Г. Розвиток культури... - Ніжин, 2007. – 241 с.

Садова, Л. Явища музично-інструментальної культури Галичини Х\/–Х\/ ст. в українському іконописі [Текст] / Л. Садова // Укр. культура. – 2006. – № 12. – С. 38–39.

Сальнікова, О. Проблема інтеграції культурних цінностей імперського часу в духовне надбання сучасної України [Текст] : (на прикладі пам'яток Полтавської битви) / О. Сальнікова // Рідний край. – 2009. – № 1. – С. 202–206.

Саракун, Л. П. Культурна політика сучасної України: шляхи розвитку [Текст] / Л. П. Саракун // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди : наук.-теорет. зб. / редкол. В. П. Коцур [та ін.]. – Переяслав-Хмельн., 2008. – Вип. 13 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. 216–221.

Саух, П. Новий образ України. Трансформація духу та випробування національним буттям [Текст] : [культура в новому посткомуністичному українському суспільстві здобула нове, ширше суспільно-політичне звучання] / П. Саух // Віче. – 2009. - № 5. – С. 30–33.

Світоглядні засади та початкові природничі знання історичних предків українського народу [Текст] : з найдавніших часів до доби Київської Русі // Природознавство в Україні до початку XX ст. в історичному, культурному та освітньому контекстах / Ю. В. Павленко, С. П. Руда, С. А. Хорошева, Ю. О. Храмов. – К., 2001. – С. 9–38.

Секуляризація духовного життя на Україні в епоху гуманізму і Реформації [Текст] : зб. наук. пр. / Є. А. Гриныва. – К. : Наук. думка, 1991. – 275 с.

Сергійчук, В. Світова слава України [Текст] : про видатних діячів науки і культури / В. Сергійчук // Рідна шк. – 1996. - № 3. – С. 17–19.

Сердюк, Л. О. Розвиток культури України в XVII–XVIII ст. [Текст] / Л. О. Сердюк // Все для вчителя. – 2010. – № 4-5. – С. 55–56.

Сич, В. Джерела духовності нашого народу [Текст] / В. Сич // Сівер. літопис. – 1999. - № 6. - С. 3–10.

Сімончик, А. М. Витоки української культури [Текст] / А. М. Сімончик, О. М. Мальчевський // Лекції з історії світової та вітчизняної культури / за ред. А. В. Яртися [та ін.]. – Л., 1994. – С. 270–290.

Скарбниця української культури [Текст] : зб. наук. пр. - Вип. 2 / редкол. : О. Б. Коваленко [та ін.]. – Чернігів : Сівер. думка, 2002. – 140 с.

Скарбниця української культури [Текст] : зб. наук. пр. - Вип. 4 / редкол. : О. Б. Коваленко [та ін.]. – Чернігів : Сівер. думка, 2004. – 92 с.

Скарбниця української культури [Текст] : зб. наук. пр. - Вип. 8. / редкол. : О. Б. Коваленко. – Чернігів : Сівер. думка, 2007. – 310 с.

Сліпушко, О. Традиція як джерело державності [Текст] : [історія свідчить, що великі правителі завжди відзначалися підтримкою культури] / О. Сліпушко // Укр. культура. – 2007. - № 1. – С. 16–18.

Слуцький, О. Б. Радянське і культурне будівництво на Україні в перші роки боротьби за соціалістичну індустріалізацію країни (1926–1929 рр.) [Текст] / О. Б. Слуцький. – К. : Вид-во АН УРСР, 1957. – 209 с.

Смирнов, С. В. Походження культури. Процес культурогенезу на теренах України [Текст] / С. В. Смирнов // Історія української культури у 5-ти т. / голред. : Б. Є. Патон [та ін.]. – К., 2001. – Т. 1. – С. 41–68.

Солдатенко, Л. Е. Нові тенденції в культурному й духовному житті України в роки незалежності. 11 клас [Текст] / Л. Е. Солдатенко // Історія та правознав. – 2008. – № 6(лютий). – С. 18–19.

Стешенко, Н. М. Культурне і духовне життя України 50–60-х рр. XX ст. [Текст] / Н. М. Стешенко // Історія та правознав. – 2010. – № 8(березень). - С. 26–27.

Таланчук, П. Українська та світова культура [Текст] : матеріали для вступної лекції / П. Таланчук. – К. : Ун-т "Україна", 2008. – 40 с.

Танюк, Л. Культурна інновація України [Текст] / Л. Танюк, О. Буценко // Голос України. – 2004. – № 152(17 серпня). – С. 67.

Таран, Т. Українська культура у другій половині XVII ст.: модульний урок [Текст] / Т. Таран // Історія України. – 2007. – № 18(травень). – С. 16–21.

Толочко, Л. Символи української національної культури в образотворчому мистецтві (мак, соняшник, барвінок, тополя) [Текст] / Л. Толочко // Київ. старовина. – 2009. – № 4. – С. 166–175.

Трипілля і українська мова [Текст] : [про спадкоємний зв'язок між культурами українців і творців Трипільської цивілізації (людності Праукраїни VI–III тис. до н. е.)] [Текст] // Укр. культура. – 2006. – № 3-4. – С. 32–33.

Удод, О. Київська держава і родоплемінна культура [Текст] / О. Удод, М. Юрій // Вища шк. – 2011. - № 10. – С. 15–30.

Українська і зарубіжна культура. [Текст] : навч. посіб. / за заг. ред. К. В. Заблоцької. – Донецьк : Сх. вид. дім., 2001. – 372 с.

Українська культура [Текст] // Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / за ред. М. М. Заковича. – К., 2004. – С. 305–557.

Українська культура [Текст] : історія і сучасність : навч. посіб. для студ. ун-тів. / С. О. Черапанова [та ін.] – Л. : Світ, 1994. – 456 с. : іл.

Українська культура [Текст] : лекції за ред. Д. Антоновича. – К. : Либідь, 1993. – 592 с. : іл. – (Пам'ятки історич. думки України).

Українська культура в європейському контексті [Текст] / Ю. П. Богуцький, В. П. Андрущенко, Ж. О. Безвершук, Л. М. Новохатько. – К. : Знання, 2007. – 679 с.

Українська культура і світ: як подолати комунікаційний розрив? [Текст] // Укр. тиждень. – 2009. – № 48. – С. 15.

Українська культура на перехресті скіфо-сарматського та античного світів [Текст] // Культурологія: теорія та історія культури : навч. посіб. / за ред. І. І. Тюрменко, О. Д. Горбула. – К., 2004. – С. 127–142.

Українська Радянська культура [Текст] : зб. ст. – К. : Держлітвидав, 1960. – 265 с.

Українська та зарубіжна культура [Текст] : навч. посіб. / М. М. Закович [та ін.]. – К. : Знання, 2000. – 623 с. – (Вища освіта ХХI ст.).

Українські землі в XVI ст. Культурне життя: освіта, наука та книговидання [Текст] // Історія України. – 2009. – № 29-32(серпень). – С. 79–81.

Федоренко, Я. А. Зміни в культурно-духовному житті українського селянства в період хрущовської "відлиги" [Текст] : автореф. дис… к. іст. наук / Я. А. Федоренко ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2009. – 20 с.

Фоміченко, А. Л. Культура і духовне життя в Україні наприкінці 1950-х - у першій половині 1960-х років [Текст] : [формувати у студентів інтерес до культурних надбань народу] / А. Л. Фоміченко // Все для вчителя. – 2010. – № 4-5. - С. 5–6.

Формування і розвиток культури української народності [Текст] // Українська народність: нариси соціально-економічної і етно-політичної історії / В. Й. Борисенко, В. Ф. Горленко, О. І. Гуржій [та ін.]. – К., 1990. – Розд. VIII. – С. 235–302.

Холтобіна, Н. Що принесла Переяславська рада Україні у політиці, економіці, релігії і культурі? [Текст] / Н. Холтобіна, М. Холтобін // Наслідки Переяслівської ради 1654 року. – К., 2004. – С. 557–602.

Хоменко, В. Я. Українська і світова культура. [Текст] : підручник. / В. Я. Хоменко. – К. : Вид-во "Україна", 2002. – 333 с. : портр.

Цвілюк, С. А. Українізація України. Тернистий шлях національно-культурного відродження доби сталінізму [Текст] / С. А. Цвілюк. – О. : "Маяк", 2004. – 200 с.

Церковне і культурне життя України XIV - початку XVII ст. [Текст] // Історія України : навч.-метод. посіб. для семінар. занять / за ред.В. М. Литвина. – К., 2006. – С. 141–151.

Чепурко, Б. Триєдиний світ культури [Текст] / Б. Чепурко // Укр. культура. – 1990. - № 12; 1991. - № 1–5, 7–9.

Черепанова, С. Рід – покоління у соціокультурній традиції [Текст] : [світогляд українського народу] / С. Черепанова // Філософія родознавства : навч. посіб. / С. Черепанова. – К., 2008. – С. 22–52.

Чолану, Л. Історія, культура та традиції українського народу [Текст] : мета цього курсу - комплексне дослідження культури народу, який проживає в умовах діаспори / Л. Чолану // Українознавство. – 2003. – № 4. – С. 236–250.

Швидкий, С. Фактори формування та розвитку духовної культури населення української Слобожанщини [Текст] / С. Швидкий // Нар. творчість та етнографія. – 2010. – № 6. – С. 30–39.

Шевнюк, О. Л. Українська та зарубіжна культура [Текст] : навч. посіб. / О. Л. Шевнюк. – К. : Знання-Прес, 277 с.

Шевченко, І. Г. Культура України в другій половині XVI - першій половині XVII століття [Текст] / І. Г. Шевченко // Все для вчителя плюс. – 2008. – № 5-6. – С. 78–79.

Шевчук, М. Г. Національно-культурні ініціативи української діаспори [Текст] : кінець 50-х - початок 90-х рр. ХХ ст. / М. Г. Шевчук, В. П. Хохоля. – К. : Рідний край, 1997. – 60 с. : ил.

Шейко, В. М. Джерела формування української культури [Текст] / В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська // Історія української культури : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська. – К. : Кондор, 2010. – С. 9–31.

Шейко, В. Історія культури України: історіогр. огляд [Текст] / В. Шейко / Сівер. літопис. – 2000. - № 6. – С. 80–89.

Шейко, В. М. Історія української культури [Текст] : моногр. / В. М. Шейко. – Х. : ХДАК, 2001. – 400 с.

Шейко, В. М. Історія української культури [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська. – К. : Кондор, 2010. – 264 с.

Шейко, В. М. Історія Української художньої культури [Текст] : підруч. для студ. вузів мистецтва і культури / В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська. – Х. : УДАК, 1999. – 196 с.

Шейко, В. М. Культура України у XX столітті [Текст] / В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська // Історія української культури : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська. – К., 2010. – С. 186–242.

Шейко, В. М. Українська культура у XIV - першій половині XVII ст. [Текст] / В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська // Історія української культури : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська. – К., 2010. – С. 70–105.

Шейко, В. М. Українська культура у XIX столітті [Текст] / В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська // Історія української культури : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська. – К., 2010. – С. 146–185.

Шейко, В. М. Українська культура у другій половині XVII–XVIII столітті [Текст] / В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська // Історія української культури : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська. – К., 2010. – С. 106–145.

Шилов, Ю. Народне й новітнє в культурі України [Текст] / Ю. Шилов // Укр. культура. – 2004. – № 4. – С. 29.

Шимчук, Л. Культурне і духовне життя в II половині 50-х - I половині 60-х рр. XX ст. Історія України. 11 клас [Текст] / Л. Шимчук // Історія України. – 2007. – № 46(грудень). – С. 10–15.

Шмыр, В. Ф. На пути к себе [Текст] : история становления украинского национального сознания [Текст] / В. Ф. Шмыр // Филос. и социол. мысль. – 1991. - № 2. – С. 144–162; № 3. – С. 146–167; № 4. – С. 136–151.

Щегельська, Ю. Основні характеристики політичної культури українського суспільства у контексті просторово-часових змін [Текст] / Ю. Щегельська // Київ. старовина. – 2009. - № 1-2. – С. 3–26.

Щербій, Г. Українська культура в європейському вимірі [Текст] / Г. Щербій // Нар. творчість та етнографія. – 2004. – № 6. – С. 105–106.

Юдкін, І. М. Формування визначників української культури [Текст] : культуролог. студії / І. М. Юдкін. – К. : Ін-т культуролог. Акад. мист. України, 2008. – 184 с.

Юрій, М. Ф. Культура України в XVII–XVIII ст. [Текст] / М. Ф. Юрій // Історія світової та вітчизняної культури : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.Ф.Юрій. – К., 2007. – С. 384–399.

Юрій, М. Ф. Культура України в період розкладу феодалізму та розвитку капіталізму [Текст] / М. Ф. Юрій // Історія світової та вітчизняної культури : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Ф. Юрій. – К., 2007. – С. 400–423.

Як пояснює історична наука цілісність української культури? [Текст] // Історія культури України у запитаннях і відповідях. – К., 1993. – С. 5–8.

Яковенко, Н. Розтятий світ, або загальний образ культури України-Русі кінця XVI - середини XVII століття [Текст] / Н. Яковенко // Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України / Н. М. Яковенко. – К., 2006. – С. 285–310.

Янковська, О. В. Культурне життя в Україні у період національно-демократичної революції (1917–1920 рр.) [Текст] / О. В. Янковська // Укр. іст. журн. – 2005. – № 2. – С. 105–118.

Ярема, Я. Українська духовність в її культурно-історичних виявах [Текст] / Я. Ярема // Рідна шк. – 1992. - № 5-6. – С. 88–92.

Немає коментарів:

Дописати коментар