вівторок, 29 вересня 2015 р.

Військова та політична діяльність П.П.Скоропадського у 1917-1918 рр.: рекомендаційний список літератури


Бушак С. Гетьман Павло Скоропадський і Українська Академія наук // Сучасність. - 2000. - № 11. - С. 112 - 128.

Валігурська І. Прихід до влади Павла Скоропадського у порівнянні з Європейською Реставрацією ХVІІ - ХХ століть : історіософія проблеми // Київська старовина. - 2006. - № 5. - С. 42-49  

Гаврилюк Г. Людський фактор у військовій політиці гетьманату П.Скоропадського (квітень-грудень 1918 р.) // Київська старовина. - 2000. - № 4. - С. 39-44.

Гай-Нижник П. Створення власної адміністрації Гетьмана Павла Скоропадського у 1918 році // Київська старовина. - 2000. - № 1 . - С. 81-86.

Гетьман Павло Скоропадський : (1873-1945): Матеріали для біобібліографії / Центр. наукова б-ка ім. В.І.Вернадського, НАН України, Музей гетьманства гол. упр. культури м. Києва ; Відп. ред. О.Онищенко; Укл. Г.Шовкопляс, І.Шовкопляс. - К. : Бібліотечний вісник, 1996. - 52,[2] с. : іл. - Імен. та системат. покажч.: с.48-53.

Горак В. С. Гетьманський переворот 29 квітня 1918 р. в інтерпритації П. Скоропадського // Український історичний журнал. - 2008. - № 4. - С. 110-122. - Бібліогр. в кінці ст.

Гунько О. Українська Держава П. Скоропадського // Історія та правознавство. - 2008. - № 26. - С. 19-23.

Гусєв В. Нове дослідження з історії української держави П.П.Скоропадського // Історичний журнал. - 2009. - № 6. - С. 123-125.  

Ковальчук М. Перша світова війна і Українська держава гетьмана П. Скоропадського 1918 р. // Київська старовина. - 2008. - № 2. - С. 30 - 61.
Кущинський А. Патріот і державний муж України [] : у 100-річчя з дня народження Гетьмана усієї України і Військ Козацьких Павла Скоропадського та 55-ої річниці відновлення Української Традиційної Гетьманської Держави / Антін Кущинський. - Чікаго : Б. в., 1974. - 35,[2] с. : портр. - Бібліогр. : с. 36 .

Осташко Т. С. Павло Скоропадський - лідер українського гетьманського руху // Український історичний журнал. - 2008. - № 4. - С. 96-110. - Бібліогр. в кінці ст.  

Пиріг Р. Я. Земельна реформа гетьмана Павла Скоропадського: спроби проведення та причини невдачі // Український історичний журнал. - 2006. - № 3. - С. 68-84.

Пиріг Р.  Проблеми національної ідентифікації правлячої еліти Української держави 1918 року // Краєзнавство. - 2013. - № 2. - С. 95-109. - Бібліогр.: 48 назв.  

Реєнт О.  Павло Скоропадський / Олександр Реєнт; Ред. Валерій Смолій, Худ. оформ. С. І. Чуєва. - К. : Альтернативи, 2003. - 302,[1] с. : іл, портр, фото. - (Сер. "Особистість і доба"). - Бібліогр.: с. 298-303. - ISBN 966-7217-82-5.

Ралдугіна Т. Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року: здобутки і втрати // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2001. - № 3. - С. 46-60.

Ралдугіна Т. Українська держава Павла Скоропадського: здобутки і втрати // Визвольний шлях. - 2001. - № 3. - С. 29-48.

Реєнт О. На чолі Української Держави // Краєзнавство. - 2013. - № 2. - С. 87-94.  

Реєнт О. Павло Скоропадський // Історія України. - 2004. - № 17. - С. 5-12 : портр ; Історія України. - 2004. - № 18. - С. 1-6 : портр ; Історія України. - 2004. - № 19. - С. 12-15 ; Історія України. - 2004. - № 20. - С. 5-10.

Рум’янцев В. До проблеми легітимності Української держави гетьмана П Скоропадського // Вісник Академії правових наук України. - 2008. - № 2. - С. 79-87. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.     

Савченко В. А. Павло Скоропадський. - Харків : ПЕТ, 2013. - 122,[1] с. : портр. 

Солдатенко В. Зовнішньополітичний курс гетьманської держави П.Скоропадського // Історія України. - 2002. - № 5. - С. 1-4.

Солдатенко В. Ф. Прихід П. Скоропадського до влади: механізм державного перевороту та визначальні чинники закріплення режиму // Український історичний журнал. - 2008. - № 4. - С. 5-19. - Бібліогр. в кінці ст.   

Турченко  Н. Г. П. Скоропадський і М. Міхновський 1918 р.: дві моделі державного будівництва // Український історичний журнал. - 2008. - № 4. - С. 48-60. - Бібліогр. в кінці ст.

Феденко П. Влада Павла Скоропадського : (пятьдесяті роковини перевороту в Україні) / Панас Феденко. - Лондон ; Мюнхен : Наше слово, 1968. - 32,[1] с. 

Немає коментарів:

Дописати коментар