понеділок, 28 вересня 2015 р.

Психологізм в українській літературі: рекомендаційний список літератури

Бандура Т. Й. Концепція національного характеру в художній інтерпретації Івана Франка (на матеріалі поезії) : автореф. дис... канд. філол. наук / Т. Й. Бандура ; Дніпропетр. нац. ун-т. - Д., 2007. - 19 c. - РЕЖИМ ДОСТУПУ

Генералюк Л. Нотатки до психологічних студій над Шевченком і його творчістю / Л. Генералюк // Слово і час. - 2012. - № 5. - С. 3-19.

Дорош Г. О.Українська психологічна драма 70 - 80-х років ХХ століття : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.01 / Г. О. Дорош; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2002. - 20 c. - РЕЖИМ ДОСТУПУ


Зимомря І. М. Проза Емми Андієвської: психологічний дискурс : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / І. М. Зимомря ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. - Кіровоград, 2004. - 20 c.

Когут О. Риси психологізму в постмодерній драмі / О. Когут // Слово і час. - 2010. - № 4. - С. 94-102.

Лівицька І. А. Психологізм прози Леоніда Первомайського: теоретичний аспект : монографія / І. А. Лівицька. - Кіровоград : Поліграф-Терція, 2007. - 164 c.

Лівицька І. А. Психологізм прози Леоніда Первомайського 1960 - 1970-х рр. : автореф. дис... канд. філол. наук / І. А. Лівицька; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. - Кіровоград, 2007. - 20 c. - РЕЖИМ ДОСТУПУ

Леоненко О. С. Жанр фентезі в українській прозі кінця XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / О. С. Леоненко; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси, 2010. - 19 c. - РЕЖИМ ДОСТУПУ

Лопушан Т. В. "Мала" проза Ореста Авдиковича і розвиток західноукраїнської новелістики 90-х років XIX століття - 1900-х років : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.01 / Т. В. Лопушан ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2001. - 19 c. 

Мацевко-Бекерська Л. Своєрідність наративної історії в українській малій прозі кінця ХІХ - початку ХХ століть / Л. Мацевко-Бекерська // Слово і час. - 2009. - № 2. - С. 67-74.

Медвідь Н. О. Проблеми національної психології у творчості О.Довженка : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.01 / Н. О. Медвідь ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2000. - 20 c.

Пастух Т. В. Роман "Місто" Валер'яна Підмогильного. Проблеми урбанізму та психологізму / Т. В. Пастух. - Луганськ : Книжк. світ, 1999. - 58 c. - (Історія нашої л-ри").

Полохова Н. В. Своєрідність психологізму в художній прозі Є.Гуцала 70-х рр. ХХ ст. : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.01 / Н. В. Полохова; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О.Гончара. - Д., 2009. - 19 c. - РЕЖИМ ДОСТУПУ

Приймак І. В. Творчість Любові Яновської в літературному процесі кінця XIX - початку ХХ ст. : автореф. дис... канд. філол. наук / І. В. Приймак; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 2007. - 20 c. - РЕЖИМ ДОСТУПУ 

Прокоф'єв І. П. Поетика Леоніда Талалая : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.01 / І. П. Прокоф'єв ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2004. - 20 c. - РЕЖИМ ДОСТУПУ

Шапошникова І. Ф. Поезія М. Філянського: особливості поетики : автореф. дис... канд. філол. наук / І. Ф. Шапошникова; Дніпропетр. нац. ун-т. - Д., 2006. - 16 c. - РЕЖИМ ДОСТУПУ

Щокіна О. П. Український класичний авангард: інтуїтивізм і психологізм [Текст] / О. П. Щокіна // Культура і сучасність : альманах / Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв : Міленіум, 2010. - № 1. - С. 68-74.

Додаткову літературу див. в електронних каталогах:
- Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського – РЕЖИМ ДОСТУПУ

- Національна парламентська бібліотека України – РЕЖИМ ДОСТУПУ

Немає коментарів:

Дописати коментар