вівторок, 29 вересня 2015 р.

Козаки-характерники: рекомендаційний список літератури

Антипович Ю. Око долі [Текст] : характерники : невигадані історії / Ю. Антипович. - Полтава : Верстка, 2012. - 203 с.

Виноградов О. Козаки-характерники / О. Виноградов // Матеріали Третьої наукової краєзнавчої конференції «Залізнякові читання». — Черкаси, 2011. — С. 224-225.

Гапченко П. Українські козацькі характерники [Електронний ресурс] / П. Гапченко // Бібліотечна планета. - 2008. - № 2. - С. 33. - Режим доступу 

Гуржий А. И. Сто великих личностей и событий казацкой Украины / А. И. Гуржий, Т. В. Чухлиб ; ил. А. И. Гуржий. - Киев : Арий, 2010. - 463 с.

Каляндрук Т. Арійські корені характерництва : можливості характерників / Т. Каляндрук // Чумацький шлях. - 2009. - № 3. - С. 21-24.

Каляндрук Т. Загадки козацьких характерників [Текст] : монографія / Т. Каляндрук. - Вид. 4-те, допов. - Львів : Піраміда, 2013. - 286 с.

Каляндрук Т. Таємниці бойових мистецтв України [Текст] : монографія / Т. Каляндрук. - Вид. 6-те, доповн. - Львів : Піраміда, 2013. - 302 с.

Каляндрук Т. Таємні ордени українців / Т. Коляндрук // Чумацький шлях. - 2014. - № 3. - С. 4-11.

Картечева Ю. О. Психологічний образ характерників: етно-національний зріз [Електронний ресурс] / Ю. О. Картечева // Грані. - 2014. - № 4. - С. 61-65. - Режим доступу

Кондратьєв А. Крір. Бойове мистецтво українських характерників [Текст] : [посібник] / А. Кондратьєв, С. Горелишев. - Київ : Схід-Захід, 2009. - 478 с.

Котляр Ю. В. Козаки-характерники: ведичний і фольклорний аспекти [Електронний ресурс] / Ю. В. Котляр // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Історія. - 2011. - Т. 147, Вип. 134. - С. 74-78. - Режим доступу

Котляр Ю. В. ”Спас” в духовній культурі козаків-характерників: історико-краєзнавчий аспект / Ю. В. Котляр // Вип. 78 (№ 11). // Ґілея. — Київ, 2013. — Вип. 78 (№ 11). — С. 109-111.

Лицарство козацьке / уклад. О. М. Уліщенко ; худож. О. В. Крутик. - Харків : Віват, 2015. - 63 с.

Новак О. "Особливі люди" Запорозької Січі: характерники / О. Новак // Козацькі традиції Полтавщини: імена - пам'ятники - події - легенди. - Полтава, 2008. - С. 223-233.

Пилат В. Кодекс лицарської честі гопаківця. – Львів: Піраміда, 2004. – 118 с.

Романенко Л. В. Постать Івана Сірка в українській літературі (на матеріалі творів М. Морозенко "Іван Сірко, великий характерник", "Іван Сірко, славетний кошовий") [Електронний ресурс] / Л. В. Романенко // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія. - 2013. - Вип. 9. - С. 56-62. - Режим доступу

Рошка О. В. Характерники, як творчий потенціал українського козацтва / О. В. Рошка // Креативність і творчість. — К., 2009. — Темат. вип. N1. — С. 122-128.

Сербенська О. Характерники. Наша вдячність, пам'ять і шана [Текст] / Ол. Сербенська ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. - 123 с.

Середюк О. М. Лицарі сонця [Текст] : іст. нарис / О. М. Середюк. - 2-ге вид., допов. і переробл. - Луцьк : Волин. обл. друк., 2008. - 472, [2] с.

Федоренко О. Б. Характерники в романі В. Чемериса "Фортеця на Борисфені" [Електронний ресурс] / О. Б. Федоренко // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. - 2012. - № 4. - С. 207-209. - Режим доступу

Фігурний Ю.С. Архаїчні елементи культури козацтва в контексті українознавства : автореф. дис... канд. іст. наук: 09.00.12 / Ю.С. Фігурний ; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка, Ін-т українознав. — К., 1999. — 19 с. - Режим доступу

Немає коментарів:

Дописати коментар