.

понеділок, 5 жовтня 2015 р.

Вивчення історичних постатей на уроках історії

1. Вивчення історичної особистості шляхом поєднання традиційних та інноваційних технологій. – РЕЖИМ ДОСТУПУ

2. Вивчення історичних постатей на уроках історії України у 8 класі. – РЕЖИМ ДОСТУПУ

3. Вивчення історичних постатей на уроках історії та в позакласний час в професійно-технічних навчальних закладах. ( З досвіду роботи)/ Палатна Ольга Миколаївна. – РЕЖИМ ДОСТУПУ

4. Вивчення історичних постатей на уроках історії України в 7 класі. . – РЕЖИМ ДОСТУПУ


5. Видатні постатті української історії. – РЕЖИМ ДОСТУПУ

6. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ: БІОГРАФІЧНИЙ ДОВІДНИК. – РЕЖИМ ДОСТУПУ

7. Історія в школі. – РЕЖИМ ДОСТУПУ

8.МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ.- РЕЖИМ ДОСТУПУ

9.Методика вивчення історичних постатей на уроках історії . – РЕЖИМ ДОСТУПУ

10. Методика викладання історії України (каталог). – РЕЖИМ ДОСТУПУ

11. Методичні рекомендації Тема:«Вивчення історичних особистостей як засіб підвищення ефективності навчання та виховання учнів». – РЕЖИМ ДОСТУПУ

12. Пінчук А.С. Методичні засади висвітлення історичних постатей у шкільних курсах історії (30 - 80-ті рр. XX ст.): Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / А.С. Пінчук ; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2006. — 21 с. — укp. методичні засади висвітлення історичних постатей у шкільних курсах історії (30 - 80-ті рр. XX ст.): Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / А.С. Пінчук ; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2006. — 21 с. — укp. – РЕЖИМ ДОСТУПУ

13. Пінчук Анатолій Сергійович. Методичні засади висвітлення історичних постатей у шкільних курсах історії (30 - 80-ті рр. XX ст.) : дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2006. — 200арк. — Бібліогр.: арк. 158-172.  – РЕЖИМ ДОСТУПУ

14. Розробки укроків з історії України. – РЕЖИМ ДОСТУПУ

15. Слесик К. Особливості методики формування етичної культури учнів основної школи у процесі навчання суспільствознавчих предметів / К. Слесик // Нова пед. думка. - 2012. - № 4. - С. 92-95. - Бібліогр.: 12 назв. - укp.

16. Пометун О.П. Методика навчання історії в школі / О.І. Пометун, Г.О. Фрей-ман. - К.: Генеза, 2006. - 328 с. – РЕЖИМ ДОСТУПУ

17. СУЧАСНИЙ УЧИТЕЛЬ ТА СУЧАСНИЙ УРОК (методичні рекомендації щодо вивчення історії України та Всесвітньої історії в школі). – РЕЖИМ ДОСТУПУ

 18. Статті з Історії України. – РЕЖИМ ДОСТУПУ

19. Сто великих украинцев. – РЕЖИМ ДОСТУПУ

20. Урок 12. Люди в історії: історичні персонажі,групи людей і народи. – РЕЖИМ ДОСТУПУ

21. Черков Г. Образ історичної постаті як феномен національної екранної культури [Електронний ресурс] / Г. Черков // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. - 2014. - Вип. 14. - С. 176-182. - РЕЖИМ ДОСТУПУ

22. Блог вчителя історії Крячун Тетяни Іванівни. – РЕЖИМ ДОСТУПУ

23. Барнінець, О.В. Використання ігор на уроках історії у 7-8 класах. - Харків : Основа, 2011. - 141 с.

24. Бердута М.З. Історичні постаті. Гетьмани України. - Харків : Основа, 2004. - 127 с.

25. Вєнцева, Н.О. Вивчення історичних постатей на уроках історії України в 7 класі. - Харків : Основа, 2010. - 127 с.

26. Вєнцева, Н.О. Вивчення історичних постатей на уроках історії України у 8 класі. - Харків : Основа, 2010. - 142 с.

27. Інтерактивні уроки з історії України. - Харків : Основа, 2005. - 109 с.

28. Історичні постаті України: проблеми і пошуки. - Луганськ:СНУ ім. В.Даля, 2003. - 158 с.

29. Костомаров, М.І. Історичні постаті. - Дніпропетровськ:Січ, 2008. - 618 с.

30. Кращі уроки. Історія України. - Харків:Основа, 2011. - 127 с.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Примітка: лише член цього блогу може опублікувати коментар.