.

вівторок, 28 вересня 2021 р.

Бібліографічний огляд літератури онлайн «Туристичними шляхами Чернігова»     Чернігів – одне з найдавніших міст України з дивовижною історією та архітектурними пам'ятками. Найбільшу цінність для туристів мають унікальні релігійні споруди – старовинні церкви та храми Чернігівщини. Саме тут кожен може торкнутися пам'яток часів Київської Русі та на власні очі побачити шедеври архітектурного мистецтва, побудовані ще у ХІ – XVIII століттях. Знайомство з Черніговом потрібно починати з Дитинця – його колиски, що дала початок розвитку стольного граду Чернігово-Сіверського князівства. Дитинець давнього Чернігова розташований на мису, у місці злиття річки Десни і Стрижня. Знаходячись на перетині головних природних напрямів, він займає пануюче положення серед оточуючого ландшафту. Саме таке місцерозташування дитинця забезпечувало найбільш сприятливі умови для контролю над округою і візуального зв’язку з нею. Через це в стародавні часи його територія була найзручнішим місцем для оселення людей. Саме тут було зосереджено велику кількість будівель – житлові квартали, церкви, базари, кладовища і, звичайно, крпосні стіни.
    Прогулянка Чернігівським Валом – це можливість не тільки відпочити і насолодитися панорамою міста, але й дізнатися про його історію та архітектуру. 
   Пропонуємо переглянути унікальні книги про архітектурні шедеври, які знаходяться на Валу:

Картины церковной жизни Черниговской Епархии из IX вековой ее истории : всеподданнейше посвящ. Черниг. Епархии / [предисл.: Василий, епископ Черниг. и Нежин.]. Киев : Фото-лито-тип. "С. В. Кульженко", 1911. 206, [9] с. : ил., портр, [62] л. ил., портр., карты. РЕЖИМ ДОСТУПУ
 Автор цього твору – владика Василій (у миру – Василь Дмитрович Богоявленський, 1867–1918), архієпископ Чернігівський і Ніжинський. Книга видана 1911 року в Києві в фото-лито-типографиї «С. В. Кульженко». Зміст книги охоплює історію краю від язичницьких часів, розповідає не тільки про святих великомучеників, храми й монастирі, їхню архітектуру, оздоблення та святині, а й про славних полководців – чернігівських князів. Книга написана живою мовою, до того ж вона багато ілюстрована і має чималий довідковий апарат. Бібліотека має електронну версію друковного видання.

Нові надходження до відділу наукової інформації та бібліографії


 

Секторальна інтеграція України до ЄС: передумови, перспективи, виклики  / Центр Разумкова. – Київ : Заповіт, 2020. – 99 с. : іл., табл.

 

 

 


Європейські антитоталітарні культурні практики: матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. : в рамках проєкту «Європейські антитоталітарні практики» програми Erasmus+ напряму Jean Monnet 599704-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE : (Чернігів, 26-27 черв. 2020 р., платформа ZOOM) / [М. О. Богун та ін.] ; Ін-т філософії НАН України, Нац. ун-т "Черніг. колегіум" ім. Т. Г. Шевченка. –  Чернігів : Десна Поліграф, 2020. –210 с.

 

понеділок, 27 вересня 2021 р.

Важливо! Оновлення Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» у роботі

   Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України повідомило про прийняття за основу проекту Закону “Про внесення змін до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу".

   Проект Закону зареєстровано за №5002.

   У новій редакції Закону пропонується розширити та оновити поняттєвий та термінологічний апарат, зокрема, додати ряд нових термінів та уточнити існуючі (наприклад, додані такі терміни, як «бібліотечний пункт», «електронна база даних», «електронний документ», «книжкова пам’ятка», «національна бібліографія» тощо).
     У проекті конкретизовано норми про спеціальні бібліотеки.
   Норми щодо створення, реорганізації та ліквідації бібліотек приведено у відповідність до законодавства про юридичні особи.
   Законопроектом також запропоновано інший механізм реорганізації чи ліквідації публічних бібліотек, що має убезпечити їх від хаотичного закриття та не допустити обмеження прав громадян на бібліотечне обслуговування. Законопроектом передбачено, що процес реорганізації чи ліквідації публічних бібліотек має розглядатися в публічній площині.
   Законопроектом пропонується ввести поняття піклувальної ради бібліотеки як дорадчого колегіального органу, основним завданням якого є сприяння розвитку бібліотеки.
   Також у проекті унормовано функціонування обмінних бібліотечних фондів, приділено увагу питанню збереженню бібліотечних фондів, особливо книжкових пам’яток, у тому числі шляхом оцифрування та відкриття широкого доступу до них за допомогою електронних бібліотек, унормовано створення та функціонування Національної електронної бібліотеки, введено норми щодо посилення соціальних гарантій працівників бібліотек.

 Джерело: Режим доступу

четвер, 23 вересня 2021 р.

Нові надходження до відділу наукової інформації та бібліографії


 

Звід пам'яток історії та культури України. Чернігівська область. [Вип. 5]. Варвинський район / [авт. кол.: О. М. Бондар та ін. ; упоряд. Е. Ілляшенко та ін.] ; Черніг. облдержадмін. [та ін.]. – Чернігів : Лозовий В. М., 2019. – 149 с. : іл. – Бібліогр.: с. 122-133.

 

 

 

  

Долі репресованих земляків. Чернігівський район / Черніг. район. центр. бібл. система, Черніг. центр. район. б-ка, Черніг. район. осередок Нац. спілки краєзнавців ; упоряд. Н. С. Коса. - Чернігів : Десна Поліграф, 2018. - 711 с. : фот. - Бібліогр. в підрядк. прим., бібліогр. в кінці ст.

 

 Реабілітовані історією
: у 27 т. Чернігівська область. Кн. 8 / НАН України, Ін-т історії України ; голов. редкол.: В. А. Смолій [та ін.] ; [упоряд.: О. Б. Коваленко, Р. Ю. Подкур, О. М. Потапенко]. – Чернігів : Десна Поліграф, 2020. – 595, [4] c. – (Реабілітовані історією). –  Бібліогр. в підрядк. прим.

 

 

 


Словник українських прізвищ
історико-етимологічний : (з поясненнями давніх значень і оригінальних словоформ, висвітленням титулів аристократії і шляхти, досягнень видатних діячів і звань достойників, посад відомих представників) : [понад 154 200 прізвищ] : у 2 ч. Ч. 1 / [упоряд. В. Ф. Ковальчук]. - Київ : Ліра-К, 2018. – 710  с.