.

четвер, 9 березня 2023 р.

Література про Т. Г. Шевченка: із фондів нашої бібліотеки

Книги:
 1. Антонович Д. В. Шевченко – маляр / Д. В. Антонович. – Київ : Україна, 2004. –  269, [2] с. : ілюстр. –  Бібліогр.: с. 242 та в прим. 
 2. Барабаш Ю. Просторінь Шевченкового слова / Барабаш Ю. – Київ : Темпора, 2011. –  506 с. –  Бібліогр. в прим. 
 3. Барабаш Ю. Тарас Шевченко: імператив України / Барабаш Ю. ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2004. – 179, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст. 
 4. Барабаш Ю. Я. Вибрані студії. Сковорода. Гоголь. Шевченко / Юрій Якович Барабаш. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 741 с. –  (Бібліотека Шевченківського комітету). 
 5. Барабаш Ю. Я. Вибрані студії. Сковорода. Гоголь. Шевченко / Барабаш Ю. Я. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. - 741, [1] с. - Бібліогр. в прим.: с. 350-365, 693-721.
 6. Барка В. Правда Кобзаря / Барка В. ; Т-во укр. мови ім. Т. Шевченка у США, Рівнен. ООТ "Просвіта" ім. Т. Шевченка. - Рівне, 2002. - 319 с. 
 7. Борітеся - поборете! : пропам'ятна книжка з нагоди відкриття пам'ятника Т. Шевченкові в Сиракузах ; ред. і упоряд. М. Дупляк. - Сиракузи, 2010. - 225 с. : ілюстр. - Укр., англ. мовами. - Бібліогр. в прим.: с. 81-84, бібліогр. в тексті. 
 8. Бузина О. О. Вурдалак Тарас Шевченко или Поддельный Кобзарь / Бузина О. О.. - К. : Арий, 2008. - 285 с. : ил. - Библиогр. : с. 280 - 283. 
 9. Видання Тараса Шевченка в Україні (1840-1923) : наук.-допом. бібліогр. покажч. ; [уклад. І. О. Негрейчук]. - [б. м.], 2010. - 71 с. 
 10. Видання творів Тараса Шевченка у фондах Шевченківського національного заповідника : каталог. - К. : Криниця, 2004. - 367 с. 
 11. Вісник Товариства української культури Кубані. № 1(41), 2005. - Краснодар : Советская Кубань, 2005. - 8 с. : ілюстр. 
 12. Вічний як народ : сторінки до біографії Т. Г. Шевченка. – К. : Либідь, 1998. - 270, [1] с. : ілюстр. - Бібліогр.: с. 269-270. 
 13. Горак Р. Прозвані юродивими : есеї про Тараса Шевченка /  Роман Горак. - Л. : Апріорі, 2011. - 245, [2] с. : ілюстр. 
 14. Грабович Г. Шевченко, якого не знаємо. (З проблематики символічної автобіографії та сучасної рецепції поета) / Грабович Г. – К. : Критика, 2000. - 317 с. : ілюстр. - Бібліогр.: с. 303-304 та в підрядк. прим. 
 15. Григорій Сковорода. Тарас Шевченко. Іван Франко. Леся Українка. - Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2012. - 470, [2] с. 
 16. Грушевський М. С. З історії релігійної думки на Україні / Грушевський М. С. - 2-ге удосконал. вид. - Вінніпег ; Мюнхен ; Детройт, 1962. - 160 с. : ілюстр. 
 17. Демиденко В. Остались здесь их душ частички / Вячеслав Демиденко. – К. : Радуга, 2010. - 119 с. : [24] с. ил. - Библиогр.: с. 119 . 
 18. Державний музей Т. Г. Шевченка : альбом. – К. : Мистецтво, 1989. - 168 с. : ілюстр. - Рез. рос. та англ. мовами. 
 19. Дзюба І. М. З криниці літ : у 3 т. Т. 2 : Шевченко і світ. Естетика і культурологія. Знайомство з десятою Музою. "Бо то не просто мова, звуки...". Тернисті дороги порозуміння / Дзюба І. М. . – К. : Києво-Могилянська академія, 2006. - 973, [2] с. : фотогр. 
 20. Дзюба І. М. Тарас Шевченко / Дзюба І. М.. – К. : Альтернативи, 2005. - 701, [1] с. : ілюстр. - (Особистість і доба). - Бібліогр. в підрядк. прим. 
 21. Дзюба І. Шевченкофобія в сучасній Україні /  Дзюба І. – К. : Києво-Могилянська академія, 2006. - 58 с. 
 22. Донцов Д. І. Туга за героїчним: постаті та ідеї літературної України / Донцов Д. І. ; Друзі т-ва ім. Григорія Ващенка. – К. : Веселка, 2003. - 99, [2] с. : ілюстр. 
 23. Донцов Д. Правда прадідів великих / Донцов Д.. – К. : Українська Видавнича Спілка, 2004. - 102, [1] с. 
 24. Дудко І. П. Єднав Тарас серця / Дудко І. П. - Городня, 2003. - 32, [1] с. - З автогр. авт. 
 25. Єфремов С. О. Шевченкознавчі студії / Єфремов С. О. – К. : Україна, 2008. - 365 с. - Бібліогр.: с. 355-361 та в підрядк. прим. - Прогр. "Українська книга". 
 26. Жулинський М. Г. Слово і доля : навч. посіб / Жулинський М. Г.   – К. : АСК, 2006. - 640 с. : іл. - Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим. 
 27. Жур П. В. Труди і дні Кобзаря / Жур П. В. – К. : Дніпро, 2003. - 516, [2] с., 1 арк. портр. - (Бібліотека Шевченківського комітету). 
 28. Забужко О. С. Шевченків міф України: спроба філософського аналізу / Забужко О. С. – К. : Факт, 2006. - 146 с. - (Висока полиця). - Бібліогр. на полях. 
 29. Зайцев П. І. Життя Тараса Шевченка. - 2-ге вид. / Зайцев П. І. – К. : Обереги, 2004. - 477 с. : ілюстр. - (Бібліотека українського раритету). - Бібліогр.: с. 470-475. 
 30. Зоре моя вечірняя... : Т. Г. Шевченко й одвічна жіноча таїна. – К. : Слов'янський град, 2002. - 131, [1] с. : ілюстр. + дод. (24 окр. листівки в обкл.). 
 31. І стежечка, де ти ходила: Т. Г. Шевченко й одвічна жіноча таїна. – К. : Слов'янський град, 2002. - 28, [5] с. : ілюстр. - Бібліогр. в прим.: с. 31. 
 32. Іванишин П. В. Національний спосіб розуміння в поезії Т. Шевченка, Є. Маланюка, Л. Костенко / Іванишин П. В. – К. : Академвидав, 2008. - 389, [2] с. - Бібліогр.: с. 375-389 та в підрядк. прим. 
 33. Касіян В. І. Пророк / В. І. Касіян ; Есе / Я. Гоян ; [відп. ред. вид., упоряд., ілюстр. О. Гоян]. – К. : Веселка, 2006. - 429 с. : ілюстр. - (Бібліотека Шевченківського комітету). 
 34. Каталог творів учасників пленеру "Шляхами Тараса" (Седнів - 2003) ; [упоряд.: Федорова О. Ю., Остапенко Д. І.]. – К., 2003. - 24 с. : ілюстр. 
 35. Клочек Г. Д. Поезія Тараса Шевченка: сучасна інтерпретація : посіб. для вчителя / Клочек Г. Д. – К. : Освіта, 1998. - 234, [3] с. - Бібліогр. в підрядк. прим. 
 36. Ковтун Ю. І. Кохані жінки Шевченка: Тарасові музи / Ковтун Ю. І.  – К. : Україна, 2004. - 206 с. : ілюстр. - Бібліогр.: с. 204-205. 
 37. Ковтун Ю. І. Тарасові музи : трагедія кохання на 6 дій / Ковтун Ю. І. - Х. : Міська друкарня, 2012. - 83, [4] с. ілюстр. : ілюстр. 
 38. Ковтун Ю. І. Тарасові музи / Ковтун Ю. І. . – К. : Україна, 2003. - 206 с. : ілюстр. - Бібліогр.: с. 204-205. 
 39. Конкорданція поетичних творів Тараса Шевченка. Т. 1 ; [ред., упоряд.: О. Ільницький, Ю. Гавриш]. - Едмонтон : Торонто, 2001. - 773 с. 
 40. Конкорданція поетичних творів Тараса Шевченка. Т. 2 ; [ред., упоряд.: О. Ільницький, Ю. Гавриш]. - Едмонтон ; Торонто, 2001 - С. 774-1554. 
 41. Конкорданція поетичних творів Тараса Шевченка. Т. 3 ; [ред., упоряд.: О. Ільницький, Ю. Гавриш]. - Едмонтон ; Торонто, 2001 С. - 1555-2502. 
 42. Література та культура Полісся. Вип. 37 : Філологія, історія та культура Полісся на перетині думок ; [відп. ред., упоряд. Г. В. Самойленко]. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2007. - 294 с. - Бібліогр. в кінці ст. 
 43. Література та культура Полісся. Вип. 47 : Віктор Забіла - поет-романтик (до 200-ліття від дня народження) ; [редкол.: відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко та ін.]. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2009. - 215 с. - Бібліогр. в кінці ст. 
 44. Література та культура Полісся. Вип. 59 : Спадщина П. Куліша і її роль у розвитку української мови, літератури та культури ; [ред. кол.: відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко та ін.]. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2010. - 202 с. - Бібліогр. в кінці ст. 
 45. Маланюк Є. Шлях до Шевченка / Маланюк Є. ; Ужгород. нац. ун-т , Н.-д. ін-т україністики ім. М. Мольнара. - Ужгород : Гражда, 2008. - 47 с., [12] с. ілюстр., 1 арк. портр. - (Ucrainica: ad fontes). 
 46. Мамчак М. А. Тарас Шевченко і флот / Мамчак М. А.  - Снятин : Прут Принт, 2010. - 74, [2] с. : [12] с. ілюстр. - Бібліогр.: с. 75. 
 47. Махінчук М. Г. Переяславський скарб Михайла Сікорського / Махінчук М. Г. – К. : Криниця, 2005. - 302 
 48. Мельниченко В. Тарас Шевченко і Михайло Грушевський на Старому Арбаті / Мельниченко В.  – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2006. - 653, [2] с. : фотогр. - Бібліогр. в підряд. прим. ( 
 49. Мельниченко В. Тарас Шевченко: "Моє перебування в Москві" / Мельниченко В.  – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2007. - 508, [2] с. : ілюстр. - Бібліогр. в підрядк. прим. 
 50. Мельниченко В. Ю. "На славу нашої преславної України": Тарас Шевченко і Осип Бодянський / Мельниченко В. Ю. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. - 555, [2] с., [16] с. ілюстр. - Бібліогр. в підрядк. прим. 
 51. Мельниченко В. Ю. Тарас Шевченко в Москві / Мельниченко В. Ю.  – К. : Либідь, 2009. - 737, [1] с. : ілюстр. - (Бібліотека Шевченківського комітету). - Бібліогр. в підрядк. прим. - Прогр. "Українська книга". 
 52. Мельниченко В. Ю. Шевченківська Москва : авт. енцикл.-хроноскоп / Мельниченко В. Ю.  - М. : ОЛМА Медиа Групп, 2009. - 766, [1] с., [48] с. ілюстр. 
 53. Меншиков І. І. Поетичне слово Кобзаря : словник лексичних компонентів атрибутивних конструкцій / Меншиков І. І.. - Вид. 2-ге, допов. – К. : Дирекція ФВД, 2008. - 211 с. 
 54. Михед П. В. Крізь призму бароко : статті різних років / Михед П. В. – К. : Ніка-Центр, 2002. - 334 с. - Бібліогр.: с. 332-334 та в прим. в кінці ст. 
 55. Молода нація : альманах. № 4 (45), 2007. - К. : Смолоскип, 2007. - 175 с. - Бібліогр. в підрядк. прим. 
 56. Наливайко Д. С. Теорія літератури й компаративістика / Наливайко Д. С.  – К. : Києво-Могилянська академія, 2006. - 347 с. - Бібліогр. в кінці ст. 
 57. Науково-методична конференція "Т. Шевченко і сучасність" : (тези доп.) ; [редкол.: О. В. Бобир [та ін.] ; відп. за вип. С. М. Кадетов]. - Чернігів : Десна, 1992. - 35, [1] с 
 58. Науково-методична конференція, присвячена 175-річчю з дня народження Т. Г. Шевченка : (трав. 1989 р.) : тези доп. ; [редкол.: О. В. Бобир та ін.]. - Чернігів, 1989. - 41 с. 
 59. Національний музей Тараса Шевченко. – К. : Мистецтво, 2002. - 222, [1] с. : ілюстр. 
 60. Нестор Літописець (Нестор Малеча). Словничок Шевченкової мови. - 2-ге вид., допов. - Миколаїв : Друкарня П. М. Шамрая, 2013. - 97, [1] с. - Бібліогр.: с. 25-26. 
 61. Огієнко І. (митр. Іларіон) Тарас Шевченко / митрополит Іван Огієнко. – К. : Наша культура і наука, 2003. - 430 с. : 1 арк. портр. - Бібліогр.в підряд. прим. 
 62. Палієнко М. О. Свята пора Кобзаря : поезії / Палієнко М. О.  - Одеса : Маяк, 2007. - 172, [1] с., 1 арк. портр. 
 63. Панова М. В. Автопортретный цикл Т. Г. Шевченко и жанр автопортрета в культуре романтизма / Панова М. В.  - Х. : Новое слово, 2003. - 171 с. : ил. - Библиогр.: с. 153-166. - С автогр. авт. 
 64. Плющ Л. Екзод Тараса Шевченка / Плющ Л. ; Канад. ін-т укр. студій, Альберт. ун-т. - Едмонтон, 1986. - 330, [1] с. : ілюстр. - Бібліогр. в підрядк. прим. 
 65. Повесть Тараса Шевченко "Художник" = The artist, a story by Taras Shevchenko : ил. документы : альбом / сост. Л. Н. Сак. – К. : Мыстэцтво, 1989. - 383 с. : ил. - Рус., англ. 
 66. Реп'ях С. Тарасові сліди (Т. Г. Шевченко на Чернігівщині). Марево (Т.Г. Шевченко і жінки)  / Реп'ях С.  - Чернігів : Редакційно-видавничий відділ обласного управління по пресі, 1993. - 131, [1] с. 
 67. Реріх і Шевченко : збірник : кат. вист. 2000-2001 років, ст. та матеріали круглого столу ; Укр. Реріх. т-во, Укр. від.-ня Міжнар. центру Реріхів, Нац. музей Тараса Шевченка]. - К. : Оранта, 2004. - 110,[1] с., [8] с. ілюстр. - Бібліогр.: с. 60-67, бібліогр. в кінці тем. - Присвячується 190-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка, 130-річчю від дня народження М. К. Реріха. 
 68. Русанівський В. М. У слові - вічність : мова тв. Т. Г. Шевченка / Русанівський В. М.  – К. : Наукова думка, 2002. - 238, [1] с. - Бібліогр. в кінці гл. 
 69. Салига Т. Ю. Розкуймося, братаймося / Салига Т. Ю.  - Ужгород : Гражда, 2009. - 156 с. : ілюстр. - Бібліогр. в підрядк. прим. 
 70. Самі про себе. Автобіографії видатних українців ХІХ-го століття. - Нью-Йорк : УВАН у США, 1989. - 327 с. 
 71. Світи Тараса Шевченка : зб. ст. - Нью-Йорк, 1991. - 488 с. : ілюстр. - (Записки наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка ; т. 214). - Бібліогр.: с. 453-457. 
 72. Світи Тараса Шевченка : зб. ст. Т. 2. - Нью-Йорк, 2001. - 416 с. : ілюстр. - (Записки наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка ; т. 215). - Бібліогр. в кінці ст.. 
 73. Свічадо : літ.-худож. альм. 1(15)`06. – Д. : Ліра ЛТД, 2006. - 139 с. : ілюстр. 
 74. Святий Київ наш великий: Малюнки Тараса Шевченка та його сучасників. – К. : Мистецтво, 2004. - Текст укр., англ. ; рез. рос., фр. 
 75. Семенюк  М. Скульптурна Шевченкіана. Кн. 1 : Пам'ятники Т. Г. Шевченку, встановлені за кордоном / Семенюк  М. . – К., 2007. - 67 с. : ілюстр. - Бібліогр.: с. 66. 
 76. Скарбниця української культури : зб. наук. пр. Вип. 12 ; [редкол.: О. Б. Коваленко (голова) та ін.]. - Чернігів : ЧЦНТЕІ, 2010. - 237 с. : ілюстр. - Бібліогр. в кінці ст. 
 77. Славить Грузія Кобзаря : літ.-публіц. зб. – Л. : Світ, 2011. - 293, [1] с., [8] с. ілюстр. : ілюстр. - (Шевченко і світ). - Укр., груз. - Бібліогр. в підрядк. прим. 
 78. Смілянська В. Л. Шевченкознавчі розмисли : зб. наук. пр. / Смілянська В. Л. ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К., 2005. - 491 с. - Бібліогр. в кінці ст. 
 79. Сокиринці. - Чернігів : Домінант, 2008. - 1 розг. арк. : ілюстр. - (Чернігівщина туристична). 
 80. Спогади про Тараса Шевченка. – К. : Дніпро, 2010. - 605 с. 
 81. Стельмах Б. Євангеліє від Тараса / Стельмах Б. ; авт. передм. Якимович Б. - Едмонтон, 1986. - 41, [2] с. - (Дрібненька бібліотека ; ч. 12). 
 82. Стець Н. С. На водах, берегах та островах Аралу : худож.-докум. інтерпретація / Стець Н. С.   – Л. : Простір М, 2011. - 182 с. : ілюстр. - Бібліогр.: с. 181. 
 83. Стороженко М. А. Мій Шевченко / Стороженко М. А.  – К. : Грамота, 2011. - 211 с. : ілюстр. 
 84. Тарас Шевченко : альбом 1845 року ; [упоряд. Гальченко]. – К. : Наукова думка, 2000. - 38, [1] с 
 85. Тарас Шевченко : бібліогр. покажч. 1989-2003 ; [уклад. Г. І. Гамалій]. - К., 2004. - 238 с., 1 арк. портр 
 86. Тарас Шевченко в моєму житті. Розповіді. Статті. Нариси. – К. : Фенікс, 2004. - 479 с. 
 87. Тарас Шевченко і Крим : енцикл. довід. - Сімферополь : Таврія, 2001. - 287, [1] с. 
 88. Тарас Шевченко. – К., 2005. - 1 мультимед. електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. 
 89. Тарас Шевченко. 1989-2004 : матеріали до бібліогр. ; [уклад. Г. І. Гамалій]. – К., 2005. - 299 с. 
 90. Тарас Шевченко. Альбом 1845 року ; [упорядкув., передм., комент. Сергія Гальченка]. - Факс. відтворення. - Дніпродзержинськ : Андрій, 2012. - 50 с. - Бібліогр. в підрядк. прим. 
 91. Тарас Шевченко. Альбом малюнків 1841-1843 рр. ; [упорядкув., передм., комент. Сергія Гальченка]. - Факс. відтворення. – К. : Веселка, 2013. - 31 с. - Бібліогр. в тексті. 
 92. Тарахан-Береза З. П. "Заворожи мені, волхве...". Тарас Шевченко і Михайло Щепкін / Тарахан-Береза З. П.  – К. : Мистецтво, 2012. - 351 с. : ілюстр. - Бібліогр. в прим. 
 93. Тарахан-Береза З. П. Музей Т. Г. Шевченка у Каневі : путівник / Тарахан-Береза З. П.  – Д. : Промінь, 1986. - 178, [3] с. : ілюстр. - Загол. та текст укр. та англ. мовами. 
 94. Тарахан-Береза З. Тарас Шевченко, Святиня і сучасна Україна / Тарахан-Береза З.  – К. : Просвіта, 2001. - 24 с. 
 95. Титарев Н. Я. О творческом методе поэта Бояна в поэме Т. Г. Шевченка "Великий льох" (опыт литературного исследования) / Титарев Н. Я. О . - Донецк : Юго-Восток, 2011. - 32 с. : ил. 
 96. Україна: антологія пам'яток державотворення Х-ХХ ст. : дорога до себе : у 10 т. / [редкол.: Дзюба І. М. та ін.]. – К. : Вид-во Соломії Павличко "Основи". - 2008. - Президентський фонд Леоніда Кучми "Україна". 
 97. Ушкалов Л. В. Тарас Шевченко / Ушкалов Л. В. – Х. : Фоліо, 2009. - 121, [1] с. - (Знамениті українці). 
 98. Франко І. Я. Шевченкознавчі студії / Франко І. Я. - Л. : Світ, 2005. - 471 с. - Бібліогр. в підряд. прим. 
 99. Хоткевич Г. М. Тарасик. [Кн. 1] / Хоткевич Г. М. - Балаклія : Балаклійщина, 2002. - 589, [2] с. 
 100. Хроніка - 2000 : укр. культурол. альм. Вип. 4 (86), 2010 : Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН). Ч. 2. – К. : Фенікс, 2011. - 446, [1] с. : ілюстр. - Бібліогр. в кінці розд., бібліогр. в підрядк. прим. 
 101. Хроніка - 2000 : укр. культурол. альм. Вип. 71. Рік вид. XVI : Україна освітня: історія, персоналії, поступ. - К. : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2007. - 859, [1] с. - Бібліогр. в кінці ст. 
 102. Хроніка - 2000 : укр. культуролог. альм. Вип. 55-56. Рік вид. ХІІ : Санкт-Петербург і культура України. - К. : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2003. - 807 с. : ілюстр. - Бібліогр. в кінці розд. 
 103. Хроніка - 2000 : укр. культуролог. альм. Вип. 59. Рік вид. XV. – К. : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2007. - 517, [1] с. - Бібліогр. в підряд. прим. 
 104. Хроніка 2000 : укр. культурол. альм. Вип. 3(85), 2010 : Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН). Ч. 1. – К. : Фенікс, 2011. - 352, [1] с., [42] с. ілюстр. - Бібліогр. в кінці розд. і в підрядк. прим. 
 105. Цвілюк С. А. Історична мудрість Великого Кобзаря : історизм і соціально-політичний вимір епічних творів Тараса Шевченка / Цвілюк С. А. - О. : Маяк, 2008. - 311 с. - Бібліогр.: с. 306-309 та в підрядк. прим 
 106. Чалий М. К. Життя і твори Тараса Шевченка : (Звід матеріалів до його біографії) / Чалий М. К. ; [Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України]. – К. : Веселка, 2011. - 261, [2] с. - Бібліогр.: с. 260-261. 
 107. Чанін С. В. Великий рід великої людини : наук.-попул. нарис про Т. Г. Шевченка та його родовід / Чанін С. В. . - [б. м.] : Елібре, 2008. - 158, [1] ілюстр. - Бібліогр.: с. 140. - Авт. на обкл. - Прогр. "Українська книга". 
 108. Черкаський край - земля Богдана і Тараса : культурол. зб. – К. : Українські пропілеї, 2003. - 774, [5] с. : ілюстр. - Бібліогр. в кінці ст. 
 109. Чижевський Д. І. Філософські твори : у 4 т. Т. 2 : Між інтелектом і культурою: дослідження з історії української філософії / Чижевський Д. І.; НАН України, Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди. – К. : Смолоскип, 2005. - 263 с. - Бібліогр.: с. 255-256. 
 110. Шевченкіана Василя Леоненка ; [упоряд. Л. В. Феофілова]. - Чернігів, 2002. - 16 с. - Бібліогр.: с. 15-16. 
 111. Шевченкіана Василя Леоненка ; [упоряд. Л. В. Феофілова]. - Чернігів ; М., 2005. - 16 с. : ілюстр. - Бібліогр.: с. 15-16. 
 112. Шевченкіана на початку ХХІ століття : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 190-річчю від дня народж. Т. Г. Шевченка 25 берез. 2004 р. ; уклад. В. О. Ярошик. – Х. : ХДНБ, 2004. - 193 с. - Бібліогр. в кінці ст 
 113. Шевченкіана української діаспори : кат. вист. ; [уклад.: Дмитрієва О. М., Охріменко М. Ю.]. – Х. : Вид-во НУА, 2004. - 33, [1] с. 
 114. Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів : у 12 т. Т. 7 : Мистецька спадщина. Живопис і графіка. 1830-1843 / Шевченко Т. Г. ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. - К. : Наукова думка, 2005. - 503 с. : ілюстр. 
 115. Шевченко Т. Г. Усі твори в одному томі / Шевченко Т. Г.   – К. ; Ірпінь : Перун, 2007. - 822 с. : ілюстр. - (Поетична поличка "Перуна"). - Бібліогр.: с. 818. 
 116. Шевченкова дорога в Білорусь. – Л. : Світ, 2004. - 270 с. : ілюстр., [16] с. кольор. ілюстр. - (Шевченко і світ). 
 117. Шляхами Тараса Шевченка. Чернігівщина : [путівник]. - Київ : Богдана, 2012. - 273, [2] с. : ілюстр. 
 118. Шляхи сподівань: українська література кінця XVIII - початку XX ст. – К. : Грамота, 2006. - 510, [1] с. - (Шкільна бібліотека). 
 119. Я дуже щиро Вас люблю...: Шевченко у розповідях сучасників. – Х. : Прапор, 2004. - 351, [1] с. 
 120. Яцюк В. М. Віч-на-віч із Шевченком: іконографія 1838-1861 років / Яцюк В. М. – К. : Балтія-Друк, 2004. - 111 с. : ілюстр. - Бібліогр.: с. 110. 
 121. Яцюк В. М. Таїна шевченкових світлин / Яцюк В. М. ; Т-во зв'зків з українцями за межами України (Т-во "Україна"). – К. : КВІЦ, 1998. - 87 с. : фотогр. - Бібліогр. в прим. 
 122. Яцюк В. М. Шевченківська листівка як пам'ятка історії та культури, 1890-1940 / Яцюк В. М. – К. : Криниця, 2004. - 486, [1] с. : ілюстр. - (Не забудьте пом'янути). - Текст укр., англ. 
Електронні повнотекстові видання з 
фондів рідкої книги:

Алексєєва Г. Біографія Т. Г. Шевченка [Текст] / Галина Алексєєва. – Київ : Державне Літературне Видавництво, 1939. – 68 с. – (в обкл.) : Б. ц. - Режим доступу
Лакіза І.   Тарас Григорович Шевченко [Текст] : популяр. крит.-біограф. нарис / Іван Лакиза. – Київ : Державне видавництво України, 1929. – 140, [4] с. : ил. – Бібліогр.: с. 138 – 141. – Б. ц. - Режим доступу

Науково-методична конференція, присвячена 175-річчю з дня народження Т. Г. Шевченка [Текст] : (трав. 1989 р.) : тези доп. / Черніг. обл. упр. нар. освіти ; [редкол.: О. В. Бобир та ін.]. – Чернігів : [б. в.], 1989. – 41 с. - Режим доступу

Шестаков Д. П. Памяти Т. Г. Шевченка (къ 40 лѢтію кончины поэта, 26 февраля 1861-1901 г.) [Текст] / Чтенія въ обществѢ любителей русской словесности въ память А. С. Пушкина при императорскомъ Казанскомъ университетѢ. – Казань : Типо-литографія Императорскаго Университета, 1902. – 25 с. - Режим доступу

Тарас Шевченко [Текст] : альбом 1845 року / Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Гальченко]. – Київ : Наукова думка, 2000. – 38, [1] с. - Режим доступу
  
Статті: 

 1. Астаф'єв О. Рецепція творчості Тараса Шевченка на сторінках журналу "Biuletyn Polsko-Ukrainski" / Астаф'єв О. // Слово і час. - 2011. - № 1. - С. 41-51. - Бібліогр. в кінці ст. - Бібліогр. в кінці ст. - У статті розглянуто рецепцію творів Тараса Шевченка на сторінках журналу "Biuletyn Polsko-Ukrainski", проаналізовано переклади, велику увагу приділено проблемам шевченкознавства, відгукам на нові видання поета, статтям про його творчість і її значення для розвитку українсько-польських літературних взаємин. 
 2. Барабаш Ю. "В Петрополіськім лабіринті..." : Петербург у житті й творчості Тараса Шевченка / Барабаш Ю. // Сучасність. - 2010. - N 3. - С. 124-146. 
 3. Біленко В. В Україну - назавжди / Біленко В. В // Урядовий кур`єр. - 2011. - № 91. - С. 8. 
 4. Біленко В. Дорога у Вічність : сьогодні 150 років від дня смерті Тараса Шевченка / Біленко В. / Урядовий кур`єр. - 2011. - N 43. - С. 5. - Про останні дні життя письменника Т. Г .Шевченка. 
 5. Білецький Л. Тарас Шевченко в Яготині / Білецький Л. / Хроніка-2000. - 2011 [за 2010 р.]. - Вип. 3 (85): Зарубіжне шевченкознавство. - С. 107-166. - (Матеріали і дослідження). - Описано перебування Т. Шевченка в сім"ї князя М.Рєпніна осінню 1843 р., складні взаємовідносини між поетом та княжною Варварою, і,  як результат цих відносин, - написання поеми "Безталанний". В додатку до статті автор подає перший переклад цієї поеми О. Стефановича українською мовою. 
 6. Білобрицька І. На перехресті Музи й Долі : сценарій свята до дня народження Т. Г. Шевченка / Білобрицька І. // Шкільний світ. - 2009. - № 6. 
 7. Білокінь О. По безсмертному шляху : Актуалізація символьної семантики лексеми шлях (дорога) у духовному просторі Тарасової гори / Білокінь О. / Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2011. - № 5. - С. 102-109. - Бібліогр.: 28 назв.-Мета цього дослідження полягає в тому, щоб розкрити особливості впливу духовного простору Тарасової гори на прикладі багатьох свідчень відвідувачів Тарасової могили у різні роки ХХ ст., а також учасників Останнього шляху поета у 1991 р. (перенесення домовини з Петербурга до Канева). "Тернистий і невмирущий шлях за Правду видатного сина України", шлях пам'яті, скорботи і печалі, єдності - всі ці відгуки обумовлені сприйняттям Тарасової гори як національної святині, атрибутом якої є творення символічної реальності. "Ми на вічному шляху до Шевченка", - стверджує автор. 
 8. Білокінь С. Тарас Шевченко й Гетьманщина / Білокінь С.  / Слово Просвіти. - 2013. - 28 лют.-6 берез. (№ 9). - С. 12 : ілюстр. - Закінч.: №10. - С.10. 
 9. Білокінь С. Шевченкознавчі праці Федора Ернста / Білокінь С. // Слово і час. - 2004. - 7. - С. 24-34.- 
 10. Бондарчук О. Українські букварі ХІХ - початку ХХ століття у фондах Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В.О. Сухомлинського : іст. розвідки / Бондарчук О. / Вісник Книжкової палатиі. - 2009. - N 2. - С. 40-43. - Библиогр. в конце ст.-Характеризуються наявні в фондах бібліотеки букварі різних авторів. 
 11. Боронь О. Його остання путь стала символічною / Боронь О. // Урядовий кур`єр. - 2011. - № 91. - С. 17.- Дослідження спадщини Т.Шевченка. Дослідження періодики ХІХ - початку ХХ століття з цього питання. 
 12. Боронь О. Поетика повісті Тараса Шевченка "Музыкант " / Боронь О.  // Слово і час. - 2010. - N 3. - С. 30-39.- Прототипи повісті члени родин Тарновських з Качанівки та Галаганів з Дігтярів. 
 13. Боронь О. Сучасне шевченкознавство - яким йому бути? Два століття з Кобзарем / Боронь О. / Літературна Україна. - 2012. - 3 трав.(№ 18). - С. 11 : ілюстр. 
 14. Боронь О. Тарас Шевченко під судом драматурга // Боронь О. / Слово і час. - 2010. - N 10. - С. 113-114.-Рец. на Коронація слова : збірка п`єс лауреатів конкурсу 2006 та 2007 років. - К.: Нора-Друк, 2008. - 440 с. 
 15. Боронь О. Спадкоємність традицій. Тарас Шевченко-повістяр у творчому діалозі з прозою Євгена Гребінки / Олександр Боронь // Літературна Україна. - 2012. - 2 лют. (№ 5). - С. 5 : портр. 
 16. Боронь О. Без купюр та кожуха [Т. Шевченко] / Олександр Боронь / Дніпро. - 2011. - N 3. - С. 104-107. - Погляд на життя та творчість письменника . 
 17. Брижицька С. Поза межами свого часу /  Світлана Брижицька / Образотворче мистецтво. - 2013. - № 1. - С. 14-15. - Бібліогр. в кінці ст.-У статті йдеться про творчість художників Тараса Григоровиа Шевченка, та Іллї Юхимовича Рєпіна. 
 18. Бучнєва Т. Образ Т. Шевченка у творчості письменників Луганського краю : урок : 9-й кл. / Бучнєва Т. // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2012. - № 4. - С. 17-21. 
 19. Василенко М. Ідеал життя Шевченка / Василенко Михайло // Голос України. - 2012. - 23 трав. (№ 93). - С. 14-15. 
 20. Величко Н. Тарас Шевченко як поет, "Славний борець за правду і волю", національний пророк на сторінках часопису "Рідний край" (1906 - 1912 рр.) / Величко Н. / Рідний край. - 2007. - N 1. - С. 93-103. 
 21. Венгльовська З. С. Слава Шевченка йде по світу / Венгльовська З. С.// Все для вчителя. - 2013. - № 5. - С. 25-28. 
 22. Вічне і живе Шевченкове слово : сценарії [до 200-річчя від дня народження Кобзаря] // Розкажіть онуку. - 2013. - № 3/4. - С. 93-99 : ил. - Зміст: Найяскравіша зірка ; Тарасова хата в Кирилівці ; Пригоди Тарасика ; Талант художника ; Пісні Кобзаря, що стали народними ; Змагаються кмітливі ; Народна любов. 
 23. Вовк Л. Джерело знань поповнюється : рецензії [на працю академіка Б.Панасюка "Український ренесанс у творах Тараса Шевченка"] / Вовк Л. / Вісник Книжкової палати. - 2010. - N 3. - С. 27-29.-Рец. на Панасюк Б. Український ренесанс у творах Тараса Шевченка / Б. Панасюк 
 24. Вовчанівська Г. О. "Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття" Літературно - музична композиція, присвячена Т.Г.Шевченку / Вовчанівська Г. О. / Вивчаємо українську мову та літературу. - 2006. - 5. - С. 32-34. 
 25. Волощук О. Шевченко. Сургут / Волощук О. // Сіверщина. - 2010. - N 10. - С. 1, 6.-Уривок з книги чернігів. журналіста "Північна Одісея" про пам'ятник Кобзареві у сибірському місті та зустрічі з українцями, які тут живуть. 
 26. Ворона Ю. А. Життя Кобзаря – уроки для нащадків / Ворона Ю. А. / Бібліотечна планета. - 2011. - № 2. - С. 38 : іл.- Рец. на кн. : Чалий, Михайло. Життя і твори Тараса Шевченка / М. Чалий. - К. : Веселка, 2011 
 27. Гайдамащук Надія. Душа, наповнена змістом... : [філософське есе] / Гайдамащук Надія. / Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2011. - № 1/2 . - С. 159.-Філософське есе про роль Біблії та моральних ідеалів в нашому житті. 
 28. Генералюк Л. Алгоритми і варіанти концепту "картина": вплив образотворчого мистецтва на літературний стиль Шевченка / Генералюк Л. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2011. - № 1/2 . - С. 112-123.- Мета даного літературознавчого дослідження полягає в розкритті концептуальної єдності літературних і мистецьких творів видатного українського митця Т. Г. Шевченка. Підкреслено, що вивчення натури очима художника, намагання відтворити її, надати завершеного вигляду - ця особливість Шевченкового світосприйняття і визначає його орієнтацію на зображальні прийоми в поезії та прозі. На матеріалі проаналізованих творів доведено, як формувався особливий стиль митця - поета, прозаїка, художника, як він створював єдиний текст української культури, репрезентуючи одну з основних ідей своєї творчості - ідею образу Божого, закладеного в людині. 
 29. Генералюк Л. Міжвидова взаємодія в літературній творчості Тараса Шевченка: гіпотибозис - жанр / Генералюк Л.  // Рідний край. - 2009. - N 1. - С. 91 – 100. 
 30. Герасимчук Н. Кобзареві струни : [поетична композиція] / Наталія Герасимчук // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2011. - № 1/2 . - С. 4-8. 
 31. Гетьманенко І.. Шевченко та Овідій: споріднення доль і творів / Гетьманенко Ірина  / Всесвітня література в сучасній школі. - 2012. - № 6. - С. 27-32. 
 32. Глоба Н. В. Фототипічні, факсимільні та репринтні видання творів Т. Шевченка // Українська література в загальноосвітній школі / Глоба Н. В. - 2011. - № 2. - С. 41-43. - Бібліогр. в кінці ст. - У статті подається інформація про фототипічні, факсимільні та репринтні видання творів Тараса Шевченка, його рукописну та мистецьку спадщину. Їх використання на уроках української літератури під час вивчення життя і творчості Шевченка допоможе урізноманітнити і збагатити методи та форми навчальної роботи. 
 33. Горак Р. "Посланіє" Тараса Шевченка / Горак Р. / Дзвін. - 2010. - N 12. - С. 94-98. 
 34. Горбачев Д. Авангардизм ХХ століття і Шевченко /  Горбачев Д. // Сучасність. - 2009. - N 8. - С. 102-118. - Шевченкова поезія як передтеча футиризму. 
 35. Горняткевич Д. Малярський цикл Шевченка "Притча про блудного сина" / Горняткевич Д. // Хроніка-2000. - 2011 [за 2010 р.]. - Вип. 3(85): Зарубіжне шевченкознавство. - С. 167-183. - (Матеріали і дослідження). - Бібліогр. в кінці ст. - Підходячи до аналізу спадщини Шевченка-художника, автор задається питанням: чи є між його творами такі, які відображали б світогляд поета й художника одночасно? З цієї точки зору найціннішими є малярські цикли "Притча про блудного сина" та "Живописна Україна".Детальному розгляду першого і демонстрації його зв'язку з поетичною творчістю Шевченка присвячена ця робота. 
 36. Дегтярьова  Г. Засвітити світ правди : мультимедійний урок-дослідження : [за творами Т. Шевченка "Великий льох", "Стоїть в селі Суботові"]  / Дегтярьова  Г. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2011. - № 1/2 . - С. 36-46.  -Запропоновано конспект уроку за темою: "Поема-містерія Т. Шевченка "Великий льох" у контексті національної ідеї. Художня оцінка діяльності Б. Хмельницького в поезії-епілозі "Стоїть в селі Суботові". Мета цього уроку - поглибити поняття учнів про містерію, розкрити лірико-романтичний, алегорично-сатиричний і реалістичний плани твору, виховувати шанобливе ставлення до історії України, плекати національну самосвідомість школярів. 
 37. Дениско Л. До історії бібліотеки і архіву Олексія Попільницького : оригінал малюнку першої могили Тараса Шевченка на Смоленському кладовищі в Петербурзі / Дениско Л. // Вісник Книжкової палати. - 2005. - 4. - С. 37-39. - Книжкове зібрання українського бібліофіла, історика і державного службовця дореволюційної Росії О. З.Попільницького поповнило фонди Всенародної бібліотеки України (тепер Національна бібліотека ім.В. Вернадського). 
 38. Дзюба І. Сто років тому : з історії відзначення Шевченкових ювілеїв / Дзюба І. // День. - 2011. - N 39/40. - С. 9. 
 39. Донцов Д. Ідеї Шевченка про Бога і націю / Донцов Д. // Шлях перемоги. - 2010. - N 10. - С. 8. 
 40. Дригайло В. Шевченко і Запоріжжя / Дригайло В. // Слово просвіти. - 2005. - 45. - С. 13. 
 41. Дудко В. Хто підготував першу публікацію щоденника Тараса Шевченка? / Дудко В. // Сіверянський літопис. - 2010. - N 2/3. - С. 174-184. - Бібліогр. в кінці ст. 
 42. Єрмоленко Ю. "На пригорбі собі стоїть, неначе дівчина, хатина..." : музей святкує ювілей / Єрмоленко Ю. // Культура і життя. - 2009. - N 10. - С. 5. -Відокремлений відділ Національного музею Тараса Шевченка - меморіальний музей, де розміщено експозицію про третю подорож Т. Шевченка в Україну 1859 року, зокрема про останнє перебування його в Києві. 
 43. Жадько В.. "...І я лину у віки давноминулі" : Печерськ у творчій долі Тараса Шевченка / Жадько Віктор // Українська літературна газета. - 2013. - 17 трав.(№ 10). - С. 1, 4 : ілюстр. 
 44. Жулинський М. "Прощання з пустелею" не за горами / Жулинський М // Правда Украины. - 2012. - № 10. - С. 14 : ілюстр.- Бесіда з членом журі Міжнародного конкурсу кінопроектів на кращий фільм про Кобзаря. Розглядалися наступні сценарії: Олександра Денисенка "Прощання з пустелею" та Олександра Гавроша "Історія одного доносу". 
 45. Жулинський М.. "Шевченко. Присутність."/ Жулинський М // Віче. - 2012. - № 9. - С. 64-65. 
 46. Зборовський А. Шевченкіана Володимира Яцюка / Зборовський А. // Літературна Україна. - 2009. - № 10. - С. 7.- Володимир Яцюк з 1976 року працює в Національному музеї Тараса Шевченка, автор багатьох шевченкознавчих книжок і статей. 
 47. Зиль А. Дві лотереї, що подарували Шевченкові волю / Зиль Андрій // Слово Просвіти. - 2013. - 2-15 трав.(№ 18). - С. 5 : портр.- Пам'ятній даті 200-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка передує ще одна, яка вписана в біографію поета і в історію літератури. 22 квітня минуло 175 років, як Т. Г. Шевченка викупили з кріпацтва. 
 48. Зубков М. Феномен Тараса Шевченка / Зубков М. // Українське слово. - 2011. - N 9. - С. 1 - 3. 
 49. Іванишин П. В. Художній світ: трансформація мегаобразів Тараса Шевченка у поезії вісниківців / Іванишин П. В. // Українська література в загальноосвітній школі. - 2012. - № 3. - С. 4-10. - У статті автор досліджує трансформацію структур художнього світу Тараса Шевченка у поезії вісниківців. Герменевтично осмислюється також поняття художнього світу як літературознавчої категорії. 
 50. Іванишин П. Грані Шевченкового таланту: новий погляд / Іванишин П. // Слово і час. - 2011. - № 1. - С. 98-101. - Бібліогр. в кінці ст. 
 51. Із Шевченкового роду // Українська культура. - 2013. - № 3. - С. 31-35. – Розповідається біографія Шевченка Тараса Григоровича та про його нащадків.
 52. Карук Н. Єднаючи минуле, теперішнє й майбутнє... : мультимедійний урок засвоєння нових знань у 7 класі : [за твором Т. Шевченка "Заповіт"] / Карук Н. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2011. - № 1/2 . - С. 18-25. - Запропоновано конспект уроку за твором Т. Шевченка "Заповіт". Мета уроку - зробити ідейно-художній аналіз поезії, розкриваючи полум'яну любов поета до України, розвивати в учнів навички виразного читання, а також виховувати почуття поваги до рідного краю і народу, прищеплювати стійкість, мужність, наполегливість. 
 53. Кащенко І. Літературно-музична композиція "Т. Г. Шевченко - художник" / Кащенко І. // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2010. - N 8. - С. 19-24. 
 54. Кислашко О. П. Тарас Шевченко про виховання в дусі християнських ідеалів / Кислашко О. П. / Українська література в загальноосвітній школі. - 2011. - № 7/8. - С. 49-50. 
 55. Клейменова О. "Друга половина душі, сповнена життя і радощів": Шевченко Тарас Григорович / Клейменова Ольга. // Віче. - 2011. - № 5. - С. 68-70 : ілюстр. 
 56. Клименко Н.. "Я на строні коло їх поставлю слово" : До річниці з дня народження Тараса Шевченка / Клименко Наталя // Українська літературна газета. - 2012. - 9 берез.(№ 5). - С. 4-5 : ілюстр. 
 57. Кобыляцкая В. Святыня в стиле "хай-тек". Впечатление от обновленного Музея Шевченко / Кобыляцкая В. // День. - 2010. - N 151. - С. 8. 
 58. Колосова Н. До історії будинку, що на Козиному болоті / Колосова Н. // Музеї України. - 2005. - 6. - С. 18-20.- Літературно-меморіальний будинок-музей Тараса Шевченка в Києві. 
 59. Корнійчук М. "І стежечка, де ти ходила, колючим терном поросла..." / Корнійчук Марія. // Образотворче мистецтво. - 2013. - № 1. - С. 12-13. 
 60. Костенко Л. Сприймаючи серцем... : із учительських роздумів / Костенко Л. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2011. - № 3. - С. 124-126.- Подано наступні літературно-критичні нариси: "Секрет магічної сили слова Тараса Шевченка" і "Сфери духовного сприйняття твору" (про І. Багряного). Перший нарис присвячено влучному, злободенному, багатогранному "крилатому слову" Т. Шевченка, другий - художній майстерності І. Багряного в його романі "Тигролови". 
 61. Костенко Н. Про риму і строфіку Шевченка / Костенко, Наталія.// Слово і час. - 2011. - № 1. - С. 23-41. - Бібліогр. в кінці ст. - Статтю присвячено розгляду особливостей рими та строфіки Тараса Шевченка у процесі еволюції його індивідуального стилю. 
 62. Кравченко А. Інтердисциплінарний ключ до осягнення цілого / Кравченко А. // Слово і час. - 2010. - N 10. - С. 115-118.-Рец. на Генералюк Л. Універсалізм Шевченка: взаємодія літератури та мистецтва / Л. Генералюк. - К.: Наук. думка, 2008. - 544 с. 
 63. Кравченко К. Тарас Шевченко і музика : урок у 6 класі / Кравченко К. // Шкільний світ. - 2012. - № 7. - С. 11-14. 
 64. Кралюк П. Без царя й пана : Тарас Шевченко - співавтор "Книги битія українського народу"? / Кралюк П.  // День. - 2011. - N 39/40. - С. 11. 
 65. Кралюк П. Где христиане? Шевченко и руссое православие / Кралюк П. // День. - 2011. - N 88. - С. 1, 4.- Отношение Тараса Шевченка к православию. Отображение его религиозных взглядов в творчестве. 
 66. Кралюк П. Гений знакомится со святыней / Кралюк П // День. - 2011. - N 90/91. - С. 11.-Шевченко и Пересопницкое Евангелие. 
 67. Крухмаль В. Образ жінки-матері у творчості Тараса Шевченка. Поема "Катерина" /Крухмаль В.  // Українська література в загальноосвітній школі. - 2010. - N 2. - С. 23-24. 
 68. Кучеренко М Безпристрасна книжка від люблячого серця / Кучеренко М. // Слово Просвіти. - 2011. - 11-17 серп. (№ 32). - С. 13. 
 69. Лавріненко Ю. УВАН у Шевченківські роковини 1961-1964 років // Хроніка-2000. - 2011 [за 2010 р.]. - Вип. 3(85): Зарубіжне шевченкознавство. - С. 281-283. - (Матеріали і дослідження). - В статті йде мова про діяльність УВАН у США щодо відзначення 100-річчя смерті Т.Г.Шевченка. 
 70. Лапікура В. Геній і пан : Тарас Шевченко та Енгельгардти: це оминали підручники / Лапікура В. / Персонал. - 2013. - № 2. - С. 92-99 : кол. іл.-Йдеться про роль, яку зіграли пани Енгельгардти в долі Тараса Шевченка. 
 71. Литвин В. Образи Т.Шевченка в українській інтелектуальній історії / Литвин В. / Літературна Україна. - 2006. - 10. - С. 2. 
 72. Литвин В. Поезія Кобзаря - вічна книга українців /Литвин В // Голос України. - 2006. - 38. - С. 6-8. 
 73. Ліпінська Н. Тарасові світанки:Урок з елементами рольової гри.6 клас / Ліпінська Н. / Дивослово (Українська мова i лiтература в навчальних закладах). - 2006. - 3. - С. 16-18. 
 74. Локойда Т. Зустрітися із... пам'ятником : урок розвитку зв'язного мовлення / Локойда Т.  / Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2011. - № 1/2 . - С. 13-17.-Подано розробку уроку, мета якого - познайомити учнів з побудовою твору-опису пам'ятки історії та культури (у даному випадку пам'ятника Т. Шевченку у Харкові) на основі власних спостережень. Урок сприяє вихованню в школярів естетичного смаку, розуміння значення творчості визначного поета-пророка українського народу. 
 75. Мазепа Н. Зрозуміти іншого. Дружба Миколи Лєскова і Тараса Шевченка як приклад російсько-українських відносин / Мазепа Н. // День. - 2011. - 23-24 верес. (№ 170/171). - С. 13. 
 76. Маланюк Є. [Шевченко] / Маланюк Є. / Хроніка-2000. - 2011 [за 2010 р.]. - Вип. 3(85): Зарубіжне шевченкознавство. - С. 5-7. - (Матеріали і дослідження). - Короткий начерк про значення творчості поета, про її глибинне сприйняття (чи не сприйняття) як в Україні, так і поза її межами. 
 77. Маланюк Є. Шлях до Шевченка / Маланюк Є.  // Хроніка-2000. - 2011 [за 2010 р.]. - Вип. 3(85): Зарубіжне шевченкознавство. - С. 8-22. - (Матеріали і дослідження). - Автор розглядає шевченкознавство як окрему і дуже важливу "галузь вивчення й знання" й дає короткі начерки основних її напрямків. 
 78. Манківській В. Поет і княжна : [Т. Г. Шевченко та В. Репніна] / Манківській В. / Голос України. - 2012. - 7 берез. (№ 48). - С. 9. 
 79. Марціковський І. Історія з фактом. Про перебування Тараса Шевченка в Бердичеві / Марціковський І. // Воля і Батьківщина. - 2010. - № 3/4. - С. 217-220. 
 80. Марцінковський І. Нестор Малеча - перший лексикограф Кобзаревих творів : Шевченкіана  / Марцінковський І. // Слово Просвіти. - 2012. - 9-15 лют. (№ 6) . - С. 6-7.- Н.М. Малеча (27.10 (8.11) 1887 р. - ?) - укр. філоло, етнограф, краєзнавець, фольклорист, педагог народився в с. Стругівській Буді Чернігів. губ., тепер Суразького р-ну Брянської обл. Навчався в Чернігів. духовній семінарії, Новгород-Сіверській класичній гімназії. 
 81. Масеїв І. Приголосся / Масеїв І. // Вітчизна. - 2004. - 3-4. - С. 134-140.-Сепія Т. Шевченка "Тріо" (1851) та інші твори художника.Т.Шевченко - художник. 
 82. Махінчук М. Брати Лазаревські в долі Шевченка / Махінчук М. // Віче. - 2009. - N 19. - С. 66.-Брати Лазаревські та їх підтримка Тараса Шевченка під час перебування поета в Петербурзі і протягом його заслання в Оренбурзі та за Каспієм. 
 83. Мельник О. Раритети незнайомої Шевченкіани / Мельник О.// Українська культура. - 2007. - 5. - С. 30-32.- Серед раритетів друкується унікальна фотографія Людмили Володимирівни Тарновської - дружини В. В. Тарновського (старшого) 
 84. Мельниченко В. Московська панахида за Кобзарем / Мельниченко В. // День. - 2011. - N 79. - С. 7.- До 150-річчя перевезення праху Тараа Шевченка із Петербурга в Україну. Як відбувалась панахида у Москві за померлим Кобзарем. 
 85. Ми перед зором Шевченка: 9 березня виповнюється 140 р. від дня смерті Шевченка // Сільський час. - 2001. - 9. - С. 8-9. 
 86. Міден, Едвін. Приїхав у Седнів Шевченко до друзів... / Міден, Едвін / Голос України. - 2013. - 17 трав. (№ 90). - С. 8-9. - Голова седнівського осередку обласної організіції Українського т-ва охорони пам'яток історії та культури про перебування Т. Шевченка на Чернігівщини. 
 87. Мітюхіна Н. В. Шевченко в моєму серці. Театрально-музична композиція / Мітюхіна Н. В. / Вивчаємо українську мову та літературу. - 2011. - № 6. - С. 25-27. -Сценарій літературно-музичної композиції, присвяченої життю і творчісті Т. Г. Шевченка. 
 88. Міяковський В. Грицько Честахівський / Міяковський В. / Хроніка-2000. - 2011 [за 2010 р.]. - Вип. 3(85): Зарубіжне шевченкознавство. - С. 295-309. - (Матеріали і дослідження). - Гр. Честахівський - організатор перепоховання Т.Шевченка.Про цю людину, і його діяльність по організації перепоховання поета йде мова у статті. 
 89. Міяковський В. Шевченківська виставка 1966 р. в УВАН / Міяковський В / Хроніка-2000. - 2011 [за 2010 р.]. - Вип. 3(85): Зарубіжне шевченкознавство. - С. 288-294. - (Матеріали і дослідження). - Короткий опис документів та інших експонатів Музею-архіву УВАН станом на 1963 р. 
 90. Мойсеїв І.  Т. Шевченко і Й.Бродський: вектор творчого методу / Мойсеїв І. // Зарубіжна література (Шкільний світ). - 2009. - № 15/16. - С. 17-23. 
 91. Моклиця М. Тарас Шевченко як психологічний експресіоніст / Моклиця М.  // Сучасність. - 2002. - № 7-8. - С. 136-149. 
 92. Муштенко С. Дружба трьох геніїв / Муштенко С. // Українське слово. - 2009. - №52 . - С. 8.- Гоголь, Щепкін, Шевченко - живучи в одну епоху, не зустрітися і не перейнятися теплою, сердечною дружбою один до одного не могли. Дружба - явище невипадкове і величне. 
 93. Навколо Кобзаря // Деснянська правда. - 2011. - 27 берез. (№ 27) . - С. 2.- Вшанування пам'яті Т.Г.Шевченка на Чернігівщині: зустріч творчої інтелігенції з представниками обл. влади, концерти, покладання вінків у пам’ятника поетові у зв’язку із 150-річчям з дня його смерті. 
 94. Наумова Н. 1859 рік у житті та творчості Тараса Шевченка / Наумова Н. // Вітчизна. - 2009. - N 7/8. - С. 147-152. 
 95. Одарченко П. Тарас Шевченко в радянській літературній критиці (1920-1960) / Одарченко П. / Хроніка-2000. - 2011 [за 2010 р.]. - Вип. 3(85): Зарубіжне шевченкознавство. - С. 210-280. - (Матеріали і дослідження). - Бібліогр. в кінці ст.-Стаття цікава тим, що подає погляд закордонного українства на основні періоди офіційного радянського шевченкознавства, прослідковує те, як в ці періоди радянські історики літератури по-різному трактували творчість Т.Шевченка. 
 96. Онищенко Н. Тарас Шевченко і ніжинські греки / Онищенко Н. / Деснянська правда (вільна). - 2010. - N 27. - С. 10. 
 97. Орленко П. Тут зупинилося серце Кобзаря : увічнені миттєвості / Орленко П. / Народна армія. - 2009. - N 42. - С. 7.- Доля укр.письменника була тісно пов`язана з Петербургом.До 150-річчя від дня народження в будинку Академії мистецтв відновили майстерню, де він працював в останній період життя. 
 98. Орлюк Я. Філософія "світла" і "тіні" у творчості Т. Г.Шевченка / Орлюк Я. / Українська література в загальноосвітній школі. - 2005. - 9. - С. 2-4. 
 99. Павленко М. "Золотий гомін" Павла Тичини як ремінісценція "Великого льоху" Тараса Шевченка / Павленко М. / Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2011. - № 5. - С. 6-19. - Бібліогр.: 31 назва. - Зміст: "Великий льох" / Т. Г. Шевченко. "Золотий гомін" / П. Г. Тичина.  - Бібліогр.: 31 назва.- Пропоноване дослідження розглядає зовнішню і духовну спорідненість між містерією Т. Шевченка і поемою П. Тичини. Продемонстровано алегоричність обох творів, пронизаність спільними образами-персонажами, аналогічними глибокими символами. Зроблено висновок, що в обох текстах ідея полягає у безсмерті українського духу, у відродженні Української державності, української нації та духовності, яке можливе лише за умови пробудження від колоніального сну і поневолення. 
 100. Павлущенко, Валентин. "Чумацький шлях Тараса / Валентин Павлущенко / Українська літературна газета. - 2012. - 9 берез.(№ 5). - С. 6-7 : рис. - У повісті "Наймичка" Шевченко згадує, як у роки своєї юності чумакував з батьком: "Виїзжали ми із Гуляйполя, я сидів на возі і дивився не на Новомиргород, що лежав у долині над Тікичем, а на степ, лежавший за Тікичем..." 
 101. Пазенко Л. П. Твір-опис зовнішності людини за картиною Т.Г. Шевченка "Автопортрет. 1840 р." : урок розвитку зв`язного мовлення в 7 класі / Пазенко Л. П. / Вивчаємо українську мову та літературу. - 2011. - № 6. - С. 16-19.- План-конспект уроку, мета якого формувати вміння учнів складати твір-опис зовнішності людини картиною, повторити ознаки художнього стилю, поглибити знання учнів про твір-опис. 
 102. Панченко В. Петр Мартос, издатель "Кобзаря": 170 лет назад на средства П. Мартоса вышло в свет первое изд. "Кобзаря" Т. Шевченко / Панченко В. // День. - 2010. - N 162/163. - С. 8.- П.І. Мартос (1809 - пізніше 17.12.1875) навчався в Ніжин. гімназії. Товаришував з Гоголем. 
 103. Парфенюк О. М. Шевченка світ - сплетіння ліній / Парфенюк О. М.  // Українська література в загальноосвітній школі. - 2013. - № 2. - С. 15-18 : ілюстр.- Сценарій заходу. 
 104. Переступняк В. М. Презентація книги Василя Касіяна "Пророк" / Переступняк В. М. //Шкільна бібліотека. - 2012. - № 3. - С. 75-77 : ілюстр.-Сценарій заходу. Мета: ознайомлення учнів з життєвим та творчим шляхом Т. Г. Шевченка 
 105. Петреченко С. В. Вікторина з вивчення творчості Т. Г.Шевченка / Петреченко С. В. // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2006. - 5. - С. 37-39. 
 106. Петров В. Естетична доктрина Шевченка : До поставлення проблеми / Петров В. // Хроніка-2000. - 2011 [за 2010 р.]. - Вип. 3(85): Зарубіжне шевченкознавство. - С. 88-94. - (Матеріали і дослідження). 
 107. Петров В. Провідні етапи розвитку сучасного шевченкознавства : (З приводу книги П.Зайцева "Життя Тараса шевченка".- Л., 1939) / Петров В. // Хроніка-2000. - 2011 [за 2010 р.]. - Вип. 3(85): Зарубіжне шевченкознавство. - С. 62-87. - (Матеріали і дослідження). -Автор стверджує, що перша половина ХХ ст. в шевченкознавстві характеризується тим, що стався "перехід од "культу Шевченка" до "наукового шевенкознавства". І характеризуючи книгу Заайцева як одну із перших в ряду "наукового" підходу, дає коротку характеристику іншим роботам, присвячених Т. Шевченку (М.Євшана, С.Єфремова, М.Шагінян та ін.). 
 108. Петров В. Тарас Шевченко як поет нації : (До 85-ліття з дня його смерті) / Петров В. // Хроніка-2000. - 2011 [за 2010 р.]. - Вип. 3(85): Зарубіжне шевченкознавство. - С. 43-61. - (Матеріали і дослідження). - Стаття присвячена 85-річчю дня смерті поета, де автор - один з провідних шевченкознавців української діаспори, розглядає значення творчості поета для української нації, називаючи "Кобзар" "національною книгою українського народу", а також показана роль поета в діяльності Кирило-Мефодіївського товариства. 
 109. Петрушенко Микола "Всі дні мого перебування в Яготині є і будуть для мене рядом прекрасних спогадів" : [Т. Г. Шевченко]  Петрушенко Микола // Урядовий кур`єр. - 2013. - № 119. - С. 5. 
 110. Печеринська О. Тарас Шевченка і Біблія. давидові псалми. Нестандартний урок у 9-му класі (ток-шоу) / Печеринська Олександра // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2013. - № 3. - С. 12-17. 
 111. Пиріг Л. Історія Вкраїни у творчості Шевченка очима філателістів : філателія / Пиріг Л. // Правда Украины. - 2012. - № 10. - С. 15 : ілюстр. 
 112. Пиріг Л. Позаукраїнські зустрічі та знайомства Тараса Шевченка  Пиріг Л. // Слово Просвіти. - 2011. - N 14. - С. 15. 
 113. Повернення рарирентних автографів Тараса Шевченка: [в Україну] // Музеї України. - 2006. - №6 . - С. 28. 
 114. Потапова Н. Шевченкознавство: циганська тема в художній спадщині Тараса Шевченка / Неля Потапова // Образотворче мистецтво. - 2013. - № 1. - С. 16-19. - Бібліогр. в кінці ст. 
 115. Президент вручив Національні Шевченківські премії // Культура і життя. - 2012. - 16 берез.(№ 11). - С. 3. 
 116. Провозін П. "Так зробить, як і я..." / Провозін П. // Сіверський край. - 2010. - N 10. - С. 2.-Д. С. Каменецький (1830 - 27.10.1881) перший видавець творів Т.Г. Шевченка. Закінчив Н.-Сіверську гімназію у 1848 р. 
 117. Пупиніна О. Кобзарська елегія. У Києві відкрилася виставка "Тарас Шевченко: мозаїка цілості" / Пупиніна О. // День. - 2011. - 27 липня (№ 130) . - С. 8.- Образ Т. Г. Шевченка в мистецтві. 
 118. Рак Г. "Крізь людський біль проступає вселюдське" (О. Гончар). Бінірний урок-зіставлення трагедії Й.В. Гете "Фауст" і поеми Т. Шевченка "Катерина". 9 клас / Рак Г. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2011. - № 6. - С. 34-36. - Зміст: "Фауст" ; "Катерина". 
 119. Ракова Л. В. Усе любов`ю зміряне до дна. Кохання й любовна лірика Т.Шевченка / Ракова Л. В. // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2010. - N 5. - С. 32-34. 
 120. Ріженко А. Ім' я кобзаря єднає українців. 60 років тому було встановлено перший пам' ятник Тарасові Шевченку на американському континенті / Ріженко А. // Слово Просвіти. - 2011. - 11-17 серп. (№ 32). - С. 6. 
 121. Рінгіс Л. "Нам треба голосу Тараса" (Павло Тичина) : 22 травня - день перепоховання Т. Шевченка на Чернечій горі поблизу Канева / Рінгіс Л. // Демократична Україна. - 2010. - N 20. - С. 15. 
 122. Рожко В. Ікони Тараса Шевченка на Волині : шевченкіана / Володимир Рожко // Слово Просвіти. - 2012. - 13-19 верес.(№ 37). - С. 14-15 : ілюстр. 
 123. Романовська Г. Кобзар у полоні жіночих чар. Літературний вечір до дня народження Т. Шевченка / Романовська Галина // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2013. - № 3. - С. 25-30. - Бібліогр.: с. 30.
 124. Рудницька Г. Вивчення послання Т.Шевченка "І мертвим, і живим, і ненародженним..." // Дивослово - 2002. - 12. - С. 33-37. 
 125. Рудницький Я. Дещо про українські видавництва на чужині й еміграційні видання Шевченкового "Кобзаря" / Рудницький Я. // Хроніка-2000. - 2011 [за 2010 р.]. - Вип. 3(85): Зарубіжне шевченкознавство. - С. 205-209. - (Матеріали і дослідження). - Видання "Кобзаря" дають "прекрасну ілюстрацію того, як поставали й розвивалися українські видавництва поза межами України". 
 126. Рудько М. Соціалістичні уроки від Тараса Шевченка / Рудько М. // Товариш. - 2011. - N 2. - С. 4 - 5. 
 127. Русанова О. Тарас Шевченко - життєпис і творчість : матеріали для уроків у 7-му класі / Русанова О.// Українська мова та література (Шкільний світ). - 2009. - N 8. - С. 16-23. -Знайомство Тараса Шевченка з Іваном Сошенко. 
 128. Рябкіна В. С. "Заповіт" Т.Г.Шевченко мовами світу / Рябкіна В. С. // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2006. - 5. - С. 28-29. 
 129. Савчук В. Традиційні та нові акценти у вивченні життя і творчості Тараса Шевченка у школі / Валентина Савчук // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). - 2012. - № 3. - С. 38-40. - Бібліогр. в кінці ст.-Спираючись на найновіші дослідження науковців, автор руйнує певні стереотипи українців щодо постаті Тараса Шевченка. Аналізуючи стан викладання його життєвого і творчого шляху в школі, робить спробу розставити нові акценти. 
 130. Сапон В. Друга батьківщина Тараса / Сапон В. // Деснянська правда. - 2011. - 10 берез. (№ 26) . - С. 1.- Як Чернігів відзначив 197-у річницю від дня народження Т. Г. Шевченка. 
 131. Сапон В. П'ять днів у Ніжині / Сапон В. // Деснянська правда. - 2012. - 8 берез. (№ 26) . - С. 4.- Перебування Т. Г.Шевченка у Ніжині за спогадами О.С. Афанасьєва-Чужбинського. 
 132. Сверстюк Є. "А слава - заповідь моя" / Сверстюк Є. // Українська літературна газета. - 2011. - N 5. - С. 2-3.- До 150-х роковин смерті Тараса Шевченка. Ще раз про його тврчість. 
 133. Сверстюк Є. Міт кріпацький чи козацький? /Сверстюк Є. // День. - 2011. - N 39/40. - С. 10. 
 134. Сверстюк Є. Тарасові залізні стовпи / Сверстюк Є. // Україна молода. - 2009. - N 44. - С. 9.- Творчість Шевченко Т. і християнська віра. 
 135. Святиня в Каневі, святиня в душі // Слово Просвіти. - 2013. - 7-13 берез.(№ 10). - С. 11 : фотогр.- Вплив творіві Т. Шевченка на формування особистості та світогляду С. Петлюри. 
 136. Сембрак Л. Б. "Під віще слово "Заповіту" краяни, голови схиліть..." / Сембрак Л. Б. // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2007. - 9. - С. 19-21.- Вивчення поезії Тараса Шевченка 
 137. Середа О. Луганський край шанує Кобзаря : розробка заняття з краєзнавства у 2 класі /Середа О. // Початкова школа. - 2011. - № 5. - С. 45-46.- Запропоновано конспект уроку з літературного краєзнавства для 2 класу, мета якого - ознайомити з життєписом великого сина українського народу - Т. Г. Шевченка; показати красу і чарівність Шевченкового слова; виховувати любов до рідного краю, Батьківщини через високий стиль поетової спадщини. 
 138. Скиба М. Тарас Шевченко. Твори періоду навчання у Санкт-Петербургській академії мистецтв / Скиба М. // Образотворче мистецтво. - 2006. - №1 . - С. 12-15. 
 139. Скоць А. До проблеми періодизації творчості Тараса Шевченка / Скоць А. // Дивослово (Українська мова i лiтература в навчальних закладах). - 2006. - №3. - С. 58-62. 
 140. Скоць А. Віршоване пророцтво Тараса Шевченка "Ісаія. Глава 35 (Подражаніє)" : спроба порівняльно-типологічного аналізу / Андрій Скоць // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). - 2012. - № 3. - С. 8-10.- У статті здійснюється порівняльно-типологічний аналіз твору-переспіву Шевченка, відзначаючи особливості його поетики, генетично-контактні зв'язки з Біблією й співзвучність поетовій сучасності. 
 141. Славинський М. Тарас Шевченко не в мармурі, не в бронзі / Микола Славинський // Віче. - 2012. - № 5. - С. 62-64 : ілюстр.- Міркування наших сучасників над тим, яким був насправді Тарас Шевченко. 
 142. Собкович О. Шевченко у творчості Бориса Гінзбурга / Ольга Собкович // Образотворче мистецтво. - 2013. - № 1. - С. 22-23. - Бібліогр. в кінці ст.-У статті подано твори київського художника Бориса Гінзбурга, присвячені життю і творчості Тараса Григорвича Шевченка. 
 143. Солтис Т. Життя Тараса Шевченка - подвиг / Солтис Т. // Українська література в загальноосвітній школі. - 2006. - 3. - С. 34-37.- Сучасний урок літератури. 
 144. Стегній В. Не дотягнув до жаданої пори... / Стегній В. // Демократична Україна. - 2011. - N 9. - С. 10.- Історія хвороби і кончини Кобзаря. 
 145. Степанець І. М. Творчість Т.Шевченка. Ранній період. Система уроків з теми у 9 класі /Степанець І. М.  // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2006. - № 5. - С. 11-15. 
 146. Сторожук, Лариса. Тарас Шевченко і Одеса : урок-дослідження з елементами мультимедійної презентації та театралізації / Лариса Сторожук // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). - 2012. - № 3. - С. 33-37. - Бібліогр. в кінці ст.-Мета уроку розвивати та поглибити знання учнів про зв'язок Т. Шевченка з Одесою, прищеплювати любов до творчості поета. 
 147. Стратілат М. "Якби з ким сісти, хліба з`їсти" / Стратілат М. / // Київська старовина. - 2009. - N 5/6. - С. 171-175. 
 148. Ступак В. Будинок, оздоблений пам’яттю про Тараса / Ступак В. // Вісник пенсійного фонду України. - 2012. - № 11. - С. 48-50. 
 149. Стус Д. Тарас Шевченко: початок міфу /Стус Д. // Пенсія. - 2011. - № 4/6. - С. 24-25. 
 150. Стусенко О. Встань, Тарасе, подивися... : [Національна премія України ім.Т. Шевченка] // Друг читача. - 2009. - N 5. - С. 5.- Даний перелік лауреатів Національної премії України ім.Т. Г.Шевченка по областям України. 
 151. Сулима В. Морфологія "Снів" Тараса Шевченка в контексті біблійних оніричних пророцтв / Віра Сулима // Слово і час. - 2011. - № 3. - С. 12-20. - Бібліогр. в кінці ст.- Стаття написана за результатом інтертекстуального аналізу трьох поетичних творів Т. Шевченка з однойменною назвою "Сон", які розглядаються в контексті біблійних пророцтв, зокрема патріарха Йосипа і пророка Даниїла. 
 152. Супруненко В. "Пам'ятаємо, Тараса!" / Супруненко В. // Вісник пенсійного фонду України. - 2013. - № 6. - С. 48-51. 
 153. Супруненко, Володимир. "Помним Тарас" / Володимир Супруненко // Віче. - 2012. - № 5. - С. 64-65 : ілюстр.- В статті йдеться про меморіальний музей імені Т. Г. Шевченка, який знаходиться в Казахстані, в місті Форт-Шевченко, що розташоване на півострові Мангишлак, де відбував заслання великий Кобзар. 
 154. Сюндюков И. Наедине с гением. Тарас Шевченко в своей переписке / Сюндюков И // День. - 2011. - N 52/53. - С. 10. 
 155. Танана Р. Нас охопило якесь особливе почуття : 100 років тому на Тарасовій горі / Танана Р.  // Культура і життя. - 2009. - N 10. - С. 4 : ил.-Виповнюється 148 років відтоді, як канівська земля прийняла в своє лоно прах геніального українського поета і художника Т. Г.Шевченка. 
 156. Танана Р. Тарасова світлиця - перший народний музей Кобзаря / Танана Р. // Музеї України. - 2006. - 5. - С. 12-13. 
 157. Танана Р. Палкий шанувальник Великого Кобзаря / Раїса Танан // Дзвін. - 2011. - № 3. - С. 118-123.- Гнилосиров Василь Степанович – український педагог, публіцист, просвітник. Через усе своє життя проніс він любов і повагу до Кобзаря. Для нього справою душі було зацікавити дітей творчістю Т. Г. Шевченка, спостерігати, як сприймають вони вірші, що їх хвилює. 
 158. Таранюк В. Пам'ятники Тарасові Шевченку // Українське слово. - 2005. - 41. - С. 13.-В Україні і в світі. 
 159. Творчий перегук майстрів слова. Бінарний урок-дослідження з елементами компаративістики: "Проблемно-тематичний аналіз жіночих образів Т. Шевченка та М. Некрасова" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2011. - № 6. - С. 45-50. - Бібліогр. в кінці ст. 
 160. Типи аналізу художнього твору, адаптовані до шкільної практики. Фрагменти конспектів уроків // Зарубіжна література в школах України. - 2013. - № 4. - Зміст: "Фауст" ; "Катерина" ; "Вересовий трунок" ; "Альпухара" ; "Вовк і Ягня" ; "Гобсек" ; "Хазяїн" ; "Осіння пісня" ; "Мазепа" ; "Полтава". 
 161. Ткаченко В. Шевченкове слово в англомовному і франкомовному світі / Ткаченко В. // Українське слово. - 2011. - 15-21 червня (N 24) . - С. 10. 
 162. Томенко М. "Щоб Дніпро був під самим порогом..." / Томенко М. // Літературна Україна. - 2011. - N 9. - С. 3.- 150-літня боротьба Тараса Шевченка за місце під Каневом: історичні паралелі. 
 163. Томенко М. 150-річна боротьба Тараса Шевченка за місце під Каневом / Томенко М. // Голос України. - 2011. - N 37. - С. 3.- Чому Т. Шевченка необхідно було перепоховати. 
 164. Томілович Л. Шевченковими шляхами. Садиба Енгельгардтів - Моссаковських / Томілович Л. // Київська старовина. - 2009. - N 1/2. - С. 74-82. 
 165. Усипенко Т. В. Т. Г. Шевченко. Історична поема "Тарасова ніч" / Усипенко Т. В // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2011. - № 6. - С. 20-21.- План-конспект уроку, мета якого продовжувати поглиблювати знання учнів про долю Т. Г. Шевченка; охарактеризувати образ народного співця, його роль у житті українців. 
 166. Ушкалов Л. Співець людського щастя. Шевченко contra Шатобріан : уроки літератури / Ушкалов Л. // Україна молода. - 2012. - 7 берез.(№ 36). - С. 11 : ілюстр. 
 167. Ушкалов, Леонід. Образ сліз у творчості Тараса Шевченка / Леонід Ушкалов // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). - 2012. - № 3. - С. 2-7. - Бібліогр. в кінці ст. - Розглядається образ-концепт "сльози" у творчості Шевченка. Простежено його генезу та еволюцію в контексті українського фольклору. 
 168. Федорук О. Шевченкознавство в Українській вільній Академії Наук : (1940-ві - 1960-ті рр.) / Федорук О. // Хроніка-2000. - 2011 [за 2010 р.]. - Вип. 3(85): Зарубіжне шевченкознавство. - С. 326-353. - (Матеріали і дослідження). - Бібліогр. в кінці ст. - Подається стисла історія виникнення Української Вільної Академії Наук, яка стала "одним із найвдаліших і найперспективніших науково-організаційних проектів української еміграції того часу" особливо щодо розвитку шевченкознавства. 
 169. Харчук Р. Проблема прототипу в творчості Тараса Шевченка / Харчук Р. // Дивослово (Українська мова i лiтература в навчальних закладах). - 2006. - 3. - С. 49-54. 
 170. Хомич Я. "Псалми Давидові": біблійне першоджерело та його інтерпритація Тарасом Шевченком / Хомич Я. // Комплект газет "Шкільний світ" (Українська мова та л-ра). - 2007. - 9. - С. 18-21.-Урок за творчістю Т. Шевченка. 
 171. Чабан С. В. Тема жіночої долі у творчості Тараса Шевченка / Чабан С. В. // Українська література в загальноосвітній школі. - 2013. - № 2. - С. 14 : ілюстр.- План-конспект уроку. 
 172. Червак Б. Тарас Шевченко: між двома міфами / Червак Б.// Українське слово. - 2011. - N 9. - С. 2. 
 173. Червінський В. Тарас Шевченко і Київський університет / Червінський В. // Українське слово. - 2011. - N 13. - С. 10. 
 174. Чернов А. Роль Тараса Шевченка у формуванні світогляду Симона Петлюри /Чернов А. // Українське слово. - 2013. - 6-12 берез.(№ 10). - С. 16. 
 175. Чижевський Д. Деякі проблеми дослідження формального боку поезій Шевченка /Чижевський Д. // Хроніка-2000. - 2011 [за 2010 р.]. - Вип. 3(85): Зарубіжне шевченкознавство. - С. 95-106. - (Матеріали і дослідження). - Досліджується формальна побудова поетичних творів Шевченка : метр, ритм, рими тощо. 
 176. Чикаленко-Келлер Г. Рєпніни та їхня яготинська бібліотека / Чикаленко-Келлер Г. // Хроніка-2000. - 2011 [за 2010 р.]. - Вип. 3(85): Зарубіжне шевченкознавство. - С. 184-200. - (Матеріали і дослідження). - "Витяги з каталогу бібліотеки князя Василя Рєпніна в Яготині", складені1846-1847 рр. і описані в цій статті, цікаві для дослідників життя і творчості Т.Шевченка тим, що допомагають пролити світло на певні моменти його життя, пов"язані із кн.Варварою Рєпніною. 
 177. Шаповалова В. Міні-кейс : уроки за творчістю Т.Г. Шевченка ("Катерина") / Шаповалова В. // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2011. - № 9. - С. 54-61 : фотогр.-Автор пропонує розробки уроків за творчістю Т. Г. Шевченка з використанням форми уроку "Проект з мультимедійними слайдами" 
 178. Шарварок О. На щастя, поет вижив.../ Шарварок О. // Київ. - 2005. - 12. - С. 2-3.-До 160-річчя "Заповіту" Тараса Шевченка 
 179. Шевельов Ю. Диптих про книжки з подвійним дном / Шевельов Ю. // Хроніка-2000. - 2011 [за 2010 р.]. - Вип. 3(85): Зарубіжне шевченкознавство. - С. 201-204. - (Матеріали і дослідження). - Стаття є своєрідною рецензією на книгу П. Зайцева "Життя Тараса Шевченка" (Нью-Йорк;Париж;Мюнхен,1955).Оцінюється книга і як науковий твір і як мистецький, написаний науковцем і, водночас, письменником. 
 180. Шевельов Ю. Шевченко - класик? / Шевельов Ю. // Хроніка-2000. - 2011 [за 2010 р.]. - Вип. 3(85): Зарубіжне шевченкознавство. - С. 23-43. - (Матеріали і дослідження). - Ця робота 1943 р. є розгорнутим аналізом книги Є.Ю.Пеленського "Шевченко-класик.1855-1861" (Л.; Краків : Укр. вид-во, 1942).Детально розглядаючи основні положення і твердження цієї книги, автор статті, підкреслюючи її актуальність і значимість, не погоджується з твердженням про "еволюцію Шевченка до класицизму" в літературі і заодно накреслює основні напрями поетичної творчості Шевченка в роки після заслання. 
 181. Шевченко : Річник І // Хроніка-2000. - 2011 [за 2010 р.]. - Вип. 4(86): Зарубіжне шевченкознавство. - С. 4-30. - Зміст: [Передмова] ; Шевченко сто років тому.1852-1952. ; Петербурзька Академія мистецтв за часів студій тараса Шевченка / Д. Горняткевич. Публікації та замітки. 
 182. Шевченко : Річник ІІ // Хроніка-2000. - 2011 [за 2011 р.]. - Вип 4(86): Зарубіжне шевченкознавство. - С. 31-80. - (Матеріали і дослідження). - Зміст: [Передмова] ; Шевченко сто років тому.1853-1953. ; "Княгиня" - оповідання Шевченка (1853) / Д. Чижевський. Публікації та замітки ; Наші шевченкознавці:Михайло Новицький. 
 183. Шевченко : Річник ІІІ // Хроніка-2000. - 2011 [за 2010 р.]. - Вип. 4 (86): Зарубіжне шевченкознавство. - С. 81-122. - Зміст: [Передмова] ; Шевченко стороків тому ; Поетична майстерність тараса Шевченка (у світлі нових дослідів 1041-1946 рр.) / П. Одарченко. Публікації та замітки. 
 184. Шевченко З. Художній світ Т. Шевченка (матеріали до вивчення біографії) / Шевченко З. // Українська мова і література в школі. - 2011. - № 1. - С. 28-30. - У статті розглядається поблема становлення Т. Шевченка як художника, задум та реалізація деяких полотен, засоби творення художніх образів. 
 185. Шевченко.Річник V // Хроніка-2000. - 2011 [за 2010 р.]. - Вип. 4 (86): Зарубіжне шевченкознавство. - С. 168-225. - Зміст: [Передмова] ; Шевченко сто років тому.1856-1956 ; Рукописний ілюстрований "Кобзар" 1844 року / В. Дорошенко. Опанас Сластіон - перший ілюстратор Шевченка / Ю. Сластіон. Шевченко в мистецтві ; Нові праці про Шевченка ; Матеріали і замітки. 
 186. Шевченко.Річник VI // Хроніка-2000. - 2011 [за 2010 р.]. - Вип. 4(86): Зарубіжне шевченкознавство. - С. 226-283. - Зміст: [Передмова] ; Шевченко сто років тому.1857-1957. ; Сторіччя Шевченкового "Щоденника" / В. Дорошенко. Критеріївоцінці малярської спадщини Шевченка / Д. Горняткевич. Нові праці про Шевченка. 
 187. Шевченко.Річник VII // Хроніка-2000. - 2011 [за 2010 р.]. - Вип. 4(86): Зарубіжне шевченкознавство. - С. 284-327. - Зміст: [Передмова] ; Шевченко сто років тому.1858-1958. ; Шевченко і Костомаров / В. Міяковський. Шевченко в мистецтві ; Огляди праць про Шевченка. 
 188. Шевченко.Річник VIII-IX // Хроніка-2000. - 2011 [за 2010 р.]. - Вип. 4(86): Зарубіжне шевченкознавство. - С. 328-379. - Зміст: [Передмова] ; Шевченко сто років тому.1859-1860. ; Вірш Шевченка "Мій Боже милий..." / М. Антонович. Дім, в якому жив Шевченко в 1859 році / В. Павловський. Шевченківське свято в Домб"ї / Д. Горняткевич. Шевченківські роковини в Азії / І. Світ. Матеріали про життя і творчість Шевченка / В. Дорошенко. Збірники Шевченківських конференцій 1956 і 1957 рр. / П. Одарченко. Збірник праць Сьомої наукової Шевченківської конференції. 
 189. Шевченко.Річник Х // Хроніка-2000. - 2011 [за 2010 р.]. - Вип. 4(86): Зарубіжне шевченкознавство. - С. 380-434. - Зміст: Шевченко сто років тому.Січень-лютий 1861 року. ; Шевченків "Буквар" (1861) / І. Коровицький. Унікальний "Кобзар" 1860 року з власноручними поправками Шевченка / В. Міяковський. Т.Г. Шевченко на Волині / Ю. Перхорович. "Академічна" публікація для відзначення сторіччя смерті шевченка / В. Міяковський. Тогочасні польські газети про похорон Шевченка. 
 190. Шиленко Ю. Списки шевченкових творів / Шиленко Ю // Дивослово (Українська мова i лiтература в навчальних закладах). - 2006. - 3. - С. 62-64.- Прижиттєві списки. 
 191. Шпак В. Біль за рідних, біль за Україну... / Шпак В. // Урядовий кур`єр. - 2011. - N 42. - С. 13.- Про те, що Кобзар мріяв звільнити з кріпацтва своїх братів та сестру. 
 192. Шпиталь І. Зорі печалі на українському історичному небосхилі / Шпиталь І. // Українське слово. - 2009. - N 5. - С. 8.- Національні трагедії України і їх відображення в творах письменників: Т. Г.Шевченка, Станіслава Зінчука. 
 193. Шудря М. Прометей Кавказу (із нотаток шевченкознавця) / Шудря М. // Демократична Україна. - 2012. - 8 берез.(№ 10). - С. 8 : портр. 
 194. Шульженко С. "Кобзар" Тараса Шевченка у фондах Книжкової палати України /Шульженко С. // Вісник Книжкової палати. - 2010. - N 12. - С. 29-30. - Бібліогр. в кінці ст. - З історії перших видань. 
 195. Щерба Т. М. Мораль, етика, народознавство у творах Тараса Шевченка / Щерба Т. М.  // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2006. - №5. - С. 21-23. 
 196. Юрченко В. "За що люди гинуть?" / Юрченко В. // Комплект газет "Шкільний світ" (Українська мова та л-ра). - 2007. - 9. - С. 12-13.-Вивчення творчості Т.Шевченка в школі. 
 197. Янкович О. В. Матеріали до факультативу "романизм у контексті світового літературного процесу"(світова та українська література) /Янкович О.В. // Зарубіжна література в школах України. - 2011. - № 11. - С. 44-47. - Бібліогр.: 11 назв.. - Бібліогр.: 11 назв. 
 198. Янкович О. В. Порівняльний аналіз п’єси Ф. Шиллера "Вільгельм Телль" та поеми Т. Шевченка "Гайдамаки" /Янкович О. В. // Зарубіжна література в школах України. - 2012. - № 5. - С. 37-39. 
 199. Яременко В. І. Історична ономастика у творчій спадщині Тараса Шевченка / Яременко В. І. // Український історичний журнал. - 2010. - № 2. - С. 164-178. - Бібліогр. в кінці ст. 
 200. Яремко Г. "Твоя слава, Кобзарю, не вмре, не поляже": літературно-музична композиція /Яремко Г.  // Українська література в загальноосвітній школі. - 2010. - N 2. - С. 34-36. 

Немає коментарів:

Дописати коментар

Примітка: лише член цього блогу може опублікувати коментар.