.

понеділок, 19 вересня 2016 р.

Український бібліограф Нінель Федорівни Королевич

    Життя людини визначається передусім сумлінним служінням улюбленій справі. Такою справою для Нінель Федорівни Королевич — першого професора в галузі бібліографії в Україні — стала бібліографія, якій вона самовіддано присвятила понад 40 років.
    Народилась Н.Ф.Королевич (до одруження Гретченко) у Харкові в сім'ї робітника. Життя її складалося непросто: вимушені переїзди під час війни, перерви у навчанні; праця на авіаційному заводі в Саратові.
    У 1945 р. 19-річна дівчина поступає на філологічний факультет (відділення слов'янської філології) Львівського державного університету ім. І.Я.Франка. Упродовж 1950—1953 рр. вона навчається в аспірантурі при Інституті мовознавства Академії наук України, після закінчення якої розпочинає трудову діяльність у Державній публічній бібліотеці України (нині — Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського).

   Доля щасливо пов'язала її саме із цією академічною бібліотекою. Н.Ф.Королевич працювала поруч із такими відомими бібліографами України, як 1.3.Бойко, С.В.Сороковська, Л.І.Гольденберг, Ф.К.Сарана, О.С.Ровнер, К.Є.Скокан, К.О.Коваленко та ін. У стінах тодішньої ЦНБ (Центральній науковій бібліотеці) Нінель Федорівна пройшла шлях від старшого бібліотекаря до головного бібліографа. Філолог за фахом, вона багато займалася бібліографічною самоосвітою.
    Спочатку Н.Ф.Королевич працювала у відділі систематизації та обробки літератури, у бібліографічному відділі, де виявила себе сумлінним бібліографом-практиком зі складання посібників та обслуговування читачів. Тут розкрився талант Н.Ф.Королевич як бібліографа, редактора бібліографічних праць з широким світоглядом, глибоким знанням української та зарубіжної літератур, мовознавства тощо. Вона відповідала на сотні усних та письмових запитів науковців, письменників, бібліотечних працівників, студентів.
   Особливо слід відзначити теоретичний доробок Н.Ф.Королевич. Вона — автор кількох фундаментальних науково-допоміжних посібників. Працюючи у ЦНБ, була ініціатором, керівником та співавтором ряду науково-допоміжних бібліографічних покажчиків, які ввійшли у золотий фонд української бібліографії й одержали високу оцінку на сторінках вітчизняної та зарубіжної преси. Це передусім "Українська мова. 1918—1961 рр.", "Слов'янська філологія на Україні. 1958—1962 рр." (К., 1963), "Слов'янська філологія на Україні. 1963—1967 рр." (К., 1968), "Славянское языкознание" (М.. 1963), "Общее языкознание", "Структурное и прикладное языкознание" (М.. 1965).
   У стінах академічної бібліотеки Нінель Федорівна склала персональні покажчики, присвячені діяльності академіків Л.А.Булаховського та І.К.Білодіда, а також посібники з мовознавства, української літератури тощо.
    Як бібліограф вона представляла українську славістику на міжнародному рівні. Так, у 1958 р. організувала книжкову виставку від України до IV Міжнародного з'їзду славістів у Москві й мала подяку від тодішнього президента Академії наук України О.В.Палладіна.
    За час роботи у ЦНБ Н.Ф.Королевнч стала провідним бібліографом у республіці та за її межами. Праці, виконані нею завжди на високому професійному рівні, відзначались актуальністю та бібліографічною новизною. Про значення бібліографічного доробку Нінель Федорівни влучно сказав у листі до неї (від 3 березня 1972 р.) відомий український бібліограф Ф.П.Максименко: "...Ваші прекрасні бібліографії по слов'янознавству й літературознавству дуже добре знають й постійно ними користуються. Знаю й Вашу цінну й цікаву статтю про потребу складання повної бібліографії української книги. Ви вже встигли зробити дуже багато, й ми повинні сподіватися одержати від Вас ще багато більше...".
   У 1967 р. Н.Ф.Королевнч захищає кандидатську дисертацію "Синтаксичні особливості роману А.Головка "Бур'ян".
    У 1968 р., коли було утворено самостійний Київський інститут культури, Нінель Федорівну запросили на викладацьку роботу. Саме тоді перед нею постали такі проблеми: вивчення історії та сучасного стану української бібліографії, життя і діяльність українських бібліографів XX століття (О.Андрієвський, М.І.Ясинський, Ю.О.Меженко, 1.3.Бойко, Ф ГІ.Максименко, Ф.К.Сарана та багато інших). До речі, виступи Н.Ф.Королевнч у "Літературній Україні" про "небажаного" в ті роки фольклориста-бібліографа О.Андрієвського (1969) і про створення повного репертуару української книги (1970) були на той час досить-таки сміливим кроком.
    Свої наукові інтереси Нінель Федорівна зосередила також на розробці проблеми "Українська бібліографія в міжнародних зв'язках", що вивчалася студентами як спецкурс. Нею опубліковані "Методичні рекомендації для проведення занять із спецкурсу "Інтернаціональні зв'язки української бібліографії" (К., 1990). З цієї ж проблематики на сторінках "Советской библиографии", "Радянського літературознавства" та інших видань з'явився ряд статей про українських і російських бібліографів та їх місце у міжнародна бібліографічних взаєминах.
   З 1974 р. Н.Ф.Королевич завідувала кафедрою бібліографії та книгознавства. Цю посаду вона обіймала майже 20 років. До недавнього часу Нінель Федорівна була професором кафедри аналітико-синтетич-ної обробки документів та загального бібліографознавства.
    Важливим завданням вузівської діяльності Нінель Федорівна вважає підготовку підручників, посібників, програм та методичних розробок з бібліографічних дисциплін. Упродовж майже 10 років колектив викладачів Київського та Харківського інститутів культури працював над створенням першого в Україні узагальнюючого навчального посібника "Українська радянська бібліографія" для інститутів культури республіки, що вийшов у світ 1980 р. у видавництві "Вища школа". Одним з активних організаторів, редакторів та співавторів цього видання була Н.Ф.Королевич. Згаданий посібник одержав високу оцінку спеціалістів у всесоюзній пресі. Зокрема, відомий московський бібліографознавець В.О.Осипов у своїй рецензії відзначав: "Відтепер ні одна .узагальнююча праця з радянської бібліографії не може не враховувати працю бібліо-графознавців України"1. Рецензенти з Мінського інституту культури В.О.Леончиков та В.О.Фокеєв підкреслювали, що "автори посібника не лише повідомили вже відомі факти, але ввели в науковий обіг маловідомі чи невідомі факти"2. Через декілька років після виходу цього навчального посібника Нінель Федорівна опублікувала програму з названого курсу під грифом Міністерства культури України (К., 1985). А 1998 р. у видавництві Книжкової палати України вийшов навчальний посібник для вузів культури країни "Українські бібліографи XX століття", якого з нетерпінням чекали викладачі, студенти, аспіранти, вся бібліографічна громадськість країни.
    З-під пера Н.Ф.Королевич вийшли також десятки статей, присвячених розвитку української бібліографії в 20—30-ті роки, у період Великої Вітчизняної війни, у повоєнні часи. Ряд матеріалів присвячений висвітленню проблеми міжнародних зв'язків української бібліографії тощо.
Публікації Нінель Федорівни займають чільне місце на сторінках спеціальної преси не лише в Україні, айв Москві, Санкт-Петербурзі, Кишиневі. Так, на сторінках "Советской библиографии" вона була одним із найактивніших авторів з числа українських вчених-бібліогра-фознавців. Як досвідченому бібліографу їй запропонували написати статті з питань бібліографії та бібліографознавства для другого видання Української радянської енциклопедії, що вийшло українською та російською мовами, а також для Української літературної енциклопедії (І, ц та III томи).
    Н.Ф.Королевич часто виступає рецензентом як бібліографічних, так і бібліографознавчих праць своїх колег в Україні та в країнах СНД. Про неї знають не лише з публікацій, а й листування. Нінель Федорівна листувалася з Ф.П.Максименком, І.О.Вовченко, В.Д.Масленніковою, С.В.Сороковською, Д.Д.Тарамановим, Л.І.Ільницькою, а також з російськими бібліографами та бібліографознавцями Е.К.Ьезпаловою, М.Г.Во-хрищевою, Д.Я.Коготковим, А.М.Верьовкіною, Й.С.Баренбаумом, І.І.Фроловою, Л.М.Равич та багатьма іншими. З бібліотек та вузів культури на її адресу надходили матеріали для рецензування. Досить назвати відгуки Н.Ф.Королевич на монографії М.П.Гуменюка "Українські бібліографи XIX — початку XX століття" (X.. 1969), Л.І.Гольден-берга "Українська радянська літературна бібліографія" (К., 1971), на "Историю ЦНБ АН УССР" (К., 1979). Нею проаналізовані перший вииуск збірника "Вопросы библиографоведения" (ДПЬ Росії, 1976), міжвідомчий республіканський збірник "Бібліотекознавство і бібліографія" (1982), вона була рецензентом підручника за редакцією професора О.П.Коршунова "Библиографическая работа в библиотеке: организация и методика" (М, 1990), бібліографічних покажчиків, зокрема "Філологічні науки на Україні: Покажчик літератури за 1983 рік" (К., 1984), "Свген Кирилович Кирилюк" (К., 1984), "Слов'янська філологія на Україні (1977—1981 рр.)" (К„ 1985).
      Протягом ряду років вона була членом редколегії міжвідомчого республіканського збірника "Бібліотекознавство та бібліографія", і нині залишається активним учасником міжнародних наукових конференцій, республіканських нарад, де виступає з цікавими доповідями і повідомленнями як з бібліографознавчих проблем, так і з методики викладання бібліографічних дисциплін в інститутах культури.
   У 1993 р. за пропозицією Н.Ф.Королевич Національна парламентська бібліотека України започаткувала видання серії "Видатні діячі української книги". Станом на 1999 р. вийшло близько десяти випусків цієї серії про бібліографічну та книгознавчу діяльність Ю.О.Меженка, М.І.Ясинського, В.В.Дорошенка, С.І.Маслова, Ф.П.Максименка, .Бойка та інших учених, автором чи співавтором яких є Нінель Федорівна.
   Упродовж багатьох років Н.Ф.Королевич вела велику роботу зі студентами: захоплено працювала з дипломниками, керувала проблемною групою студентського наукового товариства (СН Г). Наукові роботи студентів, у яких вона Гула керівником, неодноразово визнавалися переможцями різних конкурсів. Декілька років Н.Ф.Королевич очолювала філософсько-методологічний семінар бібліографічних кафедр факультету та програмно-методичну секцію інституту. Можна стверджувати, що на бібліотечному факультеті створена школа Н.Ф.Королевич: майже всі молоді викладачі кафедри, яку вона багато років очолювала, перейняли її методику викладання бібліографічних дисциплін, намагаються свої заняття зі студентами проводити цікаво, жваво і дохідливо. Сценарії численних семінарських та лабораторно-практичних занять з бібліографічних дисциплін Нінель Федорівна розробляла особисто. Вона редактор і відповідальна за випуск цілого ряду методичних розробок, підготовлених викладачами кафедри.
     Сповна справдились слова відомого українського бібліографа Ф.ГІ.Максименка про бібліографічну діяльність Н.Ф.Королевич. Творчий доробок її дійсно збагатив українську бібліографію та бібліографознавство. Жодні бібліографічні або бібліографознавчі роботи не обходяться без згадування чи цитування праць ювілярки. А творчий доробок з бібліографії та бібліографознавства свідчить про її одержимість на улюбленій бібліографічній ниві.
   Як провідний спеціаліст Н.Ф.Королевич була одним із керівників і членів комісії із загально-теоретичних проблем бібліотекознавства Республіканської ради по координації досліджень у галузі бібліотекознавства та бібліографознавства, членом Бібліографічної комісії Міжвідомчої ради з питань бібліотечної роботи при Міністерстві культури України.
    Нінель Федорівна Королевич належить до плеяди кращих українських бібліографів та бібліографознавців другої половини XX століття.

ЛІТЕРА ТУРА
Основні праці Н.Ф.Королевич


Українські бібліографи XX століття : навч. посіб. для ін-тів культури України.  — К.: Кн. палата України. — 1998. — 327 с. 

Слов'янська філологія на Україні, 1958—196 2: бібліоір. покажч. / АН УРСР. Укр. ком. славістів. ЦНБ; Уклад.: Н.Ф.Королевич, Ф.К.Сарана. — К.: Вид-во АН УРСР, 1963. —617 с. — (До V Міжнар. з'їзду славістів).

Слов'янська філологія на Україні. 1963—1967: Бібліогр. покажч. / АН УРСР Укр. ком. славістів. ЦНБ; Уклад.: Н.Ф.Королевич [керівник]. Л.В.Беляева та ін — К.: Наук, думка. 1968. — 612 с. — (До VI Міжнар. з'їзду славістів). 

Українська мова : бібліогр. покажч.: (1918—1961 рр.) / ЛН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні, ДПБ; Уклад.: Л.І.Гольденберг, Н.Ф.Королевич. — К : Вид-во АН УРСР. 1963. — 300 с.

Синтаксичні особливості роману А.Головка "Бур'ян". — К.: Вид-во АН УРСР 1958.—36 с.

Леонід Арсенійович Булаховський : л-ра про життя та діяльність / АН УРСР. Ін-т мовознавства; вступ. ст. І.К.Білодіда. — К.: Наук, думка, 1968. — 80 с.

Російсько-український словник бібліографічних термінів / уклад.: Н.С.Афанасьева, Н.Ф.Королевич. — К.: КДІК, 1990. — 24 с.

Авторитетно — про бібліографію // Книжник. — 1990. — № 2. — С. 44—47. 

Бібліограф М.І.Ясинський (1889—1967): Біобібліогр. нарис / НІ1Б України; М.В.Геращенко; Н.Ф.Королевич. — К„ 1995. — 32 с. — (Сер. "Видат. діячі укр. кн."; Вип. 2).

Бібліограф Ф.ГГМаксименко (1897—1983): Бібліогр. нарис. — К„ 1995. — 36 с. —    (Сер. "Видат. діячі укр. кн."; Вип. 7).

Бібліографічна діяльність В.В.Дорошенка (1879—1963) : біобібліогр. нарис / НПБ України. — К., 1995. — 321 с. — (Сер. "Видат. діячі укр. кн."; Вип. 3). 

Іван Костянтинович Білодід / уклад.: Королевич Н.Ф . Мостицька Л.П.; вступ, ст.: В.М.Русанівського. — К.: Наук, думка, 1976. — 60 с. —(Біобібліогр. вчених УРСР).

Доля, освячена книгою: До 70-річчя Ф.К.Сарани // Книжник. — 1991. — № 6. — С. 22—23.

Книгознавець, бібліограф, бібліотекар С.І.Маслов (1880—1957) : біобібліогр. нарис / НПБ України; Г.І.Ковальчук. Н.Ф.Королевич. — К.. 1995. — 44 с. — (Сер. "Вид. діячі укр. кн."; Вип. 4).

Український бібліограф Ю.О.Меженко (1892—1969) : біобібліогр. нарис / НПБ України. — К., 1993. — 62 с. — (Сер. "Видат. діячі укр. кн."; Вип. 1). 

Федір Кузьмич Сарана: Біобібліогр. покажч. / НПБ України: Королевич Н.Ф., Зубець Ю.С. — К.. 1993. — 28 с.

Фундатор державної бібліографії на Україні : [Ю.О.Меженко] // Книжник. — 1992 —№3, —С. 31—32.

Про Н.Ф.Королевич

История Центральной научной библиотеки Академии наук Украинской ССР. — К : Наук, думка, 1979.—226 с. — Про Н.Ф.Королевич див.: с. 181. 182.

 Українська радянська бібліографія : навч. посіб. для студ. ін-тів культури. — К.: Вища шк„ 1980. — 264 с.  — Про Н.Ф.Королевич див.: с. 4. 212, 213. 240, 260. 

Гольденберг Л. Бібліографічні джерела українського літературознавства : путівник. — 2-ге вид. — К.: Вища шк.. 1990. — 256 с. — Про Н.Ф.Королевич див.: с 28. 29, 90. 91.

Мілясевич І.В. Джерела бібліографічної інформації з українського мовознавства // Мовознавство. 1983. — № 6. — С.— 62—66. Про Н.Ф.Королевич див.: с. 63. 65. 66.

Тарнавська М Бібліотекознавство і бібліографія в сучасній Україні // Сучасність [Мюнхен]. — 1986. —№ 10. — С. 84—97. —Про Н.Ф.Королевич див.: с. 86, 93.

Сарана Ф.К. Королевич Нінель Федорівна // Українська літературна енциклопедія. — К., 1990. — Т. 2. — С. 570—571.

ІЛЮСТРАЦІЯ

Королевич Нінель Федорівна: Фотографія // Українські бібліографи XX століття: навч. посіб. для ін-тів культури України. — К„ 1998. — 2-га з обкл.

Джерело: Український бібліограф Нінель Федорівни Королевич // Календар знаменних і пам'ятних дат / Національна парламентська бібліотека України, Книжкова палата України. - 2001. - № 1. - С. 41-47.Немає коментарів:

Дописати коментар

Примітка: лише член цього блогу може опублікувати коментар.