.

пʼятниця, 28 жовтня 2022 р.

30 жовтня 2022 р. – 140 років тому народився Михайло Львович Бойчук (1882–1937) – художник-монументаліст і реставратор, засновник школи художників-бойчукістів в українському мистецтві 1920-х рр., представник Розстріляного відродження. У 1912 р. реставрував іконостас Трьохсвятительської церкви в с. Лемеші Козелецького р-ну, у 1924 р. проводив реставраційні роботи в Успенському соборі Єлецького монастиря Чернігова

   Михайло Бойчук народився 30 жовтня 1882 р.в селі Романівка на заході України. Незважаючи на селянське походження, зумів отримати художню освіту у Львові, Мюнхені і Парижі Він – художник світового рівня, основоположник українського монументального мистецтва, заснованого на національних традиціях. Один із фундаторів та професор Української державної академії мистецтв у 1917 році, при якій заснував художню школу монументального мистецтва. Об’єднав талановитих малярів-монументалістів, які сформували школу бойчукістів. Михайло Бойчук отримав європейську освіту, опановуючи малярство у Відні, Кракові, Мюнхені, Парижі.
   Його творчість просякнута прагненням відродити мистецьку традицію на основі візантійського фрескового живопису та традиціях Давньої Русі. Він ілюстрував книги, провадив реставраційні роботи у Львові, в усипальниці родини Розумовських і давнього іконостасу в їхній церкві у Лемешах (на Чернігівщині), відновлював фрески Софійського собору в Києві та Успенського в Чернігові, створював нові фрескові ансамблі. Працював над художнім оформленням вистав Леся Курбаса. Разом з учнями здійснив розписи Луцьких казарм у Києві.
   З 1924 року він професор Київського художнього інституту. Михайло Бойчук узяв участь у монументальній пропаганді, очолив перші державні майстерні. У листопаді 1926 травні 1927 рр. Бойчук разом із дружиною Софією Налепинською-Бойчук, учнями Іваном Падалкою та Василем Седляром мали творчу подорож до Німеччини, Франції, Італії. Поїздка за кордон стала однією з формальних підстав для їхнього арешту та звинувачення у "шпигунстві" й участі в "контрреволюційній організації".
   13 липня 1937 року Михайла Бойчука розстріляли у Києві. Через декілька місяців потому така ж доля спіткала його дружину. Майже усі його учні були репресовані. Більшість робіт знищено, навіть спалено ескізи.

ЦІКАВІ ФАКТИ З ЖИТТЯ МИХАЙЛА БОЙЧУКА:

1. Малювати почав рано, його талант помітили у школі. Вчитель Михайла подав до газет оголошення про те, що молодий хлопець потребує кваліфікованого вчителя-живописця. На це оголошення відгукнувся відомий на той час український художник Юліан Панькевич. Він забрав 16-річного Михайла до Львова, де влаштував на навчання до своєї студії. Згодом Наукове товариство ім. Шевченка і предстоятель УГКЦ Андрей Шептицький надали Бойчукові фінансову підтримку, яка дала змогу отримати освіту у Віденській і Краківській академіях мистецтв;

2. М. Бойчук свідомо відмовлявся від участі у виставках, оскільки не бачив у цьому потреби;

3. Творчість українського митця порівнюють з мексиканцем Дієго Ріверою;

4. В учні художник брав собі майже переважно сільських парубків і дівчат, іще не "заражених" академічною освітою та міськими впливами;

5. Після його страти всі його роботи знищували, розписи стін покривали штукатуркою. До нашого часу збереглися переважно копії, ескізи, підготовчі начерки;

6. У 2000 році Київський інститут декоративно-прикладного мистецтва й дизайну було названо іменем М. Бойчука.
 РАДИМО ПРОЧИТАТИ:

Бойчук, Михайло Львович.  М. Бойчук : [альб. репрод.] / [вступ. ст. О. Сліпка-Москальцева].  – Харків : Рух, 1930. –  51, [15] с. : іл., портр. – (Українське малярство). – Текст укр., нім. – На обкл. назва: Михайло Бойчук.

Кравченко Я. О. Школа Михайла Бойчука : тридцять сім імен : [для мистецтвознавців, істориків культури, педагогів і студ. мистецьких навч. закл., а також для всіх, хто цікавиться укр. образотвор. мистец. XX ст.] / Ярослав Кравченко ; [пер. англ. О. Молчко] ; Львів. нац. акад. мистец., Каф. історії та теорії мистец. – Київ : Майстерня кн. : Оранта, 2010. – 399 с. : іл., портр.

Михайло Бойчук та його школа монументального мистецтва : [альбом / Нац. худож. музей України, Нац. акад. мистецтв України, Фонд сприяння розвитку Нац. худож. музею України ; вступ. слово: А. Мельник ; вступ: М. Шкандрій ; авт. тексту і кат.: Л. Ковальська, Н. Присталенко ; фот.: Е. Мейєр, Ш. Спенс]. – Хмельницький : Галерея, 2010. – 281 с. : іл., репрод., портр. – Бібліогр.: с. 273–279 та наприкінці ст.

Соколюк Л. Д. Михайло Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва (перша третина XX ст.) : автореф. дис… д-ра мистецтвознав. : 17.00.05 / НАН України. Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України. – Київ, 2004. – 35 с.


Михайло Бойчук. Пророк Ілля. Для "Дяківської бурси" у Львові. Орієнтовно 1911 або 1912 рік.  Дерево. Темпера.
 

Немає коментарів:

Дописати коментар